งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาว ณัฐนิช อดิวัฒนสิทธิ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาว ณัฐนิช อดิวัฒนสิทธิ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาว ณัฐนิช อดิวัฒนสิทธิ์ 51130010208 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
Microsoft word โดย นางสาว ณัฐนิช อดิวัฒนสิทธิ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เอก การจัดการธุรกิจไซเบอร์

2 Microsoft word Microsoft Wordเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ(Word Processing Application )เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารที่สามารถทำงานได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ สามารถติดตั้งได้ทุกบนระบบปฏิบัติการWindows โปรแกรมเวิร์ดที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ได้แก่ โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ที่ผลิตโดยบริษัทไมโครซอฟต์ เป็นหนึ่งในชุดโปรแกรม Microsoft Office เพราะคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย และครอบคลุมการใช้งานหลากหลาย นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกเอกสารในรูปแบบของ XML เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแยกเนื้อหาของเอกสารออกจากขอบเขตของรูปแบบของเอกสาร ในปัจจุบันสำหรับเวอร์ชั่นใหม่ ๆ ส่วนใหญ่จะเน้นพัฒนาให้มีความสามารถด้านอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น และโดยเฉพาะการผสมผสานโปรแกรมในชุด Office ให้สามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

3 วิวัฒนาการของWord Processorในประเทศไทย
*สหวิริยา เวิร์ด *Word Star *เวิร์ดราชวิถี (RW) *เวิร์ดจุฬา (CW) *CU Writer for Windows *Microsoft Word 6.0 *AmiPro *WordPro *Microsoft Word 97 *Microsoft Word 2000 *Microsoft Word XP *PlaDao Writer

4 โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ( Microsoft Word ) สามารถทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประมวลคำได้ดังนี้         1.   สามารถพิมพ์และแก้ไขเอกสาร         2.   สามารถลบ โยกย้าย และสำเนาข้อความ         3.   สามารถพิมพ์ตัวอักษรประเภทต่าง ๆ         4.   สามารถขยายขนาดตัวอักษร         5.   สามารถจัดตัวอักษรให้เป็นตัวหนา ตัวเอียง และ ขีดเส้นใต้ได้         6.   สามารถใส่เครื่องหมายและตัวเลขลำดับหน้าหัวข้อ         7.   สามารถแบ่งคอลัมน์         8.   สามารถตีกรอบและแรเงา         9.   สามารถตรวจการสะกดและแก้ไขให้ถูกต้อง         10. สามารถค้นหาและเปลี่ยนแปลงข้อความที่พิมพ์ผิด         11. สามารถจัดข้อความในเอกสารให้พิมพ์ชิดซ้าย ชิดขวาและกึ่งกลางบรรทัด         12. สามารถใส่รูปภาพในเอกสาร         13. สามารถประดิษฐ์ตัวอักษร         14. สามารถพิมพ์ตาราง         15. สามารถพิมพ์จดหมายเวียน ซองจดหมายและป้ายผนึก

5 3. คลิกที่โปรแกรม Microsoft Word
การเรียกโปรแกรม 1. คลิกปุ่ม Start 2. เลือกรายการ Program 3. คลิกที่โปรแกรม Microsoft Word

6 การควบคุมโปรแกรม 1. เลือกระบบภาษาของเมนูคำสั่ง 2. เลือกแสดง/ไม่แสดงแถบเครื่องมือ (Toolbar) 3. กำหนดตำแหน่งแถบเครื่องมือ (Floating / Fixed Toolbars) 4. การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)

7 การตั้งหน้ากระดาษ 1. เลือกเมนูคำสั่ง File, Page Setup…
3. กำหนดระยะของขอบกระดาษ Top คือระยะขอบบน Bottom คือระยะขอบล่าง Left คือระยะขอบซ้าย Right คือระยะขอบขวา 4. คลิกที่แถบรายการ Paper Size

8 5. รายการ Paper Size มีรายการดังนี้
7. คลิกเลือกการวางกระดาษ Portrait วางแนวตั้ง Landscape วางแนวนอน 8. คลิกปุ่ม OK

9 การปรับแต่งข้อความ 1. ทำการเลือกข้อความที่ต้องการปรับแต่งก่อน (ระบายดำ) 2. เลือกเมนูคำสั่ง Format, Font… หรือ คลิกเมาส์บนปุ่มควบคุมแบบอักษร จาก Formatting Toolbar

10 Email โดยใช้ Microsoft Word
ขั้นตอนในการทำ -เปิดเอกสารใหม่ขึ้นมา -พิมพ์ข้อความที่ต้องการ ใส่ภาพ หรืออื่นๆ -ถ้าต้องการส่ง mail ทาง internet ให้คลิกไอคอนรูป (ตัวที่ 4 จากซ้ายมือ) หรือ -คลิกเมนู File เลือก Sent to เลือก Mail Recipient

11 หรือถ้าต้องการส่งข้อมูลใน Word นี้เป็นลักษณะแนบไฟล์ไปพร้อม mail ให้เลือก Mail Recipient (as attachment) พิมพ์ชื่อ Address ถึงบุคคลที่เราต้องการส่ง


ดาวน์โหลด ppt นางสาว ณัฐนิช อดิวัฒนสิทธิ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google