งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.siamsafety.com KIT FOR MANAGEMENT โดย Siamsafety.com การหยั่งรู้ระวังภัย อุบัติเหตุต้องเป็น “0”... OK.!

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.siamsafety.com KIT FOR MANAGEMENT โดย Siamsafety.com การหยั่งรู้ระวังภัย อุบัติเหตุต้องเป็น “0”... OK.!"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KIT FOR MANAGEMENT โดย Siamsafety.com การหยั่งรู้ระวังภัย อุบัติเหตุต้องเป็น “0”... OK.!

2 KIT FOR MANAGEMENT KYT การเตือนสติก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อขจัดความผิดพลาดที่เกิดจากคน (HUMAN WARE)

3 KIT FOR MANAGEMENT KYT ( ต่อ ) K คือ KIKEN ( คิเค็น ) แปลว่าอันตราย Y คือ YOSHI ( โยชิ ) แปลว่าคาดการณ์อันตรายล่วงหน้า T คือ TRAINING ( เทรนนิ่ง ) แปลว่าฝึกอบรมให้มีความชำนาญ และหาทางป้องกัน

4 KIT FOR MANAGEMENT 1. ป้องกันการผิดพลาด ที่เกิดจากคน 2. ใช้อวัยวะทั้ง 5 เพื่อ 2.1 การเตือนสติ 2.2 การมีสมาธิ 2.3 การกระตือรือร้น KYT ( ต่อ )

5 KIT FOR MANAGEMENT หลักการ KYT มีขั้นตอนดังนี้ 1. การนำรูปภาพมาดู 2. การหาอันตราย และหาสาเหตุ

6 KIT FOR MANAGEMENT หลักการ KYT ( ต่อ ) 3. มาตรการที่ ป้องกันได้ทันที 4. แก้ปัญหาที่คน 5. มือชี้ + ปากย้ำเตือนสติ “ คำพูดสั้น ๆ... OK.!” ห่าง 3 เมตร OK.

7 KIT FOR MANAGEMENT KYT มี 3 ประเภท 1.KYT 4 ขั้นตอน (4 ROUNDS KYT) 2.KYT จุดเดียว (ONE POINT KYT) 3.KYT ปากเปล่า (ORAL KYT) ประเภทของ KYT

8 KIT FOR MANAGEMENT 1.KYT 4 ขั้นตอน (4 ROUNDS KYT) ขั้นตอนที่ 1 (R1) * หาอันตราย ! และ สาเหตุจากรูป ประมาณ 6-8 ข้อ ขั้นตอนที่ 2 (R2) * เลือกอันตรายที่สำคัญ จาก R1 ประมาณ 1-2 ข้อ แล้วทำเครื่องหมาย หน้าข้อนั้น ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ◎

9 KIT FOR MANAGEMENT ขั้นตอนที่ 3 (R3) * หามาตรการป้องกัน อันตราย จาก R2 ประมาณ 3 ข้อ ขั้นตอนที่ 4 (R4) * เลือกมาตรการป้องกัน จาก R3 แล้วทำเครื่องหมาย # หน้าข้อนั้น

10 KIT FOR MANAGEMENT 2. KYT จุดเดียว (ONE POINT KYT) ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เหมือนกับ KYT 4 ขั้นตอน แต่ย่อแต่ละขั้นตอน ลงครึ่งหนึ่ง ½ R 4 = ย่อ คำพูดให้ สั้นลง R 1 = 4 ข้อ R 2 = 1 ข้อ R 3 = 3 ข้อ

11 KIT FOR MANAGEMENT 3. KYT ปากเปล่า (ORAL KYT) ใช้เวลาประมาณ 5 นาที หลักการ 1. ดูรูป 2. หาอันตรายจาก สาเหตุ 3. หามาตรการ ป้องกัน 4. เลือกมาตรการ ป้องกัน... ตะโกนเตือนตน ก่อนทำงาน

12 KIT FOR MANAGEMENT การปฏิบัติ KYT 1. ประชุมร่วมกัน 2. ตะโกนคำว่า

13 KIT FOR MANAGEMENT 3. หัวหน้ากลุ่มทักทาย สุขภาพสมาชิก 4. หัวหน้ากลุ่มอธิบาย รูปภาพ

14 KIT FOR MANAGEMENT 5. ระดมสมองทำ KYT 6. ทำมือชี้ปากย้ำ “ อุบัติเหตุต้องเป็น 0... OK ! “

15 KIT FOR MANAGEMENT ประโยชน์ของ KYT

16 KIT FOR MANAGEMENT เตือนสติก่อนปฏิบัติงาน

17 KIT FOR MANAGEMENT KYT * ต้องหมั่นฝึกทุกวัน ก่อนปฏิบัติงาน “ จน สำเร็จ ”

18 KIT FOR MANAGEMENT KYT เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ อุบัติเหตุเป็น “0” แต่ทุกคนต้องร่วมใจกันและปฏิบัติ อย่างจริงจัง


ดาวน์โหลด ppt Www.siamsafety.com KIT FOR MANAGEMENT โดย Siamsafety.com การหยั่งรู้ระวังภัย อุบัติเหตุต้องเป็น “0”... OK.!

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google