งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมโดยผู้ปกครอง Parental control จัดทำโดย นางสาว นิติรัฐ สิทธิชัยวงค์ เลขที่ 14 นางสาว ปิ่นสุดา ไชยวงค์ เลขที่ 21 เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1 บี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมโดยผู้ปกครอง Parental control จัดทำโดย นางสาว นิติรัฐ สิทธิชัยวงค์ เลขที่ 14 นางสาว ปิ่นสุดา ไชยวงค์ เลขที่ 21 เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1 บี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมโดยผู้ปกครอง Parental control จัดทำโดย นางสาว นิติรัฐ สิทธิชัยวงค์ เลขที่ 14 นางสาว ปิ่นสุดา ไชยวงค์ เลขที่ 21 เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1 บี

2 การควบคุมโดยผู้ปกครอง Parental control คือ ? โปรแกรมที่จำกัดชั่วโมงการใช้คอมพิวเตอร์ และ สามารถกำหนดได้ว่าสามารถใช้โปรแกรมและเกมใดได้ บ้างและสามารถกำหนดชั่วโมงที่ต่างกันในแต่ละวันได้

3 ทำไมต้องมี Parental control ? Parental control เป็นโปรแกรมที่ผู้ปกครอง สามารถติดตามการใช้คอมพิวเตอร์และป้องกันเด็กๆ ให้ปลอดภัยในโลกออนไลน์ การควบคุบโดย ผู้ปกครองสามารถให้เด็กๆเล่นเกมตามระยะเวลาที่ เหมาะสม ไม่ให้เล่นเกิน และสามารถเลือกที่จะให้ใช้ งานในแต่ละโปรแกรมตามความเหมาะสมได้

4 กด start

5 เข้า control panel

6 คลิก User Accounts and family Safety

7 คลิก Parental controls

8 สร้าง บัญชี ใหม่ หน้าต่างของ parental control การจัดอันดับ เกม บัญชี ผู้ปกครอง

9 คลิกเข้าที่ create a new user account เพื่อสร้างบัญชีใหม่เพื่อ ควบคุมการใช้คอม

10 สร้างบัญชี ใส่ชื่อ แล้วคลิก Create account

11 ใส่ password

12 จะได้ account ใหม่ ที่ให้เราควบคุมดูแล

13 ควบคุมการเปิดปิด

14 ขีดจำกัด เวลา เกม การอนุญาตหรือบล็อค โปรแกรมที่ระบุ

15 การตั้งค่ากำหนดเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์ คลิกที่ Time limits กำหนด ชั่วโมง ควบคุมเวลาที่เด็ก สามารถเข้าสู่ คอมพิวเตอร์เพื่อช่วย ป้องกันไม่ให้เด็กเข้าสู่ ระบบนานเกินไป ถ้า เข้าสู่ระบบเกินที่ กำหนดจะถูกทำให้ ออกจากระบบโดย อัตโนมัติ

16 การตั้งค่าเกมที่สามารถให้เล่นได้ หรือไม่ให้เล่น สามารถเลือกที่จะให้ ใช้งาน ควบคุมการ เข้าถึงเกม ระดับการแบ่ง อายุ ชนิดของ เนื้อหาที่ ต้องการบล็อค

17 เข้าที่ set game ratings อนุญาติและไม่ อนุญาติ

18 คลิกที่ block or allow specific games ควบคุมเกมที่สามารถเล่นได้และไม่ สามารถเล่นได้

19 คลิก allow and block specific program สามารถใช้ได้ทุก โปรแกรม เลือกใช้โปรแกรม

20 โปรแกรมที่เลือกให้ใช้ได้เท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมโดยผู้ปกครอง Parental control จัดทำโดย นางสาว นิติรัฐ สิทธิชัยวงค์ เลขที่ 14 นางสาว ปิ่นสุดา ไชยวงค์ เลขที่ 21 เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1 บี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google