งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษาที่ 1 การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อความได้เปรียบทางการ แข่งขัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษาที่ 1 การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อความได้เปรียบทางการ แข่งขัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษาที่ 1 การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อความได้เปรียบทางการ แข่งขัน

2 ประเด็นที่ใช้ใน การศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ระบบการจองตั๋วเครื่องบิน ระบบการจองตั๋วเครื่องบินผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ระบบการจองตั๋วเครื่องบินผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ กลยุทธ์ในการแข่งขัน

3 ระบบซาเบอร์ เป็นระบบการจองตั๋ว เครื่องบินของ สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ที่พัฒนา มาเป็นระบบแรก ระบบปาร์ส สายการบิน ที. ดับบลิว. เอ ระบบดาต้าส สายการบินเดลต้า

4 ไมเคิล พอร์เตอร์ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) กล่าวว่า การแข่งขันก็คือแก่นของความสำเร็จหรือ ความล้มเหลวของธุรกิจ กลยุทธ์ในการ แข่งขันก็คือการค้นหาความได้เปรียบใน การแข่งขัน ซึ่งจะนำไปสู่การควบคุมตลาด การเกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอาจทำ ให้คู่แข่งขันสามารถพัฒนาระบบใหม่ ๆ ได้ ในเวลาอันสั้นและทำให้นวัตกรรมที่สร้าง ขึ้นเมื่อปีก่อนกลายเป็นเรื่องล้าสมัยไปได้ โดยปกติแล้วระบบสารสนเทศจะไม่ สามารถช่วยให้บริษัทมีความได้เปรียบ ในการแข่งขันอย่างยั่งยืนได้

5 ปัญหาและข้ออภิปราย 1. ในระบบการสำรองที่นั่งของ สายการบิน สามารถช่วยให้สาย การบินปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิผลได้อย่างไร

6 สร้างความสะดวกสบายให้ลูกค้า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับ ลูกค้า เสนอบริการเสริมให้กลับลูกค้า เกิดบริการที่หลากหลาย การสร้างอุปสรรคไม่ให้คู่แข่งเข้า มาในตลาด การผูกมัดลูกค้า ราคาตั๋วถูกลง

7 2. ระบบการสำรองที่นั่งของแต่ ละสายการบินแตกต่างกัน อย่างไร แต่ละระบบมีข้อ ได้เปรียบเสียเปรียบกัน อย่างไร

8 ระบบซาเบอร์ สายการบินอเมริกัน แอร์ ไลน์เป็นระบบที่มีการดำเนินการเป็น ระบบแรกมีการพัฒนาเครือข่าย คอมพิวเตอร์เป็นระบบเชื่อมโยงต่อกัน มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ (MIS) ที่ ดีกว่า ทำให้ได้เปรียบในเรื่องต่อไปนี้ สามารถควบคุมระบบสารสนเทศที่ แสดงบนหน้าจอ สามารถประมวลข้อมูลจากระบบข้อมูล สารสนเทศ (MIS) มีการเชื่อมโยงเครือข่าย คอมพิวเตอร์

9 3. มีการใช้ระบบสำรองที่นั่งสายการ บินเพื่อเปิดการเชื่อมต่อกับตัวแทน จำหน่ายตั๋วและปิดกั้นคู่แข่ง อย่างไร ระบบเชื่อมโยงต่อกัน (On line) ตัวแทนจำหน่ายทุก ๆ ตัวแทน สามารถทำงานแบบ Real time ควบคุมระบบสารสนเทศ (MIS) สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

10 4. ท่านคิดว่าระบบการสำรองที่นั่งของ สายการบินควรได้รับการพัฒนาให้มี ระบบชั้นของการบริการแบบใหม่ ๆ และให้มีประสิทธิผลได้อย่าง / บริการ เสริมอะไร ที่ท่านคิดว่าควรจะเสนอ ให้แก่ผู้โดยสารและท่านจะทำ อย่างไรให้ผู้โดยสารสนใจในสิ่งที่ ท่านเสนอ

11 การพัฒนาระบบการสำรองที่ นั่งให้มีประสิทธิผล สำรองที่นั่งด้วย โทรศัพท์มือถือ สำรองที่นั่งด้วยระบบ ซิมการ์ด

12 บริการเสริมที่ควรเสนอ ให้แก่ผู้โดยสาร การสั่งจองที่พัก / โรงแรม บริการรถเช่า สำรองที่นั่งที่เป็น สัดส่วนเฉพาะ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว / ธุรกิจ

13


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษาที่ 1 การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อความได้เปรียบทางการ แข่งขัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google