งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อบิดา มารดา ชื่อ-สกุล สิ่งที่ชอบ ที่อยู่ สิ่งที่ไม่ชอบ ประวัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อบิดา มารดา ชื่อ-สกุล สิ่งที่ชอบ ที่อยู่ สิ่งที่ไม่ชอบ ประวัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อบิดา มารดา ชื่อ-สกุล สิ่งที่ชอบ ที่อยู่ สิ่งที่ไม่ชอบ ประวัติการ
อายุ วันเดือนปีเกิด ความใฝ่ฝัน คติประจำใจ ประวัติการ ศึกษา

2 ด.ช.นิติรัฐ บุญทา ฟีฟ่า (Fifa)
ชื่อ-สกุล ด.ช.นิติรัฐ บุญทา ฟีฟ่า (Fifa) ย้อนกลับ

3 238/7 หมู่ 6 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 5100
ที่อยู่ 238/7 หมู่ 6 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 5100 ย้อนกลับ

4 อายุ-วันเดือนปีเกิด อายุ 12 ปี เกิด 11 นาคม พ.ศ.2545 ย้อนกลับ

5 อ.1-ป.6 อยู่โรงเรียนธนรัตน์วิทยา ม.1 โรงเรียนจักรคำคณาทร
ประวัติการศึกษา อ.1-ป.6 อยู่โรงเรียนธนรัตน์วิทยา ม.1 โรงเรียนจักรคำคณาทร ย้อนกลับ

6 บิดา ชื่อ นายอุดม บุญทา มารดา ชื่อ นางเรือนคำ บุญทา
ชื่อบิดา-มารดา บิดา ชื่อ นายอุดม บุญทา มารดา ชื่อ นางเรือนคำ บุญทา ย้อนกลับ

7 สิ่งที่ชอบ – สิ่งที่ไม่ชอบ
สิ่งชอบ: สุนัข นก เสือ อาหาร ตลาด วัด ฯลฯ สิ่งที่ไม่ชอบ : งู สัตว์เลื้อยคลาน ฯลฯ ย้อนกลับ

8 ความใฝ่ฝัน - คติประจำใจ
ความใฝ่ฝัน : อยากเป็นไกด์นำทาง คติประจำใจ : อย่าคิดว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ทำ ย้อนกลับ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อบิดา มารดา ชื่อ-สกุล สิ่งที่ชอบ ที่อยู่ สิ่งที่ไม่ชอบ ประวัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google