ทั้ง 2 คำสั่งนี้ให้ผลลัพธ์ไม่ต่างกัน คือ">

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 23 มิถุนายน 2550 echo และ print มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 23 มิถุนายน 2550 echo และ print มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.thaiall.com/php Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 23 มิถุนายน 2550 echo และ print มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด ลำปาง ศูนย์กลางความรู้และภูมิปัญญา แผ่นดิน http://www.yonok.ac.th

2 http://www.thaiall.com/php Page: 2 คำสั่ง echo และ print (1/6) คำสั่ง echo จะยืดหยุ่นกว่าคำสั่ง print เพราะใช้, เหมือน echo ไม่ได้

3 http://www.thaiall.com/php Page: 3 คำสั่ง echo และ print (2/6) ทั้ง 2 คำสั่งนี้ให้ผลลัพธ์ไม่ต่างกัน คือ 5 + 55 + 510

4 http://www.thaiall.com/php Page: 4 คำสั่ง echo และ print (3/6) ทั้ง 2 คำสั่งนี้ให้ผลลัพธ์ไม่ต่างกัน คือ $a + $a5 + 5

5 http://www.thaiall.com/php Page: 5 คำสั่ง echo และ print (4/6) ทั้ง 2 คำสั่งนี้ให้ผลลัพธ์ไม่ต่างกัน คือ 1015 และ 1015

6 http://www.thaiall.com/php Page: 6 คำสั่ง echo และ print (5/6) ทั้ง 2 คำสั่งนี้ให้ผลลัพธ์ไม่ต่างกัน คือ 34 4216 18434 4216 184

7 http://www.thaiall.com/php Page: 7 คำสั่ง echo และ print (6/6) abc hi ทั้ง 2 คำสั่งนี้ให้ผลลัพธ์ไม่ต่างกัน คือ abc defghi

8 http://www.thaiall.com/php Page: 8 หมายเหตุ (Remark)


ดาวน์โหลด ppt Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 23 มิถุนายน 2550 echo และ print มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google