งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ.วชิระ หล่อประดิษฐ์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ.วชิระ หล่อประดิษฐ์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ.วชิระ หล่อประดิษฐ์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
Microsoft Excel 2013 อ.วชิระ หล่อประดิษฐ์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

2 Microsoft Excel 2013 เป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในการทำงานเกี่ยวกับการคำนวณข้อมูล แสดงข้อมูล เป็นลักษณะคอลัมภ์ หรือเป็นช่องตาราง

3 คุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรมตารางทำงาน
สร้างและแสดงรายงานของข้อมูล ตัวอักษร ตัวเลข โดยมีความสามารถในการจัดรูปแบบให้สวยงาม อำนวยความสะดวกในด้านการคำนวณต่างๆ เช่น บวก ลบ คูณ หารตัวเลข และยังมีฟังก์ชั่นในการคำนวณมากมาย สร้างกราฟ หรือ Chart ในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการแสดง และการเปรียบเทียบข้อมูล ได้หลายรูปแบบ มีระบบขอความช่วยเหลือ ที่คอยช่วยให้คำแนะนำ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว มีความสามารถในการค้นหาและแทนที่ข้อมูล เพื่อทำการแก้ไขหรือทำการแทนที่ได้สะดวกและรวดเร็ว มีความสามารถในการจัดเรียงลำดับข้อมูล มีความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล ฐานข้อมูลคือ กลุ่มของข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกรวบรวมไว้ในตารางที่อยู่ใน Worksheet

4 มีอะไรใหม่ใน Microsoft excel 2013
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วย Quick Analysis ป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็วด้วย Flash fill สามารถจัดการแผนภูมิได้ง่ายและรวดเร็ว กรองข้อมูลใน Table Styles ได้ด้วย Slicer จัดการข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ใน PrivotTable ได้ง่ายๆ ด้วย Timeline สามารถแชร์ Workbook แบบออนไลน์ได้

5 ส่วนประกอบของ Excel 2013 แถบสูตร (Formula Bar) กล่องชื่อ (Name Box)
ปุ่มสกรอล์ (Scroll) แทรกฟังก์ชัน (Insert Function) เวิร์กชีท (Worksheet) เซลล์ที่กำลังใช้งาน (Active Cell) แถบสถานะ (Status Bar) แผ่นงานใหม่ (New Sheet) ปุ่มวิว (View) ย่อ-ชยาย (Zoom Slider) แท็บแผ่นงาน (Sheet Tab)

6 เนื้อหาภาคปฏิบัติ การป้อนข้อมูล การปรับขนาดคอลัมภ์อย่างรวดเร็ว
การเลือกเซลล์ การใช้ Auto Fill การแก้ไขข้อมูลในเซลล์ การกำหนด Custom List วิธีลบข้อมูลในเซลล์ การใช้งาน Flash Fill การเพิ่มคอลัมภ์และแถว การใช้ Insert Copied Cell การลบแถวและคอลัมภ์ การใช้ Text Wrapping การซ่อนแถวและคอลัมภ์ การจัดข้อมูลให้อยู่ตรงกลางระหว่างหลายคอลัมภ์ การยกเลิกการซ่อนแถวและคอลัมภ์ การล็อคแถวและคอลัมภ์ การปรับขนาดคอลัมภ์และแถว การกำหนดรูปแบบตัวอักษรให้กับ Worksheet

7 เนื้อหาภาคปฏิบัติ การกำหนดรูปแบบตัวเลข การย้าย worksheet
การกำหนดรูปแบบตัวเลขแบบมีเงื่อนไข การสำเนา worksheet การจัดวางแนวข้อมูลในเซลล์ การใส่สีให้ tab worksheet การกำหนดเส้นกรอบตาราง การใส่ comment ให้ข้อมูล สร้างตารางอย่างมีสไตล์ การคำนวณใน Excel การเปลี่ยนชื่อ worksheet การสร้างสูตรคำนวณ การเพิ่ม worksheet การกำหนดชื่อ Define name การลบ worksheet การยกเลิก Define name การเลือก worksheet การใช้ชื่อ Define name ในการคำนวณ

8 เนื้อหาภาคปฏิบัติ การคำนวณข้าม sheet กำหนด Glidlines ให้ chart
การคำนวณข้ามไฟล์ เปลี่ยนช่วงข้อมูลใน Chart การสำเนาสูตร การใช้งาน Sparkline แก้ปัญหาสำเนาสูตรแล้วคำนวณผิด การจัดเรียงข้อมูล การสร้าง Chart การกรองข้อมูลด้วย Filter การย้ายและปรับขนาดของ Chart การใช้ Slicer การเปลี่ยนชนิดของ chart การใช้ Timeline การปรับแต่ง Chart การใช้ Quick analysis การจัดรูปแบบพื้นที่ chart


ดาวน์โหลด ppt อ.วชิระ หล่อประดิษฐ์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google