งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรม และ การประเมินผลการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรม และ การประเมินผลการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรม และ การประเมินผลการศึกษา
EDUCATIONAL INNOVATION and EVALUATION ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2 สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน เทคโนโลยีการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

3 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยี การศึกษา การเรียนรู้ ทุกเวลา ทุกสถานที่ เทคโนโลยี สารสนเทศ โทรคมนาคมการศึกษา สื่อมวลชน การศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

4 เทคโนโลยี การศึกษา กระบวนการ ผลผลิต กระบวนการ และผลผลิต
นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยี การศึกษา กระบวนการ ผลผลิต การสอนรูปแบบต่างๆ ไม่ใช้เครื่องฉาย การติวแบบโปรแกรม ระบบส่วนบุคคลของการสอน ใช้เครื่องฉาย กระบวนการ และผลผลิต ศูนย์การเรียนรู้ เกม บทเรียนแบบโปรแกรม สถานการณ์จำลอง บทเรียนโมดูล เกมจำลอง เครื่องช่วยสอน ชุดการเรียนการสอน (เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก, 2545) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

5 เทคโนโลยี การศึกษา กระบวนการ
นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา การติวแบบโปรแกรม ระบบส่วนบุคคลของการสอน เทคโนโลยี การศึกษา การสอนรูปแบบต่างๆ ศูนย์การเรียนรู้ การสอนเป็นกลุ่ม กระบวนการ ศูนย์ปกติ การสอนรายบุคคล ศูนย์ฝึกทักษะ การสอนแบบร่วมมือ ศูนย์ความสนใจ การสอนแบบโปรแกรม ศูนย์สอนเสริม อื่นๆ เกม เกมจำลอง สถานการณ์จำลอง ศูนย์เพิ่มพูนความรู้ ระหว่างบุคคล เกมและ สถานการณ์จำลอง กระบวนการ ศูนย์สำรอง ระหว่างกลุ่ม กายภาพ ระหว่างบุคคล หรือกลุ่มกับเกม กระบวนการและกายภาพ (เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก, 2545) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

6 เทคโนโลยี การศึกษา กระบวนการ
นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยี การศึกษา เครื่องช่วยสอน บทเรียนโมดูล กระบวนการ และผลผลิต บทเรียนแบบโปรแกรม ชุดการเรียนการสอน แบบเส้นตรง ชุดการสอน แบบสาขา ชุดการสอนกลุ่มกิจกรรม ชุดการเรียนด้วยตนเอง (เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก, 2545) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

7 บทเรียนแบบโปรแกรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บทเรียนแบบโปรแกรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

8 ชุดการเรียนการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา ชุดการเรียนการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

9 ชุดการเรียนการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา ชุดการเรียนการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

10 เทคโนโลยี การศึกษา ผลผลิต
นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยี การศึกษา ผลผลิต ไม่ใช้เครื่องฉาย ใช้เครื่องฉาย 2 มิติ 3 มิติ แผ่นป้าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว แผนภูมิ วีดิทัศน์ ภาพทึบแสง ของจริง ป้ายนิเทศ แผนสถิติ แผ่นโปร่งใส หุ่นจำลอง กระเป๋าผนังและ แผนภาพ สไลด์ บัตรคำ สัญญานภาพ ป้ายแม่เหล็ก VISUALIZER ป้ายไฟฟ้า VISUAL PRESENTER (เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก, 2545) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

11 เทคโนโลยี การศึกษา ผลผลิต
นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยี การศึกษา ผลผลิต ไม่ใช้เครื่องฉาย 2 มิติ แผนภาพ แผนภูมิ แบบต้นไม้ แผนสถิติ แบบลายเส้น แบบเส้น แบบรูปภาพ แบบสายธาร แบบแท่ง แบบผสม แบบองค์การ แบบวงกลม แบบบล็อกไดอะแกรม แบบต่อเนื่อง แบบรูปภาพ แบบเปรียบเทียบ แบบพื้นที่ แบบตาราง แบบวิวัฒนาการ แบบอธิบายภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

12 แผนภูมิแบบต่อเนื่อง (เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก, 2545)
นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แผนภูมิแบบต่อเนื่อง (เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก, 2545) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

13 แผนภูมิแบบพลิก (Flip Charts)
นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แผนภูมิแบบพลิก (Flip Charts) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

14 เทคโนโลยี การศึกษา ผลผลิต
นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยี การศึกษา ผลผลิต ไม่ใช้เครื่องฉาย 3 มิติ ของจริง หุ่นจำลอง ของจริง แบบรูปทรงภายนอก ของตัวอย่าง แบบเท่าของจริง แบบขยายหรือย่อส่วน แบบผ่าซีก แบบแยกส่วน แบบเคลื่อนไหวทำงานได้ แบบเลียนของจริง (เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก, 2545) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

15 หุ่นจำลองแสดงรูปทรงภายใน
นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา หุ่นจำลองแสดงรูปทรงภายใน (เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก, 2545) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

16 แผ่นป้ายนิเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แผ่นป้ายนิเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

17 สื่อที่ใช้เครื่องฉายภาพนิ่ง
นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา สื่อที่ใช้เครื่องฉายภาพนิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

18 สื่อที่ใช้เครื่องฉายภาพนิ่ง
นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา สื่อที่ใช้เครื่องฉายภาพนิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

19 สื่อที่ใช้เครื่องฉายภาพเคลื่อนไหว
นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา สื่อที่ใช้เครื่องฉายภาพเคลื่อนไหว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรม และ การประเมินผลการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google