งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย จัดทำโดย เด็กหญิงอภิญญา เพชรทอง ชั้นม.1/12 เลขที่ 3 เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สุนะธรรม ชั้นม.1/12 เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย จัดทำโดย เด็กหญิงอภิญญา เพชรทอง ชั้นม.1/12 เลขที่ 3 เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สุนะธรรม ชั้นม.1/12 เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย จัดทำโดย เด็กหญิงอภิญญา เพชรทอง ชั้นม.1/12 เลขที่ 3 เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สุนะธรรม ชั้นม.1/12 เลขที่ 8

3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วย ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้าง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จะช่วยประหยัดให้ ค่าใช้จ่ายลดลง เช่น การเรียนสามารถเรียนผ่าน อินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป โรงเรียน การถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิตอลซึ่งจะทำให้ประหยัด ค่าฟิล์ม ซึ่งถ้าต้องการพิมพ์รูป สามารถเลือกพิมพ์รูปที่ ต้องการได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการล้างและอัดรูป ทั้งหมดออกมาดู หรือแม้แต่การส่งอี e-mail เป็นการสื่อสาร ที่สะดวก รวดเร็วและประหยัด อีกด้วย

4 ข้อดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารในชีวิตประจำวัน เอื้ออำนวยให้กับการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและ สถานที่ รวมทั้งบุคคล ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องการเรียนและสอนในเวลาเดียวกัน ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องมาพบกันในห้องเรียน ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และผู้สอนที่ไม่พร้อมด้าน เวลา ระยะทางในการเรียนได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนที่ไม่มีความมั่นใจ กลัวการตอบคำถาม ตั้งคำถาม ตั้ง ประเด็นการเรียนรู้ในห้องเรียน มีความกล้ามากกว่าเดิม เนื่องจากไม่ต้องแสดงตนต่อหน้าผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้น โดย อาศัยเครื่องมือ เช่น E-Mail, Web board, Chat, Newsgroup แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

5 ข้อเสียในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารในชีวิตประจำวัน ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึก ปฏิกิริยาที่แท้จริงของผู้เรียนและ ผู้สอน ไม่สามารถสื่อความรู้สึก อารมณ์ในการเรียนรู้ได้อย่าง แท้จริง ผู้เรียน และผู้สอน จะต้องมีความพร้อมในการใช้ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ทั้งด้านอุปกรณ์ ทักษะการ ใช้งาน ผู้เรียนบางคน ไม่สามารถศึกษาด้วยตนเองได้


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย จัดทำโดย เด็กหญิงอภิญญา เพชรทอง ชั้นม.1/12 เลขที่ 3 เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สุนะธรรม ชั้นม.1/12 เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google