งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุบัติเหตุต้องเป็น “0”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุบัติเหตุต้องเป็น “0”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุบัติเหตุต้องเป็น “0”
KYT การหยั่งรู้ระวังภัย อุบัติเหตุต้องเป็น “0” ... OK.! โดย Siamsafety.com

2 KYT เพื่อขจัดความผิดพลาดที่เกิดจากคน (HUMAN WARE)
การเตือนสติก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อขจัดความผิดพลาดที่เกิดจากคน (HUMAN WARE)

3 KYT (ต่อ) K คือ KIKEN (คิเค็น) แปลว่าอันตราย Y คือ YOSHI (โยชิ)
แปลว่าคาดการณ์อันตรายล่วงหน้า T คือ TRAINING (เทรนนิ่ง) แปลว่าฝึกอบรมให้มีความชำนาญ และหาทางป้องกัน

4 KYT (ต่อ) 1. ป้องกันการผิดพลาด ที่เกิดจากคน 2. ใช้อวัยวะทั้ง 5 เพื่อ
2.1 การเตือนสติ 2.2 การมีสมาธิ 2.3 การกระตือรือร้น

5 หลักการ KYT มีขั้นตอนดังนี้ 1.การนำรูปภาพมาดู 2. การหาอันตราย
และหาสาเหตุ

6 หลักการ KYT (ต่อ) 3. มาตรการที่ ป้องกันได้ทันที 4. แก้ปัญหาที่คน
5. มือชี้ + ปากย้ำเตือนสติ “คำพูดสั้น ๆ ... OK.!” ห่าง 3 เมตร OK.

7 ประเภทของ KYT KYT มี 3 ประเภท KYT 4 ขั้นตอน (4 ROUNDS KYT)
KYT จุดเดียว (ONE POINT KYT) KYT ปากเปล่า (ORAL KYT)

8 1.KYT 4 ขั้นตอน (4 ROUNDS KYT)
ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ขั้นตอนที่ 1 (R1) *หาอันตราย! และ สาเหตุจากรูป ประมาณ 6-8 ข้อ ขั้นตอนที่ 2 (R2) *เลือกอันตรายที่สำคัญ จาก R1 ประมาณ 1-2 ข้อ แล้วทำเครื่องหมาย หน้าข้อนั้น

9 ขั้นตอนที่ 3 (R3) *หามาตรการป้องกันอันตราย จาก R2 ประมาณ 3 ข้อ

10 2. KYT จุดเดียว (ONE POINT KYT)
ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เหมือนกับ KYT 4 ขั้นตอน แต่ย่อแต่ละขั้นตอนลงครึ่งหนึ่ง ½ R 1 = 4 ข้อ R 2 = 1 ข้อ R 3 = 3 ข้อ R 4 = ย่อคำพูดให้สั้นลง

11 3. KYT ปากเปล่า (ORAL KYT)
ใช้เวลาประมาณ 5 นาที หลักการ 1. ดูรูป หาอันตรายจากสาเหตุ หามาตรการป้องกัน เลือกมาตรการป้องกัน ตะโกนเตือนตนก่อนทำงาน

12 การปฏิบัติ KYT 1. ประชุมร่วมกัน 2. ตะโกนคำว่า

13 3. หัวหน้ากลุ่มทักทายสุขภาพสมาชิก
4. หัวหน้ากลุ่มอธิบาย รูปภาพ

14 5. ระดมสมองทำ KYT 6. ทำมือชี้ปากย้ำ “ อุบัติเหตุต้องเป็น OK ! “

15 ประโยชน์ของ KYT

16 เตือนสติก่อนปฏิบัติงาน

17 * ต้องหมั่นฝึกทุกวัน ก่อนปฏิบัติงาน “จนสำเร็จ”
KYT * ต้องหมั่นฝึกทุกวัน ก่อนปฏิบัติงาน “จนสำเร็จ”

18 KYT เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ อุบัติเหตุเป็น “0” แต่ทุกคนต้องร่วมใจกันและปฏิบัติอย่างจริงจัง


ดาวน์โหลด ppt อุบัติเหตุต้องเป็น “0”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google