งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

...ระบบบริหารงานบุคคลพัฒนาโดยศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ได้นำมาใช้ในงานบริหารงานบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "...ระบบบริหารงานบุคคลพัฒนาโดยศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ได้นำมาใช้ในงานบริหารงานบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ...ระบบบริหารงานบุคคลพัฒนาโดยศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ได้นำมาใช้ในงานบริหารงานบุคคล ในการจัดเก็บข้อมูล การบริหารจัดการ และ เป็นการเผยแพร่ข้อมูลด้านอัตรากำลังบุคลากร สาธารณสุข …

3 การเข้าสู่ระบบบริหารงานบุคคล ในสิทธิของผู้ใช้ งาน ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และรายงาน ข้อมูลต่างๆได้ตามสิทธิที่หน่วยงานกำหนดให้ และเพื่อ ความปลอดภัยของข้อมูล เมื่อเข้าใช้งานระบบครั้งแรก ขอให้ท่านกำหนดรหัสผ่าน(Password) และเมื่อเข้า ใช้งานระบบครั้งต่อไปให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน เป็น User Name และ Password ตามที่ท่านได้กำหนด ไว้การเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบบริหารงานบุคคล

4 ขั้นตอนการเข้าใช้โปรแกรม ระบบบริหารงานบุคคล ผ่าน web application การเข้าใช้งานครั้งแรก 1.เข้าสู่เวปไซต์ สสจ.ระนอง www.rno.moph.go.th www.rno.moph.go.th 2. คลิกเลือก โปรแกรมข้อมูลบุคลากร

5 3.ใส่ Username……(ชื่อ และ นามสกุล) (ไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม เคาะ 1 ครั้ง แล้วพิมพ์นามสกุล) ใส่ Password………….. (เลขบัตรประจำตัวประชาชน) (พิมพ์ติดกัน) - คลิก Login

6 4. เข้าสู่หน้าแก้ไขข้อมูล - เปลี่ยนรหัสผ่าน password ใหม่ 1........ password ใหม่ 2........ (โดยพิมพ์รหัสให้เหมือนกันทั้งสองครั้ง)

7 6. คลิกบันทึกข้อมูล 7. Log out @@@@@@@@@@@@

8 ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบบริหารงาน บุคคลผ่าน web application การเข้าใช้งานครั้งต่อไป 1.ไปที่เว็ปไซด์ สสจ.ระนอง www.rno.moph.go.th 2. คลิกเลือก โปรแกรมข้อมูลบุคลากร

9 3.ใส่ Username…(เลขบัตรประจำตัวประชาชน) ใส่ Password…… (ที่เปลี่ยนใหม่) - คลิก Login

10

11 4.เข้ารายงาน ก.พ. 7

12 5. สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ดังนี้ *รายงานเกี่ยวกับโครงสร้าง* - จำนวนตำแหน่งตามสถานะตำแหน่ง - จำนวนตำแหน่งตามสถานะการปฏิบัติงาน * รายงานเกี่ยวกับตัวบุคคล * - รายงาน ก.พ.7 - จำนวนข้าราชการจำแนกตามตำแหน่งระดับ - จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุ - จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุราชการ * สำหรับผู้ใช้งาน * - แก้ไขผู้ใช้งานโปรแกรม

13  ข้อมูลตำแหน่ง  การปฏิบัติราชการปัจจุบัน  ประวัติการรับราชการ  ข้อมูลส่วนตัว  การลา  การศึกษา  การประชุม/อบรม  เครื่องราชย์ รายงาน ก.พ.7 ประกอบด้วย

14 ************** การเปลี่ยนรหัสผ่าน  เข้าเมนู : สำหรับผู้ใช้งาน

15 มีปัญหาการใช้งาน หรือจำรหัสผ่านไม่ได้ สอบถามงานการเจ้าหน้าที่ โทร. 088-7621010


ดาวน์โหลด ppt ...ระบบบริหารงานบุคคลพัฒนาโดยศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ได้นำมาใช้ในงานบริหารงานบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google