งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Excel 2007. 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212 13131313 14141414.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Excel 2007. 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212 13131313 14141414."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Excel 2007

2 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212 13131313 14141414

3 ปุ่ม Microsoft office เป็นที่รวมคำสั่งที่ใช้จัดการ ไฟล์ทั่วไป เช่น New,Open,Save,Print

4 Quick Access Toolbar เป็นที่รวมคำสั่งที่ใช้งาน บ่อย ๆ

5 Ribbon แท็บของกลุ่มคำสั่งที่แบ่ง ออกเป็นหมวดหมู่ ซึ่งถูก ออกแบบมาให้แทนที่ Menu และ Toolbar เดิมเพื่อให้ สามารถค้นหาคำสั่งได้อย่าง รวดเร็ว

6 Title Bar แสดงชื่อ Workbook ที่ใช้ งานอยู่

7 Contextual แท็บพิเศษที่จะแสดงเมื่อ เราใส่ ออบเจ็คลงใน Worksheet แท็บพิเศษที่จะแสดงเมื่อ เราใส่ ออบเจ็คลงใน Worksheet

8 Formula Bar: สำหรับจัดการสูตรหรือ จัดการข้อมูลภายใน เซลที่เลือก สำหรับจัดการสูตรหรือ จัดการข้อมูลภายใน เซลที่เลือก

9 Column ช่องข้อมูลที่อยู่ใน แนวตั้ง มีจำนวน 16,384 คอลัมน์ หรือเริ่มต้นจาก A ถึง XFD ช่องข้อมูลที่อยู่ใน แนวตั้ง มีจำนวน 16,384 คอลัมน์ หรือเริ่มต้นจาก A ถึง XFD

10 Row ช่องข้อมูลที่อยู่ใน แนวนอน มีจำนวน 1,048,576 แถว ช่องข้อมูลที่อยู่ใน แนวนอน มีจำนวน 1,048,576 แถว

11 Sheet Tab แสดงชื่อของ Worksheet

12 Name Box แสดงชื่อเซลที่เลือก และสามารถตั้งชื่อเซล ที่เลือกได้ รวมถึง สามารถใช้เพื่อเลื่อนไป ยังเซลที่กำหนดได้ แสดงชื่อเซลที่เลือก และสามารถตั้งชื่อเซล ที่เลือกได้ รวมถึง สามารถใช้เพื่อเลื่อนไป ยังเซลที่กำหนดได้

13 Status Bar แสดงสถานะต่าง ๆ ของ โปรแกรม

14 Worksheet แผ่นงานที่ใช้บันทึก ข้อมูล มีลักษณะเป็น ตาราง แต่ละตาราง เรียกว่าเซลโดยเรา สามารถเพิ่มจำนวน Worksheet ได้ แผ่นงานที่ใช้บันทึก ข้อมูล มีลักษณะเป็น ตาราง แต่ละตาราง เรียกว่าเซลโดยเรา สามารถเพิ่มจำนวน Worksheet ได้

15 View Shortcuts มุมมองของเอกสาร

16 Zoom และ Zoom Slider เครื่องมือที่ใช้สำหรับ ย่อหรือขยายหน้าจอ เครื่องมือที่ใช้สำหรับ ย่อหรือขยายหน้าจอ

17 Mouse Pointer Normal Pointer Normal Pointer in Worksheet I-Beam Pointer Row Width Adjuster, Column Width Adjuster


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Excel 2007. 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212 13131313 14141414.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google