งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Comparative Adjectives การใช้คำคุณศัพท์ เปรียบเทียบขั้นกว่า โดย.. ครูมณเฑียร อิ่นแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Comparative Adjectives การใช้คำคุณศัพท์ เปรียบเทียบขั้นกว่า โดย.. ครูมณเฑียร อิ่นแก้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Comparative Adjectives การใช้คำคุณศัพท์ เปรียบเทียบขั้นกว่า โดย.. ครูมณเฑียร อิ่นแก้ว

2 ให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วแต่ง ประโยคง่ายๆ เช่น red apple แอ๊ปเปิ้ลแดง green apple แอ๊ปเปิ้ลเขียว Tasty = อร่อย

3 red apple แอ๊ปเปิ้ลแดง green apple แอ๊ปเปิ้ลเขียว Tasty = อร่อย Red apple is tastier than green apple.

4 Tea = น้ำชา Coffee = กาแฟ Useful = มีประโยชน์

5 Tea = น้ำชา Coffee = กาแฟ Tea is more useful than coffee

6 Hamburger = แฮมเบอเกอร์ Sandwich = แซนด์วิช delicious = อร่อย

7 Hamburger = แฮมเบอเกอร์ Sandwich = แซนด์วิช Sandwich is more delicious than hamburger.

8 iPhone = ไอโฟน Samsung S3= ซัมซุง เอส 3 Popular = เป็นที่นิยม

9 iPhone = ไอโฟน Samsung S3= ซัมซุง เอส 3 iPhone is more popular than Samsung s3.

10 Orange = ส้ม Apple = แอ๊ปเปิ้ล Sweet = หวาน Fragrant = หอม Crisp = กรอบ Expensive = แพง

11 Orange = ส้ม Apple = แอ๊ปเปิ้ล Apple is sweeter than orange.

12 Orange = ส้ม Apple = แอ๊ปเปิ้ล Orange is more fragrant than apple.

13 Orange = ส้ม Apple = แอ๊ปเปิ้ล Apple is crisper than orange.

14 Orange = ส้ม Apple = แอ๊ปเปิ้ล Apple is more expensive than orange.

15 Na-Det Kukimiya = ณเดช คูกิมิยะ Porch Saran = พอร์ช ศรัณย์ Handsome = หล่อ Smart = ดูดี Popular = เป็นที่นิยม Strong = แข็งแรง

16 Na-Det Kukimiya = ณเดช คูกิมิยะ Porch Saran = พอร์ช ศรัณย์ Na-Det is more handsome than Porch Saran

17 Na-Det Kukimiya = ณเดช คูกิมิยะ Porch Saran = พอร์ช ศรัณย์ Porch Saran is smarter than Na-Det.

18 Na-Det Kukimiya = ณเดช คูกิมิยะ Porch Saran = พอร์ช ศรัณย์ Na-Det is more popular than Porch Saran.

19 Na-Det Kukimiya = ณเดช คูกิมิยะ Porch Saran = พอร์ช ศรัณย์ Porch Saran isn’t stronger than Na-Det.

20 YouYour friendAdjectives Age ( อายุ ) 1514Old Weight ( น้ำหนัก ) 5255Heavy Height ( ส่วนสูง ) 165166Tall Skin Color ( สีผิว ) brightdarkWhite House ( บ้าน ) 5 rooms4 roomsLarge Salary ( เงินเดือน ) ฿ 1000 ฿ 800 Rich A: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลใน ตารางด้านล่างนี้ แล้วแต่งประโยคเปรียบเทียบ

21 เฉลยข้อมูลของชุด A I am older than my friend. I am not heavier than my friend. I am not taller than my friend. I am whiter than my friend. My house is larger than my friend house. I am richer than my friend. YouYour friendAdjectives Age ( อายุ ) 1514Old Weight ( น้ำหนัก ) 5255Heavy Height ( ส่วนสูง ) 165166Tall Skin Color ( สีผิว ) brightdarkWhite House ( บ้าน ) 5 rooms4 roomsLarge Salary ( เงินเดือน ) ฿ 1000 ฿ 800 Rich

22 YouYour friendAdjectives Age ( อายุ ) 1514young Weight ( น้ำหนัก ) 5255light Height ( ส่วนสูง ) 165166short Skin Color ( สีผิว ) brightdark House ( บ้าน ) 5 rooms4 roomssmall Salary ( เงินเดือน ) ฿ 1000 ฿ 800 poor B: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลใน ตารางด้านล่างนี้ แล้วแต่งประโยคเปรียบเทียบ

23 YouYour friendAdjectives Age ( อายุ ) 1514young Weight ( น้ำหนัก ) 5255light Height ( ส่วนสูง ) 165166short Skin Color ( สีผิว ) brightdark House ( บ้าน ) 5 rooms4 roomssmall Salary ( เงินเดือน ) ฿ 1000 ฿ 800 poor เฉลยข้อมูลของชุด B My friend is younger than me. My friend is lighter than me. My friend is shorter than me. My friend is darker than me. My friend house is smaller than my house. My friend is poorer than me.

24 ให้นักเรียนเลือก comparative adjective ที่ ถูกต้อง 6. Expensive a) Expensiver b) More expensive 7. Hungry a) Hungrier b) More hungry 8. Good a) Better b) More better 9. Bad a) worse b) more bad 10. Dangerous a) Dangerouser b) More dangerous 1. Fast a) Faster b) More fast 2. Beautiful a) Beautifuler b) More beautiful 3. Happy a) Happier b) More happy 4. Old a) Older b) More old 5. Cheap a) Cheaper b) More cheap

25 Fill in the spaces with the correct comparative adjectives 1. The red jacket is……………. (cheap) than the blue jacket. 2. The shoes are…………….. (nice) than the boots. 3. The pink socks are…………. (expensive) than the white socks. 4. The brown sweater is………….. (good) than the blue sweater. 5. The chocolate looks………… (bad) than the candy. 6. The radio is……………………. (new) than the DVD player. 7. The Cds are…………………. (old) than the DVDs. 8. These apples are…………………….. (bright) than those apples. 9. This dress is………………….. (beautiful) than that dress. 10. Those green tomatoes are…………………. (sweet) than the red tomatoes.


ดาวน์โหลด ppt Comparative Adjectives การใช้คำคุณศัพท์ เปรียบเทียบขั้นกว่า โดย.. ครูมณเฑียร อิ่นแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google