งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบสอบถาม งานเลี้ยง วันคล้ายวันเกิด ภราดา วิริยะ ฉันทวโรดม ขั้นตอน การตอบ แบบสอบถาม เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบสอบถาม งานเลี้ยง วันคล้ายวันเกิด ภราดา วิริยะ ฉันทวโรดม ขั้นตอน การตอบ แบบสอบถาม เรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบสอบถาม งานเลี้ยง วันคล้ายวันเกิด ภราดา วิริยะ ฉันทวโรดม ขั้นตอน การตอบ แบบสอบถาม เรื่อง

2 ขั้นตอนที่ 1 : เข้าเว็บไซต์ http://www.act.ac.th รหัสประจำตัว : t ตามด้วย เลขประจำตัว รหัสผ่าน : รหัสผ่านที่กำหนด – ในกรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ รหัสผ่านจะเป็น ค. ศ. เดือน วัน เช่น 20091106

3 ขั้นตอนที่ 2 : คลิกเมนู “ หน้า Login ใหม่ ” คลิกเมนู “ หน้า Login ใหม่ ”

4 ขั้นตอนที่ 3 : คลิกแท็ปเมนู “ วิจัย และสำรวจ ” คลิกแท็ป เมนู “ วิจัย และสำรวจ ”

5 ขั้นตอนที่ 4 : คลิกเลือก แบบสอบถามที่ต้องการตอบ คลิกเลือกแบบสอบถามที่ ต้องการตอบ ในที่นี้คือ แบบสอบถาม งานเลี้ยง วัน คล้ายวันเกิด ภราดาวิริยะ ฉันทว โรดม

6 ขั้นตอนที่ 5 : ตอบคำถามให้ครบทุก ข้อ ตอบคำถามให้ครบทุก ข้อ ( ข้อที่ไม่เลือกให้ คลิกเป็นเลข 3)

7 ขั้นตอนที่ 6 : กดปุ่ม “Send” เมื่อ ตอบครบทุกข้อ เมื่อตอบทุกข้อครบถ้วน ให้กดปุ่ม “Send” เพื่อ เป็นการส่งและยืนยัน คำตอบ

8 Good Luck


ดาวน์โหลด ppt แบบสอบถาม งานเลี้ยง วันคล้ายวันเกิด ภราดา วิริยะ ฉันทวโรดม ขั้นตอน การตอบ แบบสอบถาม เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google