งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำตัวเพื่อร่วมโครงการ CPF AMBASSADOR. ชื่อ - นามสกุล ประวัติครอบครัว คุณพ่อ / คุณแม่ ประกอบอาชีพอะไร มีพี่น้องกี่คน ภูมิลำเนา ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำตัวเพื่อร่วมโครงการ CPF AMBASSADOR. ชื่อ - นามสกุล ประวัติครอบครัว คุณพ่อ / คุณแม่ ประกอบอาชีพอะไร มีพี่น้องกี่คน ภูมิลำเนา ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำตัวเพื่อร่วมโครงการ CPF AMBASSADOR

2 ชื่อ - นามสกุล ประวัติครอบครัว คุณพ่อ / คุณแม่ ประกอบอาชีพอะไร มีพี่น้องกี่คน ภูมิลำเนา ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น / ปลาย กิจกรรมที่เคยทำสมัยมัธยม เช่น การประกวด / แข่งขัน, กรรมการนักเรียน, หัวหน้าห้อง ฯลฯ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา...... กิจกรรที่ทำในระดับมหาวิทยาลัย รูปภาพประกอบ ( ถ้ามี )

3 ชื่อ - นามสกุล ความสามารถพิเศษ ด้านภาษา, ดนตรี, การพูด ฯลฯ ความรู้สึกที่มีต่อบริษัท CPF ทำไมถึงอยากเข้าร่วมโครงการ CPF Ambassador

4 ชื่อ - นามสกุล ความรู้สึกที่มีต่อบริษัท CPF ทำไมถึงอยากเข้าร่วมโครงการ CPF Ambassador

5 ขอบคุณครับ....


ดาวน์โหลด ppt แนะนำตัวเพื่อร่วมโครงการ CPF AMBASSADOR. ชื่อ - นามสกุล ประวัติครอบครัว คุณพ่อ / คุณแม่ ประกอบอาชีพอะไร มีพี่น้องกี่คน ภูมิลำเนา ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google