งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

+ บทที่ 7 โมบายคอมเมิร์ช (Mobile Commerce: M- Commerce)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "+ บทที่ 7 โมบายคอมเมิร์ช (Mobile Commerce: M- Commerce)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 + บทที่ 7 โมบายคอมเมิร์ช (Mobile Commerce: M- Commerce)

2 + 7.1 แนะนำโมบายเทคโนโลยี นิยาม โมบายคอมเมิร์ช (Mobile Commerce: M Commerce) หมายถึงรูปแบบหนึ่งของการ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ผ่านทางระบบเครือข่ายไร้สาย โดยอาศัย อุปกรณ์เชื่อมโยงไร้สาย เช่น โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) เครื่อง โน้ตบุค (Notebook) เครื่องปาล์ม (Palm) เครื่องพีดีเอ (PDA) และเครื่อง pocket PC ผ่านสื่อกลาง WAP: Wireless Application Protocol

3 + 7.1 แนะนำโมบายเทคโนโลยี วิวัฒนาการ O Generation (1945 - 1979) 1st Generation (1980) 2nd Generation (1991 - 2003) 3rd Generation (2003-2007) 4th Generation (post 2007 projection)

4 + 7.1 แนะนำโมบายเทคโนโลยี O Generation โทรศัพท์ที่ติดมาพร้อมกับรถใช้ คลื่นสัญญาณวิทยุ เช่น โทรศัพท์ในรถ ตำรวจ และโทรศัพท์ในลักษณะที่เป็น กระเป๋าถือ

5 + 7.1 แนะนำโมบายเทคโนโลยี 1 st Generation นำเอาคลื่นวิทยุมาใช้ให้เป็นบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็น จุดเริ่มต้นของระบบในยุค 1G (1st Generation) ระบบ Cellular ก็ได้แก่พวกระบบที่ใช้การ รับส่งสัญญาณระหว่างเครือข่ายสถานี (Base Station) กับเครื่องลูกข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านทางคลื่นวิทยุโดยใช้การมอดูเลตในเชิง อนาล็อค (Analog Modulation) ต่างๆ เช่น ระบบ Analog 900 และระบบ AMPS 800 - BW แต่ละช่องสัญญาณ 25 -30 kHz - สื่อสารทางเสียง ( ความเร็ว 9.6 kbps)

6 + ตัวอย่างโทรศัพท์มือถือ ในยุคที่ 1

7 + 7.1 แนะนำโมบายเทคโนโลยี 2 nd Generation การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ การนำเอาระบบเทคโนโลยีการมอดูเลตในเชิง ดิจิตอล (Digital Modulation) เข้ามาเริ่มใช้ และลด ปัญหาการถูกลักลอบจูนเครื่อง ทีเกิดขึ้นในระบบ Analog และยังให้คุณภาพเสียงในการสนทนาที่ ชัดเจนกว่า ข้อดีทีเพิ่มขึ้นอีกอย่างก็คือสามารถส่ง ข้อมูล (Data) ได้ เช่น Short Message ที่นิยมกัน ในขณะนี้ เป็นต้น ในช่วงยุค 2nd Generation นับว่าเป็นช่วง ของโลกสื่อสารแบบไร้สาย ดังคำกล่าวที่ว่า Wireless Communication - BW แต่ละช่องสัญญาณ 200 kHz (GSM), 1.25 MHz (CDMA) - สื่อสารทางเสียง ( เข้ารหัส PCM, ADPCM) - ข้อมูล ( ความเร็ว 9.6-14.4 Kbps )

8 + ตัวอย่างโทรศัพท์มือถือ ในยุคที่ 2

9 + 7.1 แนะนำโมบายเทคโนโลยี 2.5 Generation - First Step Into 3 G ( สำหรับ Operation ที่ยังไม่พร้อมไปสู่ยุคที่ 3) - ความเร็วในการส่งข้อมูลสูงขึ้นจาก 2G --> รองรับ Multimedia - ยอมให้มีการส่งผ่านข้อมูลในอัตราความเร็ว มากกว่า 9.6 Kbps และมีอัตราความเร็วสูง ถึง 100 Kbps

