งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ญ. ณัฐธิชา บัวหอม ชื่อเล่น ปาย กลับไป หน้าหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ญ. ณัฐธิชา บัวหอม ชื่อเล่น ปาย กลับไป หน้าหลัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ด. ญ. ณัฐธิชา บัวหอม ชื่อเล่น ปาย กลับไป หน้าหลัก

3 ที่อยู่ 169 หมู่ 5 หนองผ้าขาว ตำบล น้ำดิบ อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน 51120 ย้อนกลับ

4 อายุ วันเดือนปีเกิด อายุ 12 เกิดวันที่ 30 ธันวาคม 2544 ย้อนกลั บ

5 ประวัติการศึกษา อดีต - ปัจจุบัน ระดับชั้นอนุบาลเข้าศึกษาโรงเรียนธนรัตน์ วิทยา ระดับชั้นป.1 โรงเรียนบ้านกลางวิทยา นุกุล ระดับชั้นป.2- ป.6 โรงเรียนบ้านหนอง ผ้าขาว และ ปัจจุบัน ชั้นม.1 โรงเรียนจักร คำคณาทร ลำพูน ย้อนกลับ

6 ชื่อ บิดา - มารดา ชื่อบิดา นาย ปัญญา บัวหอม ชื่อมารดา นางสาว กรองขวัญ เพลินพร้อม ย้อนกลั บ

7 สิ่งที่ชอบ / สิ่งที่ไม่ชอบ สิ่งที่ชอบ คือ สุนัข สิ่งที่ไม่ชอบ คือ หนอน ย้อนกลับ

8 ความใฝ่ฝัน คติประจำใจ ความใฝ่ฝัน หมอ คติ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง แล้ววันหนึ่งจะ ถึงเอง ย้อนกลั บ


ดาวน์โหลด ppt ด. ญ. ณัฐธิชา บัวหอม ชื่อเล่น ปาย กลับไป หน้าหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google