งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( กล้องจับที่วิทยากร ) สวัสดีครับท่านผู้ชม ผม ศรี ศักดิ์ จามรมาน ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ “ ภาษาไอทีวันละคำ ” วันนี้ขอ เสนอคำว่า “Access” สะกดภาษาอังกฤษว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( กล้องจับที่วิทยากร ) สวัสดีครับท่านผู้ชม ผม ศรี ศักดิ์ จามรมาน ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ “ ภาษาไอทีวันละคำ ” วันนี้ขอ เสนอคำว่า “Access” สะกดภาษาอังกฤษว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( กล้องจับที่วิทยากร ) สวัสดีครับท่านผู้ชม ผม ศรี ศักดิ์ จามรมาน ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ “ ภาษาไอทีวันละคำ ” วันนี้ขอ เสนอคำว่า “Access” สะกดภาษาอังกฤษว่า “ เอ ซี ซี อี เอส เอส ” Access นี้ ราชบัณฑิตยสถาน ได้แปลว่า “ เข้าถึงหรือการเข้าถึง ” 6A1 [97 พยางค์ ] [ เหลือ 856 พยางค์ ]

2 6A2 “Access” คือ การเข้าถึง บริการต่างๆ อาทิ - ข้อมูล (Data Access) - ซอฟต์แวร์ (Software Access) - อินเทอร์เน็ต (Internet Access) เป็นต้น [133 พยางค์ ] [ เหลือ 819 พยางค์ ]

3 6A3 ปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะในอินเทอร์เน็ตเข้า มามีบทบาท ในชีวิตประจำวันของเราเป็น อย่างมาก จะเห็นได้ว่าประเทศที่พัฒนา แล้วนั้น ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ง่าย จากทุกๆ ส่วนของโลก หรือเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา [208 พยางค์ ] [ เหลือ 744 พยางค์ ]

4 6A4 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สามารถสร้างความแตกต่าง ในเรื่องของรายได้ สถานภาพ ทางสังคม และการเรียนรู้เป็นอย่างมาก หรืออาจเรียกได้ว่าคนที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ มีความได้เปรียบมากกว่า คนที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้ ซึ่งนำไปสู่ความแตกต่างในด้าน การศึกษา รวมถึงสถานภาพ ทางสังคมและเศรษฐกิจ [316 พยางค์ ] [ เหลือ 636 พยางค์ ]

5 6A5 เป้าหมายของการเข้าถึง ข้อมูล คือ การทำให้บุคคลทุกคนไม่ว่า จะเป็นคนปกติ หรือคนพิการสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จาก อินเทอร์เน็ตหรือสื่ออื่นๆ ได้ อาทิ - บทความวิชาการ - หนังสือพิมพ์ - โทรทัศน์ - วิทยุ เป็นต้น [391 พยางค์ ] [ เหลือ 561 พยางค์ ]

6 6A6 ตัวอย่างการเข้าถึงบริการ ด้านต่างๆ อาทิ - บริการด้านการเงิน (Financial Service) - บริการด้านสาธารณสุข (Public Health Service) - บริการด้านข้อมูล (Data Service) เป็นต้น [438 พยางค์ ] [ เหลือ 514 พยางค์ ]

7 6A7 การเข้าถึงบริการทาง การเงิน อาทิ - การชำระเงิน ฝากเงิน และ โอนเงิน - การทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือที่ เรียกว่า “ โมบายแบงกิ้ง (Mobile Banking)” เป็นต้น [498 พยางค์ ] [ เหลือ 454 พยางค์ ]

8 6A8 สำหรับการทำธุรกรรม ทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) เดิมเราต้องไปยืนรอคิวที่ธนาคาร แต่ปัจจุบันนี้เราสามารถนั่งโอน เงิน หรือชำระค่าสินค้าผ่านทาง อินเทอร์เน็ต จากที่บ้านได้ โดยไม่ต้องเดินทาง ไปธนาคาร [567 พยางค์ ] [ เหลือ 385 พยางค์ ]

9 6A9 การเข้าถึงบริการ สาธารณสุข อาทิ - นัดพบแพทย์ - หาข้อมูลเกี่ยวกับอาการ การ รักษา และยา เป็นต้น [614 พยางค์ ] [ เหลือ 338 พยางค์ ]

10 6A10 ตัวอย่างการเข้าถึงบริการ ด้านข้อมูล อาทิ จากกูเกิล เป็นต้น ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลจากกูเกิลนี้ คือ จากเว็บสืบค้นข้อมูลต่างๆ ซึ่งนอกจากเว็บกูเกิลก็ยังมีเว็บ สืบค้นข้อมูลต่างๆ อาทิ - ยะฮู (Yahoo) - บิง (Bing) เป็นต้น [674 พยางค์ ] [ เหลือ 278 พยางค์ ]

11 6A11 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ทางสื่อ อาทิ - วิทยุ - โทรทัศน์ - หนังสือพิมพ์ - นิตยสาร เป็นต้น [719 พยางค์ ] [ เหลือ 233 พยางค์ ] 3

12 6A12 การเข้าถึงข้อมูลจากคน รอบข้าง หรือการที่ใครมีเรื่องอะไรที่ น่าสนใจ แล้วนำมาเล่าสู่กันฟัง หรือเล่าต่อให้คนอื่นได้รับทราบ นั้น ก็ถือเป็นการเข้าถึงข้อมูลอย่าง หนึ่งด้วย แล้วปัจจุบันก็ไปใช้เครือข่าย สังคมกัน [799 พยางค์ ] [ เหลือ 153 พยางค์ ] 2

13 6A13 ตัวอย่างเช่น นาย ก. ไปพบเห็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่ง กำลังเดินจูงมือคนตาบอดข้าม ถนน หลังจากนั้นนาย ก. จึงนำ เหตุการณ์วันนั้น มาเล่าให้นาย ข. ฟังนั่น หมายความว่า นาย ข. กำลังเข้าถึงข้อมูลแบบ ปากต่อปาก จากนาย ก. โดยเป็นเรื่องที่นาย ก. กำลังกล่าวชื่นชมเด็กวัยรุ่นคน นั้นว่ามีจิตใจดี มีเมตตาต่อผู้ยากไร้และน่าเอา เป็นแบบอย่าง [888 พยางค์ ] [ เหลือ 64 พยางค์ ] 1

14 สำหรับวันนี้เราก็ทราบ ความหมายของคำว่า “Access” หรือ “ เข้าถึงหรือการ เข้าถึง ” กันแล้วนะครับ พบกับผม ศรีศักดิ์ จามรมาน ในรายการ “ ภาษาไอทีวันละคำ ” ได้ใหม่ในวันต่อไปนะครับ สวัสดีครับ 6A14 [952 พยางค์ ] 0 จบ


ดาวน์โหลด ppt ( กล้องจับที่วิทยากร ) สวัสดีครับท่านผู้ชม ผม ศรี ศักดิ์ จามรมาน ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ “ ภาษาไอทีวันละคำ ” วันนี้ขอ เสนอคำว่า “Access” สะกดภาษาอังกฤษว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google