งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตารางที่ 1 ด้านวินัยในห้องเรียน ข้อคำถาม ทำ ประ จำ ทำ บางค รั้ง ไม่ เคย ทำ %% 1 นักเรียนพูดคุยกับเพื่อนใน ขณะที่ครูกำลังสอน 52.3618.6628.98 2 นักเรียนส่งงานตรงตามเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตารางที่ 1 ด้านวินัยในห้องเรียน ข้อคำถาม ทำ ประ จำ ทำ บางค รั้ง ไม่ เคย ทำ %% 1 นักเรียนพูดคุยกับเพื่อนใน ขณะที่ครูกำลังสอน 52.3618.6628.98 2 นักเรียนส่งงานตรงตามเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ตารางที่ 1 ด้านวินัยในห้องเรียน ข้อคำถาม ทำ ประ จำ ทำ บางค รั้ง ไม่ เคย ทำ %% 1 นักเรียนพูดคุยกับเพื่อนใน ขณะที่ครูกำลังสอน นักเรียนส่งงานตรงตามเวลา ที่ครูกำหนด นักเรียนลอกการบ้านเพื่อน เมื่อใดที่รู้สึกไม่เข้าใจ นักเรียนจะถามครู

5 ตารางที่ 2 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทางการเรียน ข้อคำถาม ทำ ประ จำ ทำ บางครั้ ง ไม่เคย ทำ %% 5 นักเรียนอยากประสบความสำเร็จ ในการเรียน นักเรียนทุ่มเทอย่างหนักเพื่อให้ได้ คะแนนดี ถ้าผลการเรียนไม่ดี นักเรียนใช้ ความพยายามมากยิ่งขึ้น นักเรียนพยายามหาความรู้เพิ่มเติม จากเอกสารหรือห้องสมุด หรือ Internet ตามคำแนะนำของครู

6

7


ดาวน์โหลด ppt ตารางที่ 1 ด้านวินัยในห้องเรียน ข้อคำถาม ทำ ประ จำ ทำ บางค รั้ง ไม่ เคย ทำ %% 1 นักเรียนพูดคุยกับเพื่อนใน ขณะที่ครูกำลังสอน 52.3618.6628.98 2 นักเรียนส่งงานตรงตามเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google