งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สนับสนุนโดย กองทุนประกันหลัก สุขภาพ อบต. คลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สนับสนุนโดย กองทุนประกันหลัก สุขภาพ อบต. คลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สนับสนุนโดย กองทุนประกันหลัก สุขภาพ อบต. คลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สนับสนุนโดย กองทุนประกันหลัก สุขภาพ อบต. คลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สนับสนุนโดย กองทุนประกันหลัก สุขภาพ อบต. คลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สนับสนุนโดย กองทุนประกันหลัก สุขภาพ อบต. คลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 23 – 24 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดราษฎร์บํารุงฯ

2 ความก้าวหน้าโครงการเมื่อเทียบกับแผน ดำเนินการ 1. ประชุมคณะกรรมการ 2. เชิญวิทยากร 3. จัดทำไวนิล 4. จัดทำเอกสาร เตรียมอุปกรณ์ กิจกรรมที่ดำเนินการ

3 ความก้าวหน้าโครงการเมื่อเทียบกับแผน ดำเนินการ ผลลัพธ์ที่ต้องการ 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการ นวดเพื่อสุขภาพ 2. การนวดเพื่อสุขภาพเป็นศาสตร์ที่ติดตัว ไปตลอดชีวิต 3. นักเรียนสามารถนวดให้กับพ่อ แม่ และ ญาติ 4. จัดทำเอกสาร เตรียมอุปกรณ์

4 ความก้าวหน้าโครงการเมื่อเทียบกับแผน ดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรค์ นักเรียน 4 – 5 คน ไม่ค่อยมีสมาธิในการ ปฏิบัติกิจกรรม

5 สรุปการใช้งบประมาณของ โครงการ รายการงบประมาณที่ ได้รับ ( บาท ) งบประมาณ ที่ใช้ไป ( บาท ) หมาย เหตุ ค่าวิทยากร 12,000 ค่าอาหาร 19,200 ค่าไวนิล 750 ค่าเอกสาร 5,500 ค่ายาหม่อง 4,000 ค่าผ้าขนหนู 3,200 ค่าสถานที่ 1,000 รวม 45,650

6 ภาพการดำเนิน กิจกรรม

7 รับลงทะเบียน

8 กล่าวเปิดโครงการ

9 แบบทดสอบก่อนเรียน

10 กิจกรรมฤษีดัดตน

11 กิจกรรมการนวดตัว

12 ภาพการดำเนิน กิจกรรม

13 วิทยากรสาธิตวิธีการนวด เท้า

14 แจกอุปกรณ์

15 กิจกรรมการนวดเท้า

16 มอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วม โครงการ

17 คณะวิทยากร

18


ดาวน์โหลด ppt สนับสนุนโดย กองทุนประกันหลัก สุขภาพ อบต. คลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สนับสนุนโดย กองทุนประกันหลัก สุขภาพ อบต. คลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google