งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปรียบเทียบ คุณศัพท์ ในขั้นต่างๆ. 1. คุณศัพท์ในขั้นเท่ากัน จะใช้ as…..as ระหว่างคำคุณศัพท์ นั้นๆ เช่น as thin as ผอมเท่ากัน as tall as สูงเท่ากัน as.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปรียบเทียบ คุณศัพท์ ในขั้นต่างๆ. 1. คุณศัพท์ในขั้นเท่ากัน จะใช้ as…..as ระหว่างคำคุณศัพท์ นั้นๆ เช่น as thin as ผอมเท่ากัน as tall as สูงเท่ากัน as."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปรียบเทียบ คุณศัพท์ ในขั้นต่างๆ

2 1. คุณศัพท์ในขั้นเท่ากัน จะใช้ as…..as ระหว่างคำคุณศัพท์ นั้นๆ เช่น as thin as ผอมเท่ากัน as tall as สูงเท่ากัน as short as เตี้ยเท่ากัน

3 2. คำคุณศัพท์เมื่ออยู่ในขั้นกว่า จะเติม er ที่ท้ายคำคุณศัพท์ แล้วตาม ด้วยคำว่า than เช่น taller than สูงกว่า หรือเติมคำว่า more หน้าคำที่มี 3 พยางค์ขึ้นไป เช่น more beautiful สวยกว่า more expensive แพงกว่า

4 3. คำคุณศัพท์เมื่ออยู่ในขั้นสูงสุด จะเติม est ที่ท้ายคำ หรือ the most หน้าคำที่มี 3 พยางค์ขึ้นไป เช่น the hottest ร้อนที่สุด the longest ยาวที่สุด the most beautiful สวยที่สุด the most expensive แพงที่สุด ** เมื่ออยู่ในขั้นสูงสุดจะต้องมี the นำหน้าเสมอ

5 การเปลี่ยนคำคุณศัพท์เป็นขั้นสูงสุด 1. เติม est ท้ายคำที่เป็นคำพยางค์เดียว เช่น long ----- the longest ยาวที่สุด short-------the shortest สั้นที่สุด 2. คำที่ลงท้ายด้วย e ให้เติม -st ได้เลย เช่น wide---- the widest กว้างที่สุด nice----the nicest ดูดีที่สุด

6 3. คำที่เป็นคำพยางค์เดียว สระตัวเดียว ตัวสะกด ตัวเดียวให้เพิ่มตัวสุดท้ายอีก 1 ตัวแล้ว จึงเติม est เช่น hot----- the hottest ร้อนที่สุด big---- the biggest ใหญ่ที่สุด 4. คำที่ลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วเติม est happy---- the happiest มีความสุข ที่สุด

7 5. คำที่มี 2 พยางค์ ขึ้นไปให้ใช้ the most นำหน้า เช่น the most beautiful สวยที่สุด the most expensive แพงที่สุด 6. คำบางคำเปลี่ยนรูปเมื่อ เปลี่ยนเป็นขั้นสูงสุด good----the best ดีที่สุด little----- the least น้อยที่สุด

8 The end…… จบแล้วจ้า


ดาวน์โหลด ppt การเปรียบเทียบ คุณศัพท์ ในขั้นต่างๆ. 1. คุณศัพท์ในขั้นเท่ากัน จะใช้ as…..as ระหว่างคำคุณศัพท์ นั้นๆ เช่น as thin as ผอมเท่ากัน as tall as สูงเท่ากัน as.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google