งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การเปรียบเทียบ ทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การเปรียบเทียบ ทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การเปรียบเทียบ ทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล เปรียบเทียบ ทศนิยมได้

3 349 360 น้อยกว่า เปรียบเทียบจำนวนเต็ม 2) 26 25 มากกว่า 3) -3527-352 มากกว่า 5) -86 -7 น้อยกว่า -2662 -6226 มากกว่า 4) 1)

4 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 56.0 = 56 -352.0-352 = -86.4 -86.40 = 26.62 = 26.62000 26.62 = 26.620.

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 3.49 3.6 น้อยกว่า เปรียบเทียบทศนิยม 2) 0.26 0.2538 มากกว่า 3) -3.527-3.52 มากกว่า 5) -0.86 -0.7 น้อยกว่า -26.62 -62.26 มากกว่า 4) 0 1) -

6 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 1) 4.6-6.4> 2) -12.55 7.436 < 3) 0.670.34> 4) 1.231.2089> 5) -3.6 -3.56 <

7 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ให้เรียง 7.6, -4.2, 0.98,-5.03,-5.30 เรียงน้อยไปมากได้ -5.30,-5.03, -4.2, 0.98, 7.6 เรียงมากไปน้อยได้ -5.30,-5.03, -4.2, 0.98, 7.6,

8 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล -0.75 0 0.75- 0. 75 1 0.75 = -1 >, >-0.75 1 0.75 0 <, >-0.75 1 0 0.75 <-0.75

9 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล A 0 1 = 23 A 2.5= 2 1 2 B B=-0.5= 2 1 - AB> -0.5 2 1 2 <,

10 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล A 01 = -2 A -1.75= 4 3 C B= -0.5 = 2 1 - >-0.5<, B C= 0.25 = 4 1 4 3 4 1 -0.5

11 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล แบบฝึกหั ด 1.1 ข ข้อ 1 ถึง ข้อ 6 หน้ า 9


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การเปรียบเทียบ ทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google