งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพิ่ม ลบ จำกัด สิทธิ USER นางสาว พรพิมพ์รูปดีเลขที่ 17 นางสาว ศริตาเครือตุ้ยเลขที่ 25 เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพิ่ม ลบ จำกัด สิทธิ USER นางสาว พรพิมพ์รูปดีเลขที่ 17 นางสาว ศริตาเครือตุ้ยเลขที่ 25 เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพิ่ม ลบ จำกัด สิทธิ USER นางสาว พรพิมพ์รูปดีเลขที่ 17 นางสาว ศริตาเครือตุ้ยเลขที่ 25 เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2 วัตถุประสงค์ของ UTILITY. การสร้างระบบใหม่ เพื่อแยกบัญชีผู้ใช้ หรือสนับสนุน ผู้ใช้หลายคนในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว User มี 2 ประเภทได้แก่.. Administrator สามารถทำทุกอย่างได้ เหมือนเป็น เจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ แก้ไขระบบ ติดตั้ง โปรแกรม สร้างบัญชีผู้ใช้ จำกัดสิทธิผู้ใช้ Standard User หรือ Restricted User คือ Limited User จำกัดการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้งานได้ทุก โปรแกรมที่ติดตั้งไว้ แต่จะไม่สามารถติดตั้ง โปรแกรมเพิ่มได้ ไม่สามารถแก้ไขระบบได้

3 แผนภูมิโครงสร้าง USER ACCOUNT

4 การใช้งาน 1. Log in Administrator Account และ สำรองไฟล์ข้อมูลของคุณก่อน Windows7-8 ให้เข้าไปที่ “C:\Users\( ชื่อ Account)”

5 2. START > RUN ( หรือกดปุ่ม “WINDOWS+R”) พิมพ์ “control userpasswords2” ลงไปแล้วกด Enter

6 3. เข้ามาที่ USER ACCOUNTS ให้คลิก ที่ปุ่ม ADD เพื่อสร้าง USER ใหม่

7 4. กำหนดชื่อ ACCOUNT ที่ต้องการ คลิก NEXT กำหนดรหัสผ่านที่ต้องการ

8 5. กำหนดสิทธิ์ ของ USER นั้น ๆ โดย ส่วนใหญ่ ๆ จะกำหนดเป็น ADMINISTRATOR หรือตำแหน่งสิทธิที่ ต้องการ เมื่อเลือกแล้วให้คลิก Finish

9 6. จะมีชื่อ ACCOUNT ที่เราสร้างขึ้นมา ใหม่ พร้อมกับ GROUP หากต้องการ แก้ไข ให้คลิกที่ชื่อแล้วคลิก PROPERTIES

10 7. START > LOG OFF เพื่อไปหน้าจอ LOG ON หรือ WELCOME SCREEN

11 8. มาที่หน้า LOG ON SCREEN ให้เลือก ชื่อ USER ใหม่ที่สร้างขึ้น

12 การลบ USER ACCOUNT. หากต้องการลบ Account เก่าทิ้ง ก่อนจะลบต้อง แน่ใจว่าสำรองข้อมูลเรียบร้อยแล้ว Start > Run ( หรือกดปุ่ม “Windows+R”) พิมพ์ “control userpasswords2” ลงไปแล้วกด Enter

13 เข้ามาที่ USER ACCOUNTS ให้คลิกที่ USER แล้วคลิก REMOVE เพื่อลบ USER และลบโฟลเดอร์ชื่อ User ออก โดยกดปุ่ม Shift+Delete ที่ให้เข้าไปที่ “C:\Users\ ให้ลบทั้ง Folder หากลบไม่ได้ให้ Restart เครื่อง 1 ครั้งแล้วลบใหม่

14 สิ่งที่เกี่ยวข้อง User Account คือ ตั้งแต่ Windows XP โครงสร้าง Windows ของมันจะเป็นระบบใหม่ คือ ระบบแยกบัญชีผู้ใช้ หรือสนับสนุนผู้ใช้หลายคนในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ตามปกติแล้วคอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่องจะมี Account ประจำเครื่องอย่างน้อย 1 account เสมอ โดยใน Account นั้น ปกติค่า Settings ต่าง ๆ ของแต่ละ Account จะแยกจากกันได้โดย อิสระ เช่น ภาพพื้นหลัง Desktop, ScreenSaver, Theme, ขนาด Font ข้อความที่แสดง การตั้งค่าโปรแกรมต่าง ๆ ที่ผู้ใช้นั้นได้ตั้งค่าไว้ ที่เก็บไฟล์เอกสารต่าง ๆ My Document, My Pictures, My Music รวมถึงไฟล์ของ โปรแกรมต่าง ๆ ป้องกันไฟล์จาก user อื่นไม่ให้มาซนกับไฟล์ของผู้ใช้อื่น หรือไฟล์ของระบบ ที่กล่าวมาทั้งหมด ว่าง่าย ๆ คือ “ หน้าจอ Windows ของใครของมัน แต่อยู่บนเครื่องเดียว ” โดยที่ผู้ใช้งานระดับ Administrator หรือ Admin สามารถสร้าง account ใหม่ ขึ้นมาให้กับ ผู้ใช้แต่ละคนได้ ซึ่งการทำแบบนี้มีข้อดีคือ Admin สามารถบริหาร File / Folder จำกัดสิทธิ์ต่าง ๆ ไม่ให้เข้าถึงหรือใช้งานได้ ยกเว้น Public Folder หรือ Shared Folder Admin สามารถจำกัดสิทธิ์การใช้งานของ User นั้น ๆ ได้ ( เช่นใช้งานได้ถึงเวลา 22:00 น.) เป็นค้น ( จะต้องมี Admin Account คอยควบคุม Standard หรือ Limited Account ) เวลาที่ User มีปัญหา Admin สามารถที่จะแก้ไขปัญหา เช่น สร้าง / ระงับ / ลบการใช้งาน User นั้น ๆ ได้ ทั้งหมดคือ Administrator Account ใหญ่ที่สุด ( เป็นเจ้าของเครื่อง ) สามารถที่จะจัดการทุก อย่างในเครื่องได้


ดาวน์โหลด ppt การเพิ่ม ลบ จำกัด สิทธิ USER นางสาว พรพิมพ์รูปดีเลขที่ 17 นางสาว ศริตาเครือตุ้ยเลขที่ 25 เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google