งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Word2007. โปรแกรมนี้ใช้สำหรับพิมพ์ งานเอกสารต่างๆ เช่น จดหมาย รายงาน หนังสือ วิทยานิพนธ์ และจัดรูปแบบ ให้ดูสวยงาม นอกจากนี้ยัง สามารถสร้างงานพิมพ์แบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Word2007. โปรแกรมนี้ใช้สำหรับพิมพ์ งานเอกสารต่างๆ เช่น จดหมาย รายงาน หนังสือ วิทยานิพนธ์ และจัดรูปแบบ ให้ดูสวยงาม นอกจากนี้ยัง สามารถสร้างงานพิมพ์แบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Word2007

2 โปรแกรมนี้ใช้สำหรับพิมพ์ งานเอกสารต่างๆ เช่น จดหมาย รายงาน หนังสือ วิทยานิพนธ์ และจัดรูปแบบ ให้ดูสวยงาม นอกจากนี้ยัง สามารถสร้างงานพิมพ์แบบ คอลัมน์ ( คล้ายงาน หนังสือพิมพ์ ) ได้ด้วย

3 การเริ่มต้นโปรแกรม Microsoft Word2007 กด Start เลือก All programes เลือก Microsoft office - Microsoft Word2007

4 ส่วนประกอบของหน้าจอ โปรแกรม

5 Office Button เป็นปุ่มคำสั่ง เกี่ยวกับการทำงานของแฟ้มงาน เช่น New, Open, Save, Save As, Print, Close, ฯลฯ Quick Access Toolbar เป็นแถบ เครื่องมือให้คุณเรียกใช้งานได้ อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถเพิ่มปุ่ม คำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ ไว้ในแถบ เครื่องมือนี้ได้

6 ส่วนประกอบของหน้าจอ โปรแกรม Title bar แสดงชื่อโปรแกรมและ ชื่อไฟล์ปัจจุบันที่คุณเปิดใช้งาน อยู่ แถบ Ribbon เป็นแถบที่รวบรวม คำสั่งต่างๆ ของเมนูหรือทูลบาร์ เพื่อให้ผู้ใช้เลือกใช้งานง่ายขึ้น Status bar แถบแสดงสถานะการ ทำงานปัจจุบันบนหน้าจอ View bar แถบแสดงมุมมอง เอกสารในแบบต่างๆ

7 การใช้งาน Ribbon แถบ Ribbon เป็นแถบที่รวบรวม คำสั่งหรือทูลบาร์ต่างๆ ให้คุณ เลือกใช้งานได้ นอกจากการใช้ งานปกติแล้ว คุณยังสามารถ เรียกใช้เมนูลัดของแถบ Ribbon ขึ้นมาใช้งานได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

8 การใช้งาน Ribbon 1. คลิกขวาที่ปุ่มใดก็ได้บนแถบ Ribbon 2. จะปรากฏเมนูคำสั่งให้เลือกดังนี้

9 การพิมพ์ข้อความ เมื่อคุณเปิดโปรแกรม Microsoft Office Word ขึ้นมาแล้ว ต้องการ พิมพ์งานในเอกสาร คุณสามารถทำ ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเป็น cursor ตำแหน่งที่ ต้องการในเอกสาร 2. พิมพ์ข้อความได้เลย

10 การแต่งข้อความ เมื่อคุณพิมพ์ข้อความในเอกสารเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ ข้อความนั้นดูสวยงามขึ้น คุณสามารถจัดตกแต่งเพิ่มได้ โดย มีขั้นตอนต่อไปนี้ 1. Drag เมาส์คลุมข้อความที่ต้องการตกแต่ง จะปรากฏทูล บาร์ขึ้นโดยอัตโนมัติให้คุณเลือกใช้ได้เลย

11 การแต่งข้อความ ( ต่อ ) 2. คลิกปุ่มเครื่องมือบน ทูลบาร์ Font รูปแบบอักษร Font size ขนาด อักษร Grow font เพิ่มขนาด Shrink Font ลดขนาด Bold ตัวหนา Italic ตัวเอียง Font color สีอักษร


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Word2007. โปรแกรมนี้ใช้สำหรับพิมพ์ งานเอกสารต่างๆ เช่น จดหมาย รายงาน หนังสือ วิทยานิพนธ์ และจัดรูปแบบ ให้ดูสวยงาม นอกจากนี้ยัง สามารถสร้างงานพิมพ์แบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google