งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MICROSOFT EXCEL 2013 อ. วชิระ หล่อประดิษฐ์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MICROSOFT EXCEL 2013 อ. วชิระ หล่อประดิษฐ์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MICROSOFT EXCEL 2013 อ. วชิระ หล่อประดิษฐ์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

2 MICROSOFT EXCEL 2013  เป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในการทำงาน เกี่ยวกับการคำนวณข้อมูล  แสดงข้อมูล เป็นลักษณะคอลัมภ์ หรือเป็นช่องตาราง

3 คุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรม ตารางทำงาน สร้างและแสดงรายงานของข้อมูล ตัวอักษร ตัวเลข โดยมีความสามารถ ในการจัดรูปแบบให้สวยงาม อำนวยความสะดวกในด้านการคำนวณต่างๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร ตัวเลข และยังมีฟังก์ชั่นในการคำนวณมากมาย สร้างกราฟ หรือ CHART ในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการแสดง และการ เปรียบเทียบข้อมูล ได้หลายรูปแบบ มีระบบขอความช่วยเหลือ ที่คอยช่วยให้คำแนะนำ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ ทำงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว มีความสามารถในการค้นหาและแทนที่ข้อมูล เพื่อทำการแก้ไขหรือทำ การแทนที่ได้สะดวกและรวดเร็ว มีความสามารถในการจัดเรียงลำดับข้อมูล มีความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล ฐานข้อมูลคือ กลุ่มของข้อมูล ข่าวสาร ที่ถูกรวบรวมไว้ในตารางที่อยู่ใน WORKSHEET

4 มีอะไรใหม่ใน MICROSOFT EXCEL 2013 วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วย QUICK ANALYSIS ป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็วด้วย FLASH FILL สามารถจัดการแผนภูมิได้ง่ายและรวดเร็ว กรองข้อมูลใน TABLE STYLES ได้ด้วย SLICER จัดการข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ใน PRIVOTTABLE ได้ง่ายๆ ด้วย TIMELINE สามารถแชร์ WORKBOOK แบบออนไลน์ได้

5 ส่วนประกอบของ EXCEL 2013 เซลล์ที่กำลังใช้งาน (Active Cell) กล่องชื่อ (Name Box) ปุ่มสกรอล์ (Scroll) ย่อ - ชยาย (Zoom Slider) ปุ่มวิว (View) แผ่นงานใหม่ (New Sheet) แท็บแผ่นงาน (Sheet Tab) แถบสถานะ (Status Bar) เวิร์กชีท (Worksheet) แทรกฟังก์ชัน (Insert Function) แถบสูตร (Formula Bar)

6 เนื้อหาภาคปฏิบัติ การป้อนข้อมูล การเลือกเซลล์ การแก้ไขข้อมูลในเซลล์ วิธีลบข้อมูลในเซลล์ การเพิ่มคอลัมภ์และแถว การลบแถวและคอลัมภ์ การซ่อนแถวและคอลัมภ์ การยกเลิกการซ่อนแถวและคอลัมภ์ การปรับขนาดคอลัมภ์และแถว การปรับขนาดคอลัมภ์อย่างรวดเร็ว การใช้ AUTO FILL การกำหนด CUSTOM LIST การใช้งาน FLASH FILL การใช้ INSERT COPIED CELL การใช้ TEXT WRAPPING การจัดข้อมูลให้อยู่ตรงกลาง ระหว่างหลายคอลัมภ์ การล็อคแถวและคอลัมภ์ การกำหนดรูปแบบตัวอักษรให้กับ WORKSHEET

7 เนื้อหาภาคปฏิบัติ การกำหนดรูปแบบตัวเลข การกำหนดรูปแบบตัวเลขแบบมี เงื่อนไข การจัดวางแนวข้อมูลในเซลล์ การกำหนดเส้นกรอบตาราง สร้างตารางอย่างมีสไตล์ การเปลี่ยนชื่อ WORKSHEET การเพิ่ม WORKSHEET การลบ WORKSHEET การเลือก WORKSHEET การย้าย WORKSHEET การสำเนา WORKSHEET การใส่สีให้ TAB WORKSHEET การใส่ COMMENT ให้ข้อมูล การคำนวณใน EXCEL การสร้างสูตรคำนวณ การกำหนดชื่อ DEFINE NAME การยกเลิก DEFINE NAME การใช้ชื่อ DEFINE NAME ในการ คำนวณ

8 เนื้อหาภาคปฏิบัติ การคำนวณข้าม SHEET การคำนวณข้ามไฟล์ การสำเนาสูตร แก้ปัญหาสำเนาสูตรแล้วคำนวณผิด การสร้าง CHART การย้ายและปรับขนาดของ CHART การเปลี่ยนชนิดของ CHART การปรับแต่ง CHART การจัดรูปแบบพื้นที่ CHART กำหนด GLIDLINES ให้ CHART เปลี่ยนช่วงข้อมูลใน CHART การใช้งาน SPARKLINE การจัดเรียงข้อมูล การกรองข้อมูลด้วย FILTER การใช้ SLICER การใช้ TIMELINE การใช้ QUICK ANALYSIS


ดาวน์โหลด ppt MICROSOFT EXCEL 2013 อ. วชิระ หล่อประดิษฐ์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google