งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

STANDARD CHARTERED ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ( ไทย ) จำกัด ( มหาชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "STANDARD CHARTERED ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ( ไทย ) จำกัด ( มหาชน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 STANDARD CHARTERED ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ( ไทย ) จำกัด ( มหาชน )

3 บริการ Internet Banking คืออะไร ? บริการ Online Banking เป็นบริการธนาคารทาง อินเทอร์เน็ตสำหรับลูกค้า ของธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ( ไทย ) ที่มี วิธีการใช้งานง่าย ๆ พร้อม มอบความสะดวกสบาย และความปลอดภัยแก่ท่าน

4 ข้อดีของบริการข้อดีของบริการ สมัครใช้บริการ ได้ง่าย ๆ ปลอดภัยและ ใช้งานง่าย บริการตลอด 24 ชั่วโมง ใช้บริการได้ จากทั่วทุกมุม โลก บริการ หลากหลาย

5

6 บริการโอนเงินภายใน ธนาคาร บริการโอนเงินไป ต่างประเทศ บริการชำระสินค้าและบริการ บริการเปิดบัญชีเงินฝาก บริการ Internet Banking ของธนาคาร

7 บริการดูข้อมูลบัญชี บริการ Global Link บริการบัตรเครดิต สมัครบริการ

8 ผู้ที่สามารถใช้ บริการได้ สำหรับ ลูกค้า บุคคล สำหรับ ลูกค้า ธุรกิจ คลิกที่ ' สมัคร ใช้บริการ ' สมัคร ใช้บริการ ' กรอกข้อมูลให้ ครบถ้วนตาม ขั้นตอนที่ กำหนด ตั้งรหัส ประจำตัว ส่งข้อมูล ท่านสามารถ กรอกคำขอ สมัครใช้บริการ Online Banking ยื่นคำขอได้ที่ สาขาของ ธนาคารฯ ธนาคารจะทำ การจัดส่ง รหัสผ่านไปยัง ที่อยู่ของท่าน

9 ลูกค้าต้องลงทะเบียนที่ www.sc.com/th วิธีการใช้งาน

10 ลูกค้าต้องมีผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เช่นบัญชี เงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต ลูกค้าต้องมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร เพียงใส่ username และ password และเลือก บริการต่างๆ

11

12 ข้อควรระวังในการใช้บริการ ออนไลน์มีอะไรบ้าง ? ไม่ เปิดเผยรหัสผู้ใช้งานและ รหัสผ่านให้ผู้ใดล่วงรู้ ให้เปลี่ยนรหัสผ่าน สม่ำเสมอ ควร เข้าสู่ระบบ OnlineBanking โดยการ พิมพ์ www.stan dardchartered.c o.th ทุกครั้งwww.stan dardchartered.c o.th อย่าลืม ออก จากระบบ หลังจากการ ใช้งาน เรียบร้อยแล้ว ไม่ใช้ ตัวเลขที่ จดจำได้ง่ายเป็น รหัสผ่าน ติดต่อศูนย์บริการ ธนาคารทาง โทรศัพท์ทันทีที่ พบสิ่งผิดปกติจาก รายการบัญชีของ ท่าน

13 แนวโน้มการ ใช้บริการ ความสำคัญในการที่มี สาขายังคงอยู่ ความสามารถในการนำ บริการต่างเข้าถึงลูกค้า ในทุกๆก็จะมีความสำคัญ มากขึ้นในอัตราที่ก้าว กระโดดความสำคัญใน การที่มีสาขายังคงอยู่ ความสามารถในการนำ บริการต่างเข้าถึงลูกค้า ในทุกๆก็จะมีความสำคัญ มากขึ้นในอัตราที่ก้าว กระโดด

14 คุณ นภัส เปาโรหิตย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ องค์กรสัมพันธ์ ชลลดา ไชยสัคคานนท์ แผนกองค์กรสัมพันธ์ คุณ สิทธิ สุรีย์จมร Online Manager (AVP) ขอขอบคุณ

15 บท สัมภาษณ์ Digital Trend Digital Trend แนวโน้ม ว่า จำนวน users จ ะเพิ่มขึ้น อย่าง รวดเร็ว Easier adoption to technolog y ประชากร ที่มีอายุ น้อยลงจะ ทำให้ เข้าถึงและ ใช้ งาน inter net banking จะง่ายขึ้น Multiple platforms การเข้าถึงของ เทคโนโลยี โดยเฉพาะมือ ถือ ซึ่ง 3G เปิน ตัวกระตุ้นการ เพิ่มตรงนี้ ธนาคารจะต้อง มี platforms ที่ ทำให้ลูกค้า สามารถเข้าใช้ ใด้อย่าง ปลอดภัย Lower cost การใช้ เทคโนโล ยีจะมีผล ให้ต้นทุน ในการ ดำเนินการ เช่นโอน เงินหรือ การชำระ เงินถูกลง

16

17


ดาวน์โหลด ppt STANDARD CHARTERED ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ( ไทย ) จำกัด ( มหาชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google