งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ.สถิตย์ กังวานณรงค์กุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ.สถิตย์ กังวานณรงค์กุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ.สถิตย์ กังวานณรงค์กุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
Adobe Illustrator อ.สถิตย์ กังวานณรงค์กุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

2 รู้จักกับหน้าตา Ai 1. Menu Bar เป็นแถบรวบคำสั่งหลักของโปรแกรม 2. Control Panel เป็นแถบควบคุมคุณสมบัติของเครื่องมือต่างๆ 3. Program Control ส่วนในการปิดเปิด หรือ ย่อขยายโปรแกรม 4. Tool Box กล่องเครื่องมือ ที่รวมเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างและปรับแต่งแก้ไขภาพ 5. Dock Panel กล่องรวมพาเนล 6. Art Board พื้นที่ทำงาน

3 Line Tool Set ซึ่งเครื่องมือในกลุ่มนี้จะมีดังนี้ 1. Line Segment Tool ใช้วาดเส้นตรง 2. Arc Tool ใช้วาดเส้นโค้ง 3. Spiral Tool ใช้วาดเส้นก้นหอย 4. Rectangular Grid Tool ใช้วาดตารางสี่เหลี่ยม 5. Polar Grid Tool ใช้วาดตารางวงกลม

4 ทดลองใช้เครื่องมือ Line Tool Set

5 Tool Box

6 ลองสร้างตัวอักษร 3มิติ
1.เลือกเครื่องมือ Type Tool (T) 2.พิมพ์ตัวอักษรลงบนพื้นที่ทำงาน

7 ขั้นตอนต่อไป --2

8 ขั้นตอนต่อไป --3 คลิกพื้นที่ว่าง 1 ครั้ง กรอบสีน้ำเงินจะหายไป และคลิกเลือกแค่ตัว “O” ขยับตัว O ขึ้นไปด้านบนเล็กน้อย และเติมเส้นตรงใต้ O และปรับขนาดเส้นเป็น “5” ต่อไปทำการเปลี่ยนสีตัวอักษร

9 ขั้นตอนต่อไป --4 ลากคลุมตัวอักษรทั้งหมด และไปเมนู
Effect > 3d > Extrude & Bevel…

10 ขั้นตอนต่อไป --5

11 ผลลัพธ์

12 สร้างเงาให้ตัวอักษร

13 พิมพ์ชื่อตนเองลงกระดานทำงาน

14 เลือกเมนู Effect >Stylize>DropShadow

15 ตั้งค่าเงาของตัวอักษรตามต้องการ...

16 ผลลัพธ์ที่ได้จากการตกแต่งเพิ่มเติม

17 อักษรรูปภาพ

18 ลากคลุมทั้งรูปภาพและตัวอักษร...

19 คลิกขวาที่ตัวอักษร > Make Clipping Mask

20 ผลลัพธ์ที่ได้...

21 สรุปบทเรียนในวันนี้...


ดาวน์โหลด ppt อ.สถิตย์ กังวานณรงค์กุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google