งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติส่วนตัว ชื่อ พระธงรบ ฉายา คมฺภีรปญฺโญ นามสกุล ชัชวาลวงศา เกิด 19 กุมภาพันธ์ 2533 ภูมิลำเนา 19 หมู่ 5 บ้านกอกหลวง ตำบลแม่นาจาง อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติส่วนตัว ชื่อ พระธงรบ ฉายา คมฺภีรปญฺโญ นามสกุล ชัชวาลวงศา เกิด 19 กุมภาพันธ์ 2533 ภูมิลำเนา 19 หมู่ 5 บ้านกอกหลวง ตำบลแม่นาจาง อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติส่วนตัว ชื่อ พระธงรบ ฉายา คมฺภีรปญฺโญ นามสกุล ชัชวาลวงศา เกิด 19 กุมภาพันธ์ 2533 ภูมิลำเนา 19 หมู่ 5 บ้านกอกหลวง ตำบลแม่นาจาง อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ 58120 ที่อยู่ปัจจุบัน 30 วัดหมื่นเงินกอง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50200 โทรศัพท์ การศึกษาปัจจุบัน - กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขา วิชาเอกการสอน ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขต ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ คติประจำใจ จงอย่ากลัวที่จะก้าวไปอย่างช้าๆ แต่จง กลัวที่จะหยุคอยู่กับที่ โทรศัพท์ 0844817118 E-mail Thongrob2533@hotmail.com

2 สื่อวิธีการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง My family สอนโดย พระธงรบ คมฺภีรปญฺโญ ( ชัชวาล วงศา ) คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอน ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 รหัส 5210540211104

3 แนวการสอน เรื่อง My family 1. ครูและนักเรียนร่วมสนทนาเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของ ตนเอง ให้นักเรียนฟังเพลง Happy Family ร้องตาม และร้องเองพร้อมๆกัน

4 2. ครูนำเสนอภาพครอบครัว โดยมีสมาชิก ในครอบครัว father, mother, brother, sister, me และ สมมุติว่าเป็นครอบครัวของครูแนะนำสมาชิกในครอบครัว ด้วยประโยค This is my brother. This is my sister. This is me.

5 3. นำเสนอคำศัพท์ brother, sister, me โดยออกเสียงคำศัพท์ และ สะกด คำพร้อมกันก่อนโดยครูเป็นคนนำออก เสียง

6 4. จากนั้นให้นักเรียนฟังเสียงจากวิดีโอที่ครูนำมา ให้ดังนี้

7 5. นักเรียนนำเสนอการพูดประโยคแนะนำสมาชิกใน ครอบครัวจากภาพ This is my father. This is my mother. This is my brother. This is my sister. This is me. เป็น รายบุ This is my familys

8 6. นักเรียนวาดภาพบุคคลต่างๆในครอบครัวของนักเรียนเอง พร้อมทั้งเขียนคำศัพท์ ให้ตรงกับภาพ และทำใบงาน Worksheet 3 เขียนคำศัพท์ พิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ ( ถ้าไม่เสร็จให้ทำเป็นการบ้าน ) และแบบฝึกหัด MeMe

9 จบการนำเสนองานวิธีการสอน ภาษาอังกฤษ เรื่อง My family


ดาวน์โหลด ppt ประวัติส่วนตัว ชื่อ พระธงรบ ฉายา คมฺภีรปญฺโญ นามสกุล ชัชวาลวงศา เกิด 19 กุมภาพันธ์ 2533 ภูมิลำเนา 19 หมู่ 5 บ้านกอกหลวง ตำบลแม่นาจาง อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google