10 + 7.1 แนะนำโมบายเทคโนโลยี 3 rd Generation จุดเด่นของระบบ ยุคที่ 3 (3G) คือ สามารถ รับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง ทำให้เกิดบริการใหม่ๆ เช่น วิดิโอโฟน ที่สามารถเห็นหน้าคนพูดใน ขณะนั้นได้ หรือ การชมวิดิโอ เสียง ข้อมูลเว็บ ผ่านจอโทรศัพท์ ปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ไดรับการพัฒนาไปมาก เทคโนโลยี CDMA ที่จะนำไปใช้ในเครือข่ายแบบ 3G ได้แก่ Wideband CDMA, CDMA 2000 1x มุ่งเน้นบริการมัลติมีเดีย (MMS) และส่งผ่าน ข้อมูลอัตราความเร็วสูง อุปกรณ์สื่อสารเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสาน การ นำเสนอข้อมูลและ เทคโนโลยีในปัจจุบันเข้า ด้วยกัน เช่น PDA โทรศัพท์มือถือ Walkman, กล้องถ่ายรูป และ อินเทอร์เน็ต

11 + ตัวอย่างโทรศัพท์มือถือ ในยุคที่ 3

12 ราคา 3G ของ AIS รายเดือน Package 1 EDGE+HSPA 500MB/เดือน จ่าย 100 บาท Package 2 EDGE+HSPA 1.5GB /เดือน จ่าย 300 บาท Package 3 EDGE+HSPA 2.5GB /เดือน จ่าย 500 บาท Package 4 EDGE+HSPA 15GB /เดือน จ่าย 900 บาท Package 5 EDGE+HSPA 30GB /เดือน จ่าย 1500 บาท

13 + 7.1 แนะนำโมบายเทคโนโลยี 4 th Generation - โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค IP-based หรือ Mobile IP ( ใช้ IP ทั้งหมด ) มี IP address ของตนเอง IP address Core Network

14 + 7.1 แนะนำโมบายเทคโนโลยี ข้อดี - ข้อเสียของ M-Commece ข้อดี 1. ความสะดวกในการพกพา 2. หาซื้ออุปกรณ์ได้ง่ายตามร้านค้าทั่วไป 3. สามารถดำเนินธุรกิจโดยการเชื่อมโยงได้ทุกเวลาที่ ต้องการ ณ. จุดที่ให้บริการสื่อสัญญาณไร้สาย ข้อเสีย 1. หน่วยความจำ และจอภาพแสดงผลน้อย 2. ระยะเวลาการใช้งานค่อนข้างจำกัด 3. ขอบข่ายการติดต่อบางพื้นที่อาจมีกำลังส่งไม่พอ รวมถึงสภาพอากาศที่แปรปรวน

15 + 7.2 การประยุกต์ใช้โมบาย คอมเมิร์ช M-Global Position System: M-GPS สำหรับใช้บริการติดตามยานพาหนะ เช่น รถยนต์ เรือ และอากาศยานต่างๆ

16 + 7.2 การประยุกต์ใช้โมบาย คอมเมิร์ช M-Billing สำหรับใช้แจ้งค่าบริการ และการชำระเงิน

17 + 7.2 การประยุกต์ใช้โมบาย คอมเมิร์ช M-Care สำหรับใช้บริการลูกค้าสัมพันธ์ร่วมกับระบบงาน ต่างๆภายในองค์กร

18 + 7.2 การประยุกต์ใช้โมบาย คอมเมิร์ช M-Entertainment สำหรับใช้เล่นเกมส์ ฟังเพลง และชมวีดีโอ

19 + 7.2 การประยุกต์ใช้โมบาย คอมเมิร์ช M-Messaging สำหรับใช้ติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และการทำงานร่วมกัน

20 + 7.2 การประยุกต์ใช้โมบาย คอมเมิร์ช M-Shopping สำหรับใช้ซื้อ - ขายสินค้าและบริการ

21 + 7.2 การประยุกต์ใช้โมบาย คอมเมิร์ช M-Banking สำหรับใช้โอนเงิน และชำระเงินผ่านธนาคาร ออนไลน์

22 + 7.2 การประยุกต์ใช้โมบาย คอมเมิร์ช M-Advertising สำหรับใช้โฆษณาสินค้า และบริการ


ดาวน์โหลด ppt + บทที่ 7 โมบายคอมเมิร์ช (Mobile Commerce: M- Commerce)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google