งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Adobe Illustrator อ. สถิตย์ กังวานณรงค์กุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Adobe Illustrator อ. สถิตย์ กังวานณรงค์กุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Adobe Illustrator อ. สถิตย์ กังวานณรงค์กุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3 รู้จักกับหน้าตา Ai 1. Menu Bar เป็นแถบ รวบคำสั่งหลักของ โปรแกรม 2. Control Panel เป็น แถบควบคุมคุณสมบัติ ของเครื่องมือต่างๆ 3. Program Control ส่วนในการปิดเปิด หรือ ย่อขยายโปรแกรม 4. Tool Box กล่อง เครื่องมือ ที่รวมเครื่องมือ ที่ใช้ในการสร้างและ ปรับแต่งแก้ไขภาพ 5. Dock Panel กล่องรวม พาเนล 6. Art Board พื้นที่ ทำงาน

4 Line Tool Set ซึ่งเครื่องมือในกลุ่มนี้จะมีดังนี้ 1. Line Segment Tool ใช้วาด เส้นตรง 2. Arc Tool ใช้วาดเส้นโค้ง 3. Spiral Tool ใช้วาดเส้นก้น หอย 4. Rectangular Grid Tool ใช้ วาดตารางสี่เหลี่ยม 5. Polar Grid Tool ใช้วาด ตารางวงกลม

5 ทดลองใช้เครื่องมือ Line Tool Set

6 Tool Box

7 ลองสร้างตัวอักษร 3 มิติ 1. เลือกเครื่องมือ Type Tool (T) 2. พิมพ์ตัวอักษรลงบนพื้นที่ ทำงาน

8 ขั้นตอนต่อไป --2

9 ขั้นตอนต่อไป --3 คลิกพื้นที่ว่าง 1 ครั้ง กรอบสีน้ำเงินจะหายไป และคลิกเลือกแค่ตัว “O” ขยับตัว O ขึ้นไปด้านบนเล็กน้อย และ เติมเส้นตรงใต้ O และปรับขนาดเส้นเป็น “5” ต่อไปทำการเปลี่ยนสี ตัวอักษร

10 ขั้นตอนต่อไป --4 ลากคลุมตัวอักษรทั้งหมด และไป เมนู Effect > 3d > Extrude & Bevel…

11 ขั้นตอนต่อไป --5

12 ผลลัพธ์

13 สร้างเงาให้ตัวอักษร

14 พิมพ์ชื่อตนเองลงกระดานทำงาน

15 เลือกเมนู Effect >Stylize>DropShadow

16 ตั้งค่าเงาของตัวอักษรตาม ต้องการ...

17 ผลลัพธ์ที่ได้จากการตกแต่ง เพิ่มเติม

18 อักษรรูปภาพ

19 ลากคลุมทั้งรูปภาพและตัวอักษร...

20 คลิกขวาที่ตัวอักษร > Make Clipping Mask

21 ผลลัพธ์ที่ได้...

22 สรุปบทเรียนในวันนี้...


ดาวน์โหลด ppt Adobe Illustrator อ. สถิตย์ กังวานณรงค์กุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google