งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปรียบเทียบขั้นกว่า ( Comparative Degree )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปรียบเทียบขั้นกว่า ( Comparative Degree )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปรียบเทียบขั้นกว่า ( Comparative Degree )

2 เป็นการเปรียบเทียบคุณศัพท์ ระหว่าง คน 2 คน สิ่ง 2 สิ่ง โดยใช้
เป็นการเปรียบเทียบคุณศัพท์ ระหว่าง คน 2 คน สิ่ง 2 สิ่ง โดยใช้ er + than เช่น Taller than, bigger than, fatter than เป็นต้น

3 รายละเอียด 1. เติม er ท้ายคำ คุณศัพท์ แล้วตามด้วย than แล้วจึงเติมคำนามที่นำมาเปรียบเทียบ เช่น You are taller than me. คุณ สูงกว่า ผม Her house is larger than his. บ้านของเธอ ใหญ่กว่า บ้านของเขา

4 2. คำคุณศัพท์ที่มีมากกว่า 2 พยางค์ จะต้องใช้คำว่า more นำหน้า แล้วตามด้วย than เช่น
Sri is more beautiful than her friend. ศรี สวยกว่า เพื่อนของเธอ Her car is more expensive than yours. รถของเธอ แพงกว่า รถของคุณ.

5 การเปลี่ยนขั้นปกติให้เป็นขั้นกว่า
1. เติม er ในคำพยางค์เดียว tall taller สูง long   longer      ยาว short    shorter    สั้น young    younger   หนุ่มสาว thick thicker หนา harder แข็ง

6 2.    เป็นคำพยางค์เดียวมีสระเดียวและตัวสะกดเดียวทำเป็นขั้นกว่าเติมตัวสะกดอีกตัวแล้วเติม er    
big bigger ใหญ่ hot hotter ร้อน thin thinner ผอม fat fatter อ้วน sad sadder เศร้า

7     3.    คำพยางค์เดียวและสองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย    y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er
dry drier แห้ง lucky luckier โชคดี easy easier ง่าย pretty prettier น่ารัก สวยงาม lazy lazier ขี้เกียจ happy happier มีความสุข


ดาวน์โหลด ppt การเปรียบเทียบขั้นกว่า ( Comparative Degree )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google