งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา http://www.nrru.ac.th

2 สารบัญ  แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา  โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน  กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน เรียน กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน เรียน  ตรารางแสดงจำนวนนักศึกษาแยกตาม ขณะ ตรารางแสดงจำนวนนักศึกษาแยกตาม ขณะ  วีดีโอขั้นตอนการลงทะเบียน วีดีโอขั้นตอนการลงทะเบียน

3 แนะนำระบบการ ลงทะเบียนนักศึกษา

4 โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน

5 กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ ลงทะเบียนเรียน

6 ตรารางสรุปจำนวนนักศึกษา แยกตามคณะ รายชื่อคณะชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 คณะ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 862779625772 คณะมนุษย์ ศาสตร์และสังคม 859774525635 คณะวิทยาการ จัดการ 110311651006845 คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 200195308326

7 แทรกไฟล์วีดีโอ สารบัญ


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google