งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพิ่ม ลบ จำกัดสิทธิ์ User จัดทำโดย 1. นายธัชนนท์ ต๊ะต้องใจ 1-B เลขที่ 4 2. นาย ไพบูรณ์ อินทะซาว 1-B เลขที่ 23.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพิ่ม ลบ จำกัดสิทธิ์ User จัดทำโดย 1. นายธัชนนท์ ต๊ะต้องใจ 1-B เลขที่ 4 2. นาย ไพบูรณ์ อินทะซาว 1-B เลขที่ 23."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพิ่ม ลบ จำกัดสิทธิ์ User จัดทำโดย 1. นายธัชนนท์ ต๊ะต้องใจ 1-B เลขที่ 4 2. นาย ไพบูรณ์ อินทะซาว 1-B เลขที่ 23

2 User Account คือ ระบบแยกบัญชีผู้ใช้ (user) หรือสนับสนุนผู้ใช้หลายคนใน คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว  ตามปกติแล้วคอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่องจะมี Account ประจำเครื่องอย่างน้อย 1 account เสมอครับ โดยใน Account นั้น ปกติค่า Settings ต่าง ๆ ของแต่ละ Account จะแยกจากกันได้ โดยอิสระ เช่น  ภาพพื้นหลัง Desktop, ScreenSever, Theme, ขนาด Font ข้อความที่แสดง  การตั้งค่าโปรแกรมต่าง ๆ ที่ผู้ใช้นั้นได้ตั้งค่าไว้  ที่เก็บไฟล์เอกสารต่าง ๆ My Document, My Pictures, My Music รวมถึงไฟล์ของ โปรแกรมต่าง ๆ  ป้องกันไฟล์จาก user อื่นไม่ให้มาซนกับไฟล์ของผู้ใช้อื่น หรือไฟล์ของระบบ  ที่กล่าวมาทั้งหมด ว่าง่าย ๆ คือ “ หน้าจอ Windows ของใครของมัน แต่อยู่บนเครื่อง เดียว ”

3 ข้อดี Admin สามารถบริหาร File / Folder จำกัดสิทธิ์ต่าง ๆ ไม่ให้ เข้าถึงหรือใช้งานได้ ยกเว้น Public Folder หรือ Shared Folder Admin สามารถจำกัดสิทธิ์การใช้งานของ User นั้น ๆ ได้ ( เช่นใช้งานได้ถึงเวลา 22:00 น.) เป็นค้น ( จะต้องมี Admin Account คอยควบคุม Standard หรือ Limited Account อีกที ) เวลาที่ User มีปัญหา Admin สามารถที่จะแก้ไขปัญหา เช่น สร้าง / ระงับ / ลบการใช้งาน User นั้น ๆ ได้ ทั้งหมดคือ Administrator Account ใหญ่ที่สุด ( เป็น เจ้าของเครื่อง ) สามารถที่จะจัดการทุกอย่างในเครื่องได้

4

5

6 เข้ามาแล้วก็จะเจอหน้านี้

7 การทำงานของแต่ละฟังก์ชัน Change your password คือ การตั้ง password ของ user นั้นๆ Romove your password คือ การปิดการทำงาน password หรือ ลบ ของ user นั้นๆ Change your picture คือ การเปลี่ยนรูปไอคอส ของ user ต่างๆ Change your account name คือ เปลี่ยนชื่อ user ของ เรา Change your account type คือ การเปลี่ยน ประเภท การควบคุม Manage another account คือ การเข้าดู user ต่างๆ Chang user account control settings คือ การปรับ ระดับ การควบคุมของ user ( ที่มีรูป โล่ อยู่ นั้นคือข้อมูลที่มีแต่ Administrator เท่านั้นที่เข้าได้ ไม่งั้นต้องมีรหัส )

8 วิธีการเพิ่ม user

9 วิธีลบ user


ดาวน์โหลด ppt การเพิ่ม ลบ จำกัดสิทธิ์ User จัดทำโดย 1. นายธัชนนท์ ต๊ะต้องใจ 1-B เลขที่ 4 2. นาย ไพบูรณ์ อินทะซาว 1-B เลขที่ 23.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google