งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft word โดย นางสาว ณัฐนิช อดิวัฒน สิทธิ์ 51130010208 วิทยาลัยนวัตกรรม สื่อสารสังคม เอก การจัดการธุรกิจไซ เบอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft word โดย นางสาว ณัฐนิช อดิวัฒน สิทธิ์ 51130010208 วิทยาลัยนวัตกรรม สื่อสารสังคม เอก การจัดการธุรกิจไซ เบอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft word โดย นางสาว ณัฐนิช อดิวัฒน สิทธิ์ 51130010208 วิทยาลัยนวัตกรรม สื่อสารสังคม เอก การจัดการธุรกิจไซ เบอร์

2 Microsoft word Microsoft Word เป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing Application ) เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารที่ สามารถทำงานได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ สามารถติดตั้งได้ทุกบนระบบปฏิบัติการ Windows โปรแกรมเวิร์ดที่ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ได้แก่ โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ที่ ผลิตโดยบริษัทไมโครซอฟต์ เป็นหนึ่งในชุดโปรแกรม Microsoft Office เพราะคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย และครอบคลุมการใช้งาน หลากหลาย นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกเอกสารในรูปแบบของ XML เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแยกเนื้อหาของเอกสารออกจากขอบเขตของ รูปแบบของเอกสาร ในปัจจุบันสำหรับเวอร์ชั่นใหม่ ๆ ส่วนใหญ่จะเน้น พัฒนาให้มีความสามารถด้านอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น และโดยเฉพาะการ ผสมผสานโปรแกรมในชุด Office ให้สามารถใช้งานได้สะดวกมาก ยิ่งขึ้น

3 วิวัฒนาการของ Word Processor ใน ประเทศไทย * สหวิริยา เวิร์ด *Word Star * เวิร์ดราชวิถี (RW) * เวิร์ดจุฬา (CW) *CU Writer for Windows *Microsoft Word 6.0 *AmiPro *WordPro *Microsoft Word 97 *Microsoft Word 2000 *Microsoft Word XP *PlaDao Writer

4 โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ( Microsoft Word ) สามารถทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประมวลคำได้ดังนี้ 1. สามารถพิมพ์และแก้ไขเอกสาร 2. สามารถลบ โยกย้าย และสำเนาข้อความ 3. สามารถพิมพ์ตัวอักษรประเภทต่าง ๆ 4. สามารถขยายขนาดตัวอักษร 5. สามารถจัดตัวอักษรให้เป็นตัวหนา ตัวเอียง และ ขีดเส้นใต้ได้ 6. สามารถใส่เครื่องหมายและตัวเลขลำดับหน้าหัวข้อ 7. สามารถแบ่งคอลัมน์ 8. สามารถตีกรอบและแรเงา 9. สามารถตรวจการสะกดและแก้ไขให้ถูกต้อง 10. สามารถค้นหาและเปลี่ยนแปลงข้อความที่พิมพ์ผิด 11. สามารถจัดข้อความในเอกสารให้พิมพ์ชิดซ้าย ชิดขวาและกึ่งกลางบรรทัด 12. สามารถใส่รูปภาพในเอกสาร 13. สามารถประดิษฐ์ตัวอักษร 14. สามารถพิมพ์ตาราง 15. สามารถพิมพ์จดหมายเวียน ซองจดหมายและป้ายผนึก

5 การเรียกโปรแกรม 1. คลิกปุ่ม Start 2. เลือกรายการ Program 3. คลิกที่โปรแกรม Microsoft Word

6 การควบคุมโปรแกรม 1. เลือกระบบภาษาของเมนูคำสั่ง 2. เลือกแสดง / ไม่แสดงแถบเครื่องมือ (Toolbar) 3. กำหนดตำแหน่งแถบเครื่องมือ (Floating / Fixed Toolbars) 4. การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)

7 การตั้ง หน้ากระดาษ 1. เลือกเมนูคำสั่ง File, Page Setup… 2. ปรากฏกรอบรายการ Page Setup 3. กำหนดระยะของขอบกระดาษ Top คือระยะขอบบน Bottom คือระยะขอบล่าง Left คือระยะขอบซ้าย Right คือระยะขอบขวา 4. คลิกที่แถบรายการ Paper Size

8 5. รายการ Paper Size มีรายการดังนี้ 6. คลิกเลือกขนาดของกระดาษ จากรายการ Paper Size 7. คลิกเลือกการวางกระดาษ Portrait วางแนวตั้ง Landscape วางแนวนอน 8. คลิกปุ่ม OK

9 การปรับแต่งข้อความ 1. ทำการเลือกข้อความที่ต้องการ ปรับแต่งก่อน ( ระบายดำ ) 2. เลือกเมนูคำสั่ง Format, Font… หรือ คลิกเมาส์บนปุ่มควบคุมแบบอักษร จาก Formatting Toolbar

10 Email โดยใช้ Microsoft Word ขั้นตอนในการทำ - เปิดเอกสารใหม่ขึ้นมา - พิมพ์ข้อความที่ต้องการ ใส่ภาพ หรืออื่นๆ - ถ้าต้องการส่ง mail ทาง internet ให้คลิก ไอคอนรูป email ( ตัว ที่ 4 จากซ้ายมือ ) หรือ - คลิกเมนู File เลือก Sent to เลือก Mail Recipient

11 หรือถ้าต้องการส่ง ข้อมูลใน Word นี้ เป็นลักษณะแนบ ไฟล์ไปพร้อม mail ให้เลือก Mail Recipient (as attachment) พิมพ์ชื่อ Email Address ถึง บุคคลที่เรา ต้องการส่ง


ดาวน์โหลด ppt Microsoft word โดย นางสาว ณัฐนิช อดิวัฒน สิทธิ์ 51130010208 วิทยาลัยนวัตกรรม สื่อสารสังคม เอก การจัดการธุรกิจไซ เบอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google