งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Animal cell. 5 micrometer (um) Nucleus หน้าที่ของนิวเคลียส (Nuclear function) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานและ กิจกรรมต่าง ๆ ของเซลล์ ซึ่ง การ ควบคุมกิจกรรมต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Animal cell. 5 micrometer (um) Nucleus หน้าที่ของนิวเคลียส (Nuclear function) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานและ กิจกรรมต่าง ๆ ของเซลล์ ซึ่ง การ ควบคุมกิจกรรมต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Animal cell

2 5 micrometer (um) Nucleus

3 หน้าที่ของนิวเคลียส (Nuclear function) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานและ กิจกรรมต่าง ๆ ของเซลล์ ซึ่ง การ ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ นั้นมีรหัสคำสั่ง และอยู่ใน DNA อย่างครบถ้วน และ สามารถ ถ่ายทอดคำสั่งนั้นผ่านไปยัง เซลล์ที่เกิดขึ้นใหม่อย่างถูกต้อง

4 ส่วนประกอบของ นิวเคลียส 1. เยื่อหุ้มนิวเคลียส ( nuclear membrane)

5 2. โครมาติน (chromatin)

6 http://www.daviddarling.info/imag es/chromatin.jpg

7 จำนวนโครโมโซมของ สิ่งมีชีวิต ชนิดของ สิ่งมีชีวิต จำนวน โครโมโซม (2n) คน 46 ลิงชิมแพน ซี 48 สุนัข 78 วัว 60 ยุงก้นปล่อ ง 6 แมลงหวี่ 8 กล้วย 22 ชนิดของ สิ่งมีชีวิต จำนวน โครโมโซม (2n) ข้าว 24 มะเขือเทศ 24 ไก่ 78 แมลงวัน 12 ฟักทอง 40 หอม 16 แตงโม 22

8

9 DNA โครงสร้าง DNA (DNA structure)

10 องค์ประกอบของ ดีเอ็นเอ


ดาวน์โหลด ppt Animal cell. 5 micrometer (um) Nucleus หน้าที่ของนิวเคลียส (Nuclear function) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานและ กิจกรรมต่าง ๆ ของเซลล์ ซึ่ง การ ควบคุมกิจกรรมต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google