งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค้นหาภาพร่าง หรือ วาดเอง 1. เข้า Google ค้นหาภาพ duck walk cartoon วาดภาพนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค้นหาภาพร่าง หรือ วาดเอง 1. เข้า Google ค้นหาภาพ duck walk cartoon วาดภาพนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค้นหาภาพร่าง หรือ วาดเอง 1. เข้า Google ค้นหาภาพ duck walk cartoon วาดภาพนี้

2 2.1 เข้าโปรแกรม Flash แทรก รูปภาพร่าง ตั้งชื่อ Layer “ ภาพร่าง ” ปรับขนาด และล็อคกุญแจ 2.2 เพิ่ม Layer ที่ 2 สำหรับวาดภาพ

3 3. ใช้เส้นวาดภาพ และปรับเส้นโค้งตามภาพ Selection tool (V) ปรับเส้นโค้ง Line tool (N) วาดเส้น ให้วาดทีละส่วน ( ที่ต้องการให้เคลื่อนไหว ) และลงสี 1 ส่วน ใน 1 Layer

4 การลงสี A. เลือกเครื่องมือ Fill Color

5 B. เลือกการไล่สี การลงสี

6 C. กำหนดสีที่ต้องการ กำหนดจำนวนสี การไล่สี กำหนดความเข้มของสี คลิกเลือกสี การลงสี

7 D. เลือกเครื่องมือ ถังสี เทสี ลงไป กดเมาส์ค้างไว้ แล้วลาก เพื่อ กำหนด การไล่สีอ่อนไปยังสีเข้ม การลงสี ถ้าวาดเส้นไม่ติดมีช่องว่าง จะ ลงสีไม่ได้ ถ้า Convert Graphic ก่อน จะลง สีไมได้

8 4. ให้วาดทีละส่วน ( ที่ต้องการให้เคลื่อนไหว ) และลงสี เมื่อวาดเสร็จ 1 ส่วน ใน 1 Layer ให้ Modify > Convert to Symbol Name : ตั้งชื่อ Type : Graphic

9 5. วาดกำหนดแยก Layer ทีละส่วน เช่น ตัวอย่าง

10 6. เมื่อวาดลงสี ทำ Graphic ครบทุกส่วน แล้วให้ SAVE 7. ใช้ลูกศร สีดำ วาดคลุมภาพทั้งหมด Copy 8. เปิด File นิทาน ขึ้นมา กำหนด Layer ที่ ต้องการ Paste วางภาพลงไป 9. ให้ Modify > Convert to Symbol Name : ตั้งชื่อ Type : Movie Clip

11 10. ดับเบิ้ลคลิก ที่ภาพ จะเข้ามาในหน้า ทำงาน Movie Clip Scene1 หน้าฉาก เวที Movie Clip ที่ตั้งชื่อ คือ หลังฉาก ทำ เคลื่อนไหว

12 11. แยกภาพแต่ละส่วน ในแต่ละ Layer เพื่อทำภาพเคลื่อนไหว ใช้ลูกศรดำวาดคลุมภาพทั้งหมด คลิกขวา เลือก Distribute to Layer

13 จะแยกภาพแต่ละ Layer ให้ ตามภาพ ที่เราเคยตั้งชื่อ

14 12. ปรับจุด ยึดแกนกลาง การเคลื่อนไหว คลิก Free Transform Tool แล้วลากจุด Free Transform Tool ลากจุด

15 13. ทำการ เคลื่อนไหว Motion tween ตามต้องการ ของแต่ละส่วน * เฟรมสุดท้าย ควรจัดตำแหน่ง ตรงกับเฟรม ภาพแรก ในการเคลื่อนไหว จะเล่นถึงเฟรม สุดท้ายและวน เล่นเริ่มใหม่ไป เรื่อยๆ

16 14. คลิกที่หน้า Scene1 ทำ Motion tween * กด Ctrl ค้าง แล้วกด Enter ดูการ แสดงผล

17 สรุป 1. วาดภาพทีละส่วน ในแต่ละ Layer และ Modify > Convert to Symbol ตั้งชื่อ > Type : Graphic 2. ลากคลุมภาพทั้งหมด copy > paste ในไฟล์ใหม่ Modify > Convert to Symbol ตั้งชื่อ > Type : MovieClip 3. ดับเบิ้ลคลิก ที่ภาพ จะเข้ามาในหน้า ทำงาน Movie Clip 4. แยกภาพแต่ละส่วน ในแต่ละ Layer ลูกศรดำ วาดคลุมภาพทั้งหมด คลิกขวา เลือก Distribute to Layer 5. ปรับจุด ยึดแกนกลาง การเคลื่อนไหว คลิก Free Transform Tool แล้วลากจุด 6. ทำการเคลื่อนไหว Motion tween ตามต้องการของแต่ละส่วน 7. คลิกที่หน้า Scene ทำ Motion tween * กด Ctrl ค้าง แล้วกด Enter ดูการแสดงผล

18 เครื่องมือ Gradient Transform กำหนด จุดของแสง

19 แหล่งเรียนรู้ การลงสี https://www.youtube.com/watch?v=d0SZleQim78 การวาด การตัดเส้น https://www.youtube.com/watch?v=p5w4F-KrUDI

20 เปลี่ยนจากเส้น เป็นสี

21 เปลี่ยนจากเส้น เป็นเส้นแหลม

22 1. ลูกศรสีดำ คลิก เลือกสี 2. ไปที่ พู่กัน กำหนดสี 3. กำหนด ตามภาพ ** 4. ใช้พู่กันวาดเส้นส่วน ที่ต้องระบายแสงเงา 5. ใช้เมาส์คลิกพื้นที่ ข้างนอกภาพ 6. ถังสี เทสี

23 การวาดภาพให้เป็นวัตถุเดียวกัน พอจะตัดลบออก ให้ Break apart


ดาวน์โหลด ppt ค้นหาภาพร่าง หรือ วาดเอง 1. เข้า Google ค้นหาภาพ duck walk cartoon วาดภาพนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google