งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ Multimedia for Learning โดย... อาจารย์ดรัณภพ เพียรจัด อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ Multimedia for Learning โดย... อาจารย์ดรัณภพ เพียรจัด อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ Multimedia for Learning โดย... อาจารย์ดรัณภพ เพียรจัด อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 Page  2 ความเป็นมา Multi Projector Single Form

3 Page  3 ความเป็นมา Interactive Multimedia Presentation Multimedia - One way communication -Two way communication [hypermedia & Link] Stand alone Virual reality

4 Page  4 Presentation Multimedia

5 Page  5 Interactive Multimedia

6 Page  6 ความหมาย Multimedia[ สื่อประสม ] การใช้คอมพิวเตอร์ผสมผสานรูปแบบการนำเสนอข้อมูล ข่าวสารเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ Multimedia for Learning[ สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ ] ( เก่า ) โปรแกรมมัลติมีเดียพัฒนาในรูปแบบของ CAI WBI E-Learn ( ใหม่ ) การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถ่ายทอดหรือนำเสนอเนื้อหา ที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ที่บูรณาการการผสมสื่อ หลากหลายรูปแบบ (multiple forms)

7 Page  7 ความเป็นมา : ส่วนประกอบของ มัลติมีเดียVDO Sound Text Animation Interactive Still Picture Visual + Auditory + Interactive

8 Page  8 พัฒนาการ

9 Page  9 ความสำคัญ 1. สร้างแรงดึงดูดใจ 2. ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และ เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น 3. ออกแบบให้ใช้งานง่าย เป็นสากล 4. โต้ตอบได้ 5. ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อตนเอง 6. ทราบผลป้อนกลับทันที 7. ประหยัดเวลา คน งบประมาณ 8. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายวงกว้าง

10 Page  10 คุณลักษณะ Information Individualization Interaction Immediate Feedback

11 Page  11 Information Individualization Interaction Immediate Feedback


ดาวน์โหลด ppt มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ Multimedia for Learning โดย... อาจารย์ดรัณภพ เพียรจัด อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google