งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 of 10. 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 of 10. 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 of 10

2 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ http://www.srithana.ac.th

3 3 of 10 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ http://www.srithana.ac.th

4 4 of 10 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ http://www.srithana.ac.th

5 5 of 10 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ http://www.srithana.ac.th

6 6 of 10 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ http://www.srithana.ac.th จำนวน ผู้สอบ ผ่าน ร้อยละ ผู้สอบ ผ่าน จำนวน ผู้สอบ ไม่ผ่าน ร้อยละ ผู้สอบ ไม่ผ่าน สอบ ย่อยครั้ง ที่ 1 2882.35617.65 สอบ ย่อยครั้ง ที่ 2 3088.23411.77

7 7 of 10 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ http://www.srithana.ac.th

8 8 of 10 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ http://www.srithana.ac.th

9 9 of 10 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ http://www.srithana.ac.th

10 10 of 10 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt 1 of 10. 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google