งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีปรับแต่ง Taskbar ใน windows

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีปรับแต่ง Taskbar ใน windows"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตั้งค่า Start Menu / Task Bar โดย นายธีปกรณ์ แก้วกุลวงษ์ เลขที่ 6 นายภูษิต เล็กประดับ เลขที่ 28

2 วิธีปรับแต่ง Taskbar ใน windows
เริ่มต้นคือคลิกขวาที่แถบ Taskbar ของเรา แล้วเลือกเมนู Properties

3 จะปรากฎหน้าต่างนี้ขึ้นมา
Taskbar จะปรากฎหน้าต่างนี้ขึ้นมา 1.) Lock the taskbar คือการล๊อคแถบ taskbar ไว้ ไม่ให้หายไปไหน 2.) Auto-hide the taskbar เป็นการย่อเก็บแถบ taskbar เมื่อไม่ได้นำเมาส์ไปชี้ 3.) Use small icon เป็นการย่อขนาดของแถบ taskbar ให้เป็นขนาดเล็ก 4.) Taskbar location on screen คือ การกำหนดว่าจะให้แถบ taskbar อยู่บริเวณใดของหน้าจอ Windows 5.) Taskbar Buttons เป็นการกำหนดรูปแบบปุ่มต่างๆในแถบ taskbar ว่าจะให้เป็นอย่างไร เมื่อปรับแต่งเสร็จ ก็กด Apply หรือ OK

4 การ Customize ใน Taskbar

5 เมื่อปรับแต่งเสร็จ ก็กด Apply หรือ OK
Start Menu 1.) Customize 2.) Power button action 3.) Store and display recently opened programs in the Start menu. จะเป็นการเก็บและแสดงโปรแกรมที่เปิดแล้วที่ Start menu 4.) Store and display recently opened items in the Start menu and the taskbar. จะเป็นการเก็บไฟล์ที่เพิ่งถูกใช้ เช่นเมื่อเราใช้ MS Word จะมีไฟล์งานที่เราเปิดไว้ที่โปรแกรมที่ใช้ เมื่อปรับแต่งเสร็จ ก็กด Apply หรือ OK

6 ตัวอย่าง Power button action
เอาไว้เพื่อเปลี่ยน ปุ่ม Power ที่อยู่ตรง ปุ่มStart เช่นเราต้องการเปลี่ยนเป็น Sleep เราก็เลือกที่ Sleep แล้วก็ Ok ปุ่ม Power ที่อยู่ตรง ปุ่มStart จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม Sleep

7 ตัวอย่าง Customize เพื่อเข้าไปปรับแต่ง Start Menu เช่น ที่ Computer
ปุ่มแรก ปุ่ม Display as a link จะทำให้มี Computer ที่ Start Menu และสามารถลิงค์ไปยัง Computer ได้

8 ปุ่มที่สอง ปุ่ม Display as a menu จะทำให้มี Computer เหมือนกับ
ปุ่มแรก แต่ปุ่มนี้จะทำให้มีเมนูให้เลือกได้อย่างเดียว ว่าจะไปไดร์ฟไหน

9 ปุ่มที่สาม ปุ่ม Don’t display this item จะทำให้ไม่แสดง Computer ขึ้นมาที่ Start Menu
จะสังเกตุเห็นว่าที่แถบ Start menu จะไม่แสดง Computer ขึ้นมา

10 Start menu size Number of recent programs to display เอาไว้เพื่อปรับจำนวนโปรแกรมที่เปิดไว้ที่จะแสดงที่ Start menu Number of recent items to display in Jump Lists เอาไว้เพื่อปรับจำนวนไฟล์ที่เปิดไว้ที่จะแสดงในแถบโปรแกรม

11 Toolbars เป็นการเลือก แถบเครื่องมือที่ต้องการเพิ่มที่ taskbar เช่น Address เมื่อคลิ๊กแล้วกด Apply จะมีแถบ Address ขึ้นมาด้านขวาของ Taskbar Address คือ แถบที่อยู่ เป็นช่องค้นหาที่สะดวก สามารถลิ้งไปยังสิ่งที่ค้นหาได้ทันที

12 จบการนำเสนอครับ


ดาวน์โหลด ppt วิธีปรับแต่ง Taskbar ใน windows

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google