งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค้นหาภาพร่าง หรือ วาดเอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค้นหาภาพร่าง หรือ วาดเอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค้นหาภาพร่าง หรือ วาดเอง
1. เข้า Google ค้นหาภาพ duck walk cartoon วาดภาพนี้

2 2.1 เข้าโปรแกรม Flash แทรกรูปภาพร่าง ตั้งชื่อ Layer “ภาพร่าง ” ปรับขนาด และล็อคกุญแจ 2.2 เพิ่ม Layer ที่ 2 สำหรับวาดภาพ

3 3. ใช้เส้นวาดภาพ และปรับเส้นโค้งตามภาพ
Line tool (N) วาดเส้น Selection tool (V) ปรับเส้นโค้ง ให้วาดทีละส่วน (ที่ต้องการให้เคลื่อนไหว) และลงสี 1 ส่วน ใน 1 Layer

4 การลงสี A. เลือกเครื่องมือ Fill Color

5 การลงสี B. เลือกการไล่สี

6 การลงสี 2 3 1 C. กำหนดสีที่ต้องการ คลิกเลือกสี กำหนดความเข้มของสี
กำหนดจำนวนสี การไล่สี

7 การลงสี D. เลือกเครื่องมือ ถังสี เทสี ลงไป
กดเมาส์ค้างไว้ แล้วลาก เพื่อกำหนด การไล่สีอ่อนไปยังสีเข้ม ถ้าวาดเส้นไม่ติดมีช่องว่าง จะลงสีไม่ได้ ถ้า Convert Graphic ก่อน จะลงสีไมได้

8 4. ให้วาดทีละส่วน (ที่ต้องการให้เคลื่อนไหว) และลงสี เมื่อวาดเสร็จ 1 ส่วน ใน 1 Layer ให้ Modify > Convert to Symbol Name : ตั้งชื่อ Type : Graphic

9 5.วาดกำหนดแยก Layer ทีละส่วน เช่น ตัวอย่าง

10 6. เมื่อวาดลงสี ทำ Graphic ครบทุกส่วนแล้วให้ SAVE 7
6. เมื่อวาดลงสี ทำ Graphic ครบทุกส่วนแล้วให้ SAVE 7. ใช้ลูกศร สีดำ วาดคลุมภาพทั้งหมด Copy 8. เปิด File นิทาน ขึ้นมา กำหนด Layer ที่ต้องการ Paste วางภาพลงไป 9. ให้ Modify > Convert to Symbol Name : ตั้งชื่อ Type : Movie Clip

11 10. ดับเบิ้ลคลิก ที่ภาพ จะเข้ามาในหน้า ทำงาน Movie Clip
Scene1 หน้าฉากเวที Movie Clip ที่ตั้งชื่อ คือ หลังฉาก ทำเคลื่อนไหว

12 11. แยกภาพแต่ละส่วน ในแต่ละ Layer เพื่อทำภาพเคลื่อนไหว ใช้ลูกศรดำวาดคลุมภาพทั้งหมด คลิกขวา เลือก Distribute to Layer

13 จะแยกภาพแต่ละ Layer ให้ ตามภาพที่เราเคยตั้งชื่อ

14 12. ปรับจุด ยึดแกนกลาง การเคลื่อนไหว คลิก Free Transform Tool แล้วลากจุด

15 13. ทำการเคลื่อนไหว Motion tween
ตามต้องการ ของแต่ละส่วน * เฟรมสุดท้าย ควรจัดตำแหน่ง ตรงกับเฟรมภาพแรก ในการเคลื่อนไหวจะเล่นถึงเฟรมสุดท้ายและวนเล่นเริ่มใหม่ไปเรื่อยๆ

16 14. คลิกที่หน้า Scene1 ทำ Motion tween
14. คลิกที่หน้า Scene1 ทำ Motion tween * กด Ctrl ค้าง แล้วกด Enter ดูการแสดงผล

17 สรุป 1. วาดภาพทีละส่วน ในแต่ละ Layer และ Modify > Convert to Symbol ตั้งชื่อ > Type : Graphic 2. ลากคลุมภาพทั้งหมด copy > paste ในไฟล์ใหม่ Modify > Convert to Symbol ตั้งชื่อ > Type : MovieClip 3. ดับเบิ้ลคลิก ที่ภาพ จะเข้ามาในหน้า ทำงาน Movie Clip 4. แยกภาพแต่ละส่วน ในแต่ละ Layer ลูกศรดำ วาดคลุมภาพทั้งหมด คลิกขวา เลือก Distribute to Layer 5. ปรับจุด ยึดแกนกลาง การเคลื่อนไหว คลิก Free Transform Tool แล้วลากจุด 6. ทำการเคลื่อนไหว Motion tween ตามต้องการของแต่ละส่วน 7. คลิกที่หน้า Scene ทำ Motion tween * กด Ctrl ค้าง แล้วกด Enter ดูการแสดงผล

18 เครื่องมือ Gradient Transform กำหนด จุดของแสง

19 แหล่งเรียนรู้ การวาด การตัดเส้น การลงสี

20 เปลี่ยนจากเส้น เป็นสี

21 เปลี่ยนจากเส้น เป็นเส้นแหลม

22 ลูกศรสีดำ คลิก เลือกสี
ไปที่ พู่กัน กำหนดสี กำหนด ตามภาพ ** ใช้พู่กันวาดเส้นส่วน ที่ต้องระบายแสงเงา ใช้เมาส์คลิกพื้นที่ ข้างนอกภาพ ถังสี เทสี

23 การวาดภาพให้เป็นวัตถุเดียวกัน พอจะตัดลบออก ให้ Break apart


ดาวน์โหลด ppt ค้นหาภาพร่าง หรือ วาดเอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google