งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ พระองอาจ ฉายา วีรธมฺโม นามสกุล ส่าโท เกิด 23 มกราคม 2533.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ พระองอาจ ฉายา วีรธมฺโม นามสกุล ส่าโท เกิด 23 มกราคม 2533."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ พระองอาจ ฉายา วีรธมฺโม นามสกุล ส่าโท เกิด 23 มกราคม 2533

2 ภูมิลำเนาเดิม / ที่อยู่ปัจจุบัน ภูมิลำเนา 24 หมู่ 9 บ้านกิ่วหน่อ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ 58130 ที่อยู่ปัจจุบัน 108 สำนักสงฆ์รัตนัย ถนนเกาะกลาง ตำบลหนองหอย อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50200 โทรศัพท์ 053 140175

3 บรรพชา / อุปสมบท บรรพชาวันที่ 2 กรกฎาคม 2549 ณ วัด เบญจมบพิตร ตำบลดุสิต อำเภอดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร อุปสมบทวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 ณ วัด เบญจมบพิตร ตำบลดุสิต อำเภอดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร

4 การศึกษา นักธรรมชั้นเอก - มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ( วัดศรีโสดา ) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนสังวาลย์ วิทย์ 3 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน - กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จังหวัด เชียงใหม่

5 คติประจำใจ คติประจำใจ ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่า คำสอนใดๆ โทรศัพท์ 089-556-8079 E-mail Arashi2533@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ พระองอาจ ฉายา วีรธมฺโม นามสกุล ส่าโท เกิด 23 มกราคม 2533.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google