งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และกฎหมายการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในเกาหลีใต้ Cyber crime and IT law in South Korea ลักขณา สุทธานุช คณะวิทยาศาสตร์ สาขา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และกฎหมายการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในเกาหลีใต้ Cyber crime and IT law in South Korea ลักขณา สุทธานุช คณะวิทยาศาสตร์ สาขา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และกฎหมายการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในเกาหลีใต้ Cyber crime and IT law in South Korea ลักขณา สุทธานุช คณะวิทยาศาสตร์ สาขา นิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

2 บทนำ ปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ทั่วโลก มีอัตราเพิ่มขึ้นในช่วง พ.ศ ในประเทศเกาหลีใต้ มีคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนทั้งหมด 77,099 คดี ในปี 2547 และเพิ่มขึ้นเป็น 88,731 คดี ในปี 2548

3 เทคนิคการโจมตี Phishing attack คือ กลุ่มแฮกเกอร์ที่มุ่งหวังผลประโยชน์ทางด้านการเงิน ส่งอิเล็กโทรนิคส์เมล์มาหลอกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการทำธุรกรรมต่าง ๆ Pharming attack คือ เป็นการโจมตีที่ DNS Server หรือ การเข้ามาแก้ไขไฟล์ HOSTS ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้เพื่อต้องการ "Re-Direct" เว็บไซต์ที่เราเข้าชมตามปกติให้ชี้ไปยังเว็บไซต์ที่แฮกเกอร์ได้เตรียมไว้

4 แผนยุทธศาสตร์การป้องกันภัยอาชญากรรม คอมพิวเตอร์
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันภัยอาชญากรรม คอมพิวเตอร์ อบรม เจ้าหน้าที่ ปิดคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ได้ 99%

5 กฎหมายการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กฎหมายของเกาหลีใต้ ได้นำกระบวนการพิสูจน์หลักฐานที่มีแนวทางเหมือนประเทศ ญี่ปุ่น อิตาลี ฝรั่งเศษ

6 วัตถุประสงค์การร่างกฎหมายการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์การร่างกฎหมายการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถนำมาใช้โดย ผู้พิทักษ์กฎหมาย ทำให้ได้ผลการปฏิบัติดังนี้ สามารถจับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษได้โดยปราศจากข้อโต้แย้งทางด้านเทคนิค

7 ตัวอย่างกฎหมายของเกาหลีใต้
กฎหมายของเกาหลีใต้ อนุญาตให้เก็บ หลักฐานที่กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ได้นานถึง 15 ปี (ตามคำสั่งศาล) สามารถยึดหลักฐานไว้จนกว่าจะพิจารณา คดีเสร็จสิ้น

8 โครงสร้างหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม
กรมตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (National Korean Cyber Police) สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์พิสูจน์หลักฐานทางดิจิตอล (Digital Forensic center)

9 เทคโนโลยีที่ใช้ปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐาน ทาง คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีที่ใช้ปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐาน ทาง คอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่ใช้พิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensic Software) มี 2 แบบ คือ Commercial Software Open Source Software

10 เทคโนโลยีที่ใช้ปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐาน ทาง คอมพิวเตอร์
สามารถพิสูจน์หลักฐานจาก ฮารด์ดิสก์ (Hard disk)ของคอมพิวเตอร์ทุกรุ่น สามารถพิสูจน์หลักฐานจาก หน่วยความจำในโทรศัพท์มือถือ

11 เทคโนโลยีที่ใช้ปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐาน ทาง คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีที่ใช้ปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐาน ทาง คอมพิวเตอร์ FRED คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาใช้งาน ในด้าน การพิสูจน์หลักฐานทางดิจิตอลโดยเฉพาะ เรียกว่า FRED (Forensic Recovery of Evidence Device)

12 เทคโนโลยีที่ใช้ปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐาน ทาง คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีที่ใช้ปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐาน ทาง คอมพิวเตอร์ (ด้าน Computer Forensic) เป็นการพิสูจน์หลักฐานในหน่วยความจำ อุปกรณ์เก็บข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (ด้าน Internet Forensic) เป็นการสืบสวนหาพยานหลักฐานทางระบบ อินเตอร์เน็ต

13

14 สรุป ประเทศเกาหลีใต้มีการพัฒนาแก้ไขกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
ประเทศเกาหลีใต้ ได้เน้นถึงความสำคัญของการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ให้กับผู้รักษากฎหมาย

15 สรุป กฎหมายที่เหมาะสม และมีความรู้ทางด้านการพิสูจน์หลักฐานทางดิจิตอล

16 เอกสารอ้างอิง Taisook Han, เกาหลีขั้นสูงสถาบันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี, เกาหลีใต้


ดาวน์โหลด ppt อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และกฎหมายการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในเกาหลีใต้ Cyber crime and IT law in South Korea ลักขณา สุทธานุช คณะวิทยาศาสตร์ สาขา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google