งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การเปรียบเทียบ ทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การเปรียบเทียบ ทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การเปรียบเทียบ ทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล เปรียบเทียบ ทศนิยมได้

3 น้อยกว่า เปรียบเทียบจำนวนเต็ม 2) มากกว่า 3) มากกว่า 5) น้อยกว่า มากกว่า 4) 1)

4 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 56.0 = = = = =

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล น้อยกว่า เปรียบเทียบทศนิยม 2) มากกว่า 3) มากกว่า 5) น้อยกว่า มากกว่า 4) 0 1) -

6 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 1) > 2) < 3) > 4) > 5) <

7 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ให้เรียง 7.6, -4.2, 0.98,-5.03,-5.30 เรียงน้อยไปมากได้ -5.30,-5.03, -4.2, 0.98, 7.6 เรียงมากไปน้อยได้ -5.30,-5.03, -4.2, 0.98, 7.6,

8 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล = -1 >, > <, > <-0.75

9 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล A 0 1 = 23 A 2.5= B B=-0.5= AB> <,

10 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล A 01 = -2 A -1.75= 4 3 C B= -0.5 = >-0.5<, B C= 0.25 =

11 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล แบบฝึกหั ด 1.1 ข ข้อ 1 ถึง ข้อ 6 หน้ า 9


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การเปรียบเทียบ ทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google