งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตั้งค่า START MENU / TASK BAR โดย นายธีปกรณ์ แก้วกุลวงษ์ เลขที่ 6 นายภูษิต เล็กประดับ เลขที่ 28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตั้งค่า START MENU / TASK BAR โดย นายธีปกรณ์ แก้วกุลวงษ์ เลขที่ 6 นายภูษิต เล็กประดับ เลขที่ 28."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตั้งค่า START MENU / TASK BAR โดย นายธีปกรณ์ แก้วกุลวงษ์ เลขที่ 6 นายภูษิต เล็กประดับ เลขที่ 28

2 วิธีปรับแต่ง Taskbar ใน windows เริ่มต้นคือคลิกขวาที่แถบ Taskbar ของเรา แล้วเลือกเมนู Properties

3 จะปรากฎหน้าต่างนี้ขึ้นมา 1.) Lock the taskbar คือการล๊อ คแถบ taskbar ไว้ ไม่ให้หายไป ไหน 2.) Auto-hide the taskbar เป็นการย่อเก็บแถบ taskbar เมื่อ ไม่ได้นำเมาส์ไปชี้ 3.) Use small icon เป็นการย่อ ขนาดของแถบ taskbar ให้เป็น ขนาดเล็ก 4.) Taskbar location on screen คือ การกำหนดว่าจะให้ แถบ taskbar อยู่บริเวณใดของ หน้าจอ Windows 5.) Taskbar Buttons เป็นการ กำหนดรูปแบบปุ่มต่างๆในแถบ taskbar ว่าจะให้เป็นอย่างไร เมื่อปรับแต่งเสร็จ ก็กด Apply หรือ OK Taskbar

4 การ Customize ใน Taskbar คลิ๊กที่ Customize จะมี หน้าต่างนี้ขึ้นมา

5 Start Menu 1.) Customize 2.) Power button action 3.) Store and display recently opened programs in the Start menu. จะเป็นการ เก็บและแสดงโปรแกรมที่เปิดแล้วที่ Start menu 4.) Store and display recently opened items in the Start menu and the taskbar. จะเป็นการเก็บไฟล์ที่เพิ่งถูกใช้ เช่น เมื่อเราใช้ MS Word จะมีไฟล์งานที่ เราเปิดไว้ที่โปรแกรมที่ใช้ เมื่อปรับแต่งเสร็จ ก็กด Apply หรือ OK

6 ตัวอย่าง Power button action เอาไว้เพื่อเปลี่ยน ปุ่ม Power ที่อยู่ ตรง ปุ่ม Start เช่นเราต้องการ เปลี่ยนเป็น Sleep เราก็เลือกที่ Sleep แล้วก็ Ok ปุ่ม Power ที่อยู่ตรง ปุ่ม Start จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม Sleep

7 ปุ่มแรก ปุ่ม Display as a link จะทำให้มี Computer ที่ Start Menu และสามารถลิงค์ไป ยัง Computer ได้ ตัวอย่าง Customize เพื่อเข้าไปปรับแต่ง Start Menu เช่น ที่ Computer

8 ปุ่มที่สอง ปุ่ม Display as a menu จะทำให้มี Computer เหมือนกับ ปุ่มแรก แต่ปุ่มนี้จะทำให้มีเมนูให้เลือกได้อย่างเดียว ว่าจะไปไดร์ฟไหน

9 ปุ่มที่สาม ปุ่ม Don’t display this item จะทำให้ไม่แสดง Computer ขึ้นมาที่ Start Menu จะสังเกตุเห็นว่าที่แถบ Start menu จะไม่แสดง Computer ขึ้นมา

10 Start menu size Number of recent programs to display เอาไว้เพื่อปรับจำนวน โปรแกรมที่เปิดไว้ที่จะแสดงที่ Start menu Number of recent items to display in Jump Lists เอาไว้เพื่อปรับจำนวนไฟล์ที่เปิดไว้ ที่จะแสดงในแถบโปรแกรม

11 Toolbars เป็นการเลือก แถบเครื่องมือที่ ต้องการเพิ่มที่ taskbar เช่น Address เมื่อคลิ๊กแล้วกด Apply จะมีแถบ Address ขึ้นมา ด้านขวาของ Taskbar Address คือ แถบที่อยู่ เป็นช่องค้นหาที่ สะดวก สามารถลิ้งไปยังสิ่งที่ค้นหา ได้ทันที

12 จบการนำเสนอครับ


ดาวน์โหลด ppt การตั้งค่า START MENU / TASK BAR โดย นายธีปกรณ์ แก้วกุลวงษ์ เลขที่ 6 นายภูษิต เล็กประดับ เลขที่ 28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google