งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
กรณีศึกษาที่ 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน

2 ประเด็นที่ใช้ในการศึกษา
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับระบบการจองตั๋วเครื่องบิน ระบบการจองตั๋วเครื่องบินผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลยุทธ์ในการแข่งขัน

3 ระบบซาเบอร์ เป็นระบบการจองตั๋วเครื่องบินของ
สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ที่พัฒนามาเป็นระบบแรก ระบบปาร์ส สายการบิน ที.ดับบลิว.เอ ระบบดาต้าส สายการบินเดลต้า

4 ไมเคิล พอร์เตอร์ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) กล่าวว่า การแข่งขันก็คือแก่นของความสำเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจ กลยุทธ์ในการแข่งขันก็คือการค้นหาความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งจะนำไปสู่การควบคุมตลาด การเกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอาจทำให้คู่แข่งขันสามารถพัฒนาระบบใหม่ ๆ ได้ในเวลาอันสั้นและทำให้นวัตกรรมที่สร้างขึ้นเมื่อปีก่อนกลายเป็นเรื่องล้าสมัยไปได้ โดยปกติแล้วระบบสารสนเทศจะไม่สามารถช่วยให้บริษัทมีความได้เปรียบ ในการแข่งขันอย่างยั่งยืนได้

5 ปัญหาและข้ออภิปราย 1.ในระบบการสำรองที่นั่งของสายการบิน สามารถช่วยให้สายการบินปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลได้อย่างไร

6 สร้างความสะดวกสบายให้ลูกค้า
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า เสนอบริการเสริมให้กลับลูกค้าเกิดบริการที่หลากหลาย การสร้างอุปสรรคไม่ให้คู่แข่งเข้ามาในตลาด การผูกมัดลูกค้า ราคาตั๋วถูกลง

7 2.ระบบการสำรองที่นั่งของแต่ละสายการบินแตกต่างกันอย่างไร แต่ละระบบมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างไร

8 สามารถควบคุมระบบสารสนเทศที่แสดงบนหน้าจอ
ระบบซาเบอร์ สายการบินอเมริกัน แอร์ไลน์เป็นระบบที่มีการดำเนินการเป็นระบบแรกมีการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นระบบเชื่อมโยงต่อกัน มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ(MIS)ที่ดีกว่า ทำให้ได้เปรียบในเรื่องต่อไปนี้ สามารถควบคุมระบบสารสนเทศที่แสดงบนหน้าจอ สามารถประมวลข้อมูลจากระบบข้อมูลสารสนเทศ (MIS) มีการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์

9 3.มีการใช้ระบบสำรองที่นั่งสายการบินเพื่อเปิดการเชื่อมต่อกับตัวแทนจำหน่ายตั๋วและปิดกั้นคู่แข่งอย่างไร
ระบบเชื่อมโยงต่อกัน (On line) ตัวแทนจำหน่ายทุก ๆ ตัวแทนสามารถทำงานแบบ Real time ควบคุมระบบสารสนเทศ (MIS) สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

10 4.ท่านคิดว่าระบบการสำรองที่นั่งของสายการบินควรได้รับการพัฒนาให้มีระบบชั้นของการบริการแบบใหม่ ๆ และให้มีประสิทธิผลได้อย่าง/ บริการเสริมอะไร ที่ท่านคิดว่าควรจะเสนอให้แก่ผู้โดยสารและท่านจะทำอย่างไรให้ผู้โดยสารสนใจในสิ่งที่ท่านเสนอ

11 การพัฒนาระบบการสำรองที่นั่งให้มีประสิทธิผล
สำรองที่นั่งด้วยโทรศัพท์มือถือ สำรองที่นั่งด้วยระบบซิมการ์ด

12 บริการเสริมที่ควรเสนอให้แก่ผู้โดยสาร
การสั่งจองที่พัก/โรงแรม บริการรถเช่า สำรองที่นั่งที่เป็นสัดส่วนเฉพาะ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว/ธุรกิจ

13


ดาวน์โหลด ppt การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google