งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพิ่ม ลบ จำกัด สิทธิ์ USER จัดทำโดย 1. นางสาวชฎาถรณ์ กลิ่นสุคนธ์ เลขที่ 4 2. นางสาวอัจฉรา สิทธิ เลขที่ 33.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพิ่ม ลบ จำกัด สิทธิ์ USER จัดทำโดย 1. นางสาวชฎาถรณ์ กลิ่นสุคนธ์ เลขที่ 4 2. นางสาวอัจฉรา สิทธิ เลขที่ 33."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพิ่ม ลบ จำกัด สิทธิ์ USER จัดทำโดย 1. นางสาวชฎาถรณ์ กลิ่นสุคนธ์ เลขที่ 4 2. นางสาวอัจฉรา สิทธิ เลขที่ 33

2 USER ACCOUNT  คือ ระบบแยกบัญชีผู้ใช้ หรือสนับสนุนผู้ใช้หลายคนในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว  ตามปกติแล้วคอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่องจะมี Account ประจำเครื่องอย่างน้อย 1 account โดยใน Account นั้น ปกติค่า Settings ต่าง ๆ ของแต่ละ Account จะ แยกจากกันได้โดยอิสระ เช่น  ภาพพื้นหลัง Desktop, ScreenSaver, Theme, ขนาด Font ข้อความที่แสดง  การตั้งค่าโปรแกรมต่าง ๆ ที่ผู้ใช้นั้นได้ตั้งค่าไว้  ที่เก็บไฟล์เอกสารต่าง ๆ My Document, My Pictures, My Music รวมถึงไฟล์ ของโปรแกรมต่าง ๆ  ป้องกันไฟล์จาก user อื่นไม่ให้มาซนกับไฟล์ของผู้ใช้อื่น หรือไฟล์ของระบบ  ที่กล่าวมาทั้งหมด ว่าง่าย ๆ คือ “ หน้าจอ Windows ของใครของมัน แต่อยู่บน เครื่องเดียว ”

3

4 แผนภูมิโครงสร้าง USER ACCOUNT

5 การเพิ่ม ACCOUNT USER  1. Log in Administrator Account และ สำรองไฟล์ข้อมูลของคุณก่อน (Account ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นงานที่เอกสารที่บันทึกลงใน My Documents, My Music, My Pictures) ชื่อ Account หากไม่ทราบก็คลิกที่ Start จะอยู่บนสุด

6  Windows7-8 ให้เข้าไปที่ “C:\Users\( ชื่อ Account)”  Copy ไฟล์งานที่คุณต้องการจะเก็บไว้ไปไว้ที่อื่น ๆ ในเครื่อง หรือ Flash Drive, External HDD

7  2. Start > Run ( หรือกดปุ่ม “Windows+R”) พิมพ์ “control userpasswords2” ลงไปแล้วกด Enter

8  3. เข้ามาที่ User Accounts ให้คลิกที่ปุ่ม Add เพื่อสร้าง User ใหม่

9  4. กำหนดชื่อ Account ที่ต้องการ คลิก Next กำหนดรหัสผ่านที่ต้องการ

10  5. กำหนดสิทธิ์ ของ User นั้น ๆ โดยส่วนใหญ่ ๆ จะกำหนดเป็น Administrator หรือตำแหน่งสิทธิที่ต้องการ  Administrator สามารถทำทุกอย่างได้ เหมือนเป็นเจ้าของเครื่อง คอมพิวเตอร์ แก้ไขระบบ ติดตั้งโปรแกรม สร้างบัญชีผู้ใช้ จำกัดสิทธิผู้ใช้  Standard User หรือ Restricted User คือ Limited User จำกัดการใช้งาน คอมพิวเตอร์ ใช้งานได้ทุกโปรแกรมที่ติดตั้งไว้ แต่จะไม่สามารถติดตั้ง โปรแกรมเพิ่มได้ ไม่สามารถแก้ไขระบบได้ ( รูปซ้าย Windows 7 — รูปขวา Windows XP) เมื่อเลือกแล้วให้คลิก Finish

11  6. จะมีชื่อ Account ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ พร้อมกับ Group หากต้องการ แก้ไข ให้คลิกที่ชื่อแล้วคลิก Properties

12  7. Start > Log Off เพื่อไปหน้าจอ Log On หรือ Welcome Screen

13  8. มาที่หน้า Log On Screen ให้เลือก ชื่อ User ใหม่ที่สร้างขึ้น จะเข้ามาสู่หน้า Desktop ที่ว่างเปล่า ๆ เหมือนกับการลง Windows ใหม่ ๆ

14

15 หากต้องการลบ ACCOUNT เก่าทิ้ง ก่อนจะลบต้องแน่ใจว่าสำรองข้อมูล เรียบร้อยแล้ว START > RUN ( หรือกดปุ่ม “WINDOWS+R”) พิมพ์ “CONTROL USERPASSWORDS2” ลงไปแล้วกด ENTER

16  เข้ามาที่ User Accounts ให้คลิกที่ User แล้วคลิก Remove เพื่อลบ User  และลบโฟลเดอร์ชื่อ User ออก โดยกดปุ่ม Shift+Delete ที่  –WindowsXP ให้เข้าไปที่ “C:\Documents and Settings\  –Windows7-8 ให้เข้าไปที่ “C:\Users\  ให้ลบทั้ง Folder หากลบไม่ได้ให้ Restart เครื่อง 1 ครั้งแล้วลบใหม่


ดาวน์โหลด ppt การเพิ่ม ลบ จำกัด สิทธิ์ USER จัดทำโดย 1. นางสาวชฎาถรณ์ กลิ่นสุคนธ์ เลขที่ 4 2. นางสาวอัจฉรา สิทธิ เลขที่ 33.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google