งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ellis Academic ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร training.clib.psu.ac.th นำเสนอโดย สมพงศ์ หุตะจูฑะ 078-282375 Trining.clib.psu.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ellis Academic ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร training.clib.psu.ac.th นำเสนอโดย สมพงศ์ หุตะจูฑะ 078-282375 Trining.clib.psu.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ellis Academic ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร training.clib.psu.ac.th นำเสนอโดย สมพงศ์ หุตะจูฑะ 078-282375 Sompong.h@psu.ac.th Trining.clib.psu.ac.th Introduction to

2 ทางเข้าโปรแกรม Ellis Academic

3 Placement PRODUCT

4 Intro PRODUCT

5 Basics PRODUCT

6 Middle PRODUCT

7 Senior PRODUCT

8 Master PRODUCT

9 GUEST Login

10 USERS Login

11 Change Language

12 ELLIS Help

13 Skills Summary

14 Exit Program

15 คลิกเพื่อกลับไปยังหน้าจอครั้งล่าสุด ที่ออกจากโปรแกรมในครั้งที่แล้ว

16 1 2 345 1.UNITS แสดงบทเรียน 2. LESSONS บทเรียนย่อย ในแต่ละ Unit 3. GAME เกมที่เกี่ยวกับ เนื้อหา 4. TESTS แบบทดสอบ ใน Unit นั้นๆ 5. TEST REVIEW ผลคะแนะสอบ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ หน้าจอเมนูหลัก

17 ภาพยนตร์ประกอบบทเรียน

18 คำถามที่เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้คุณเลือกคำตอบ

19 เข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนโดยการคลิกที่ Lesson Number Video

20 Line By Line Video

21 Slow Audio

22 Vocabulary

23 Communication

24 Grammar

25 Tutorial in The Grammar

26 Culture

27 Pronunciation

28 เครื่องมือ ในการ บันทึกเสี ยง

29 ย้อนกลับไปเมนูหลักย้อนกลับไปที่หน้าจอทัดไป หรือไปยังแบบฝึกหัด

30 ไปยัง Role-play

31 ไปยังเมนูทักษะ

32 Skills menu Listening

33 Skills menu Vocabulary

34 Skills menu Grammar

35 Skills menu Pronunciation

36 Skills menu Communication

37 Skills menu Lesson Quiz

38 เมื่อมีการฝึกทักษะต่างๆ แล้ว

39 ตัวอย่างหน้าจอหลักเมื่อมีการ เรียนรู้ด้วยตนเอง

40 Identify Video Lesson Unit All Skills Testing

41 End. FAQ


ดาวน์โหลด ppt Ellis Academic ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร training.clib.psu.ac.th นำเสนอโดย สมพงศ์ หุตะจูฑะ 078-282375 Trining.clib.psu.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google