งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอน การตอบแบบสอบถาม เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอน การตอบแบบสอบถาม เรื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอน การตอบแบบสอบถาม เรื่อง
แบบสอบถามความพึงพอใจของครู ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2552

2 ขั้นตอนที่ 1 : เข้าเว็บไซต์ http://www.act.ac.th
รหัสประจำตัว : tตามด้วยเลขประจำตัว รหัสผ่าน : รหัสผ่านที่กำหนด ในกรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ รหัสผ่านจะเป็น ค.ศ. เดือน วัน เช่น

3 ขั้นตอนที่ 2 : คลิกเมนู “หน้า Login ใหม่”

4 ขั้นตอนที่ 3 : คลิกแท็ปเมนู “วิจัยและสำรวจ”

5 ขั้นตอนที่ 4 : คลิกเลือกแบบสอบถามที่ต้องการตอบ
คลิกเลือกแบบสอบถามที่ต้องการตอบ ในที่นี้คือ “แบบสอบถามความพึงพอใจของครู ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2552”

6 ขั้นตอนที่ 5 : ตอบคำถามให้ครบทุกข้อ
ตอบคำถามให้ครบทุกข้อ (โดยการเลือกระดับคะแนนที่ตรงกับความเป็นจริง)

7 ขั้นตอนที่ 6 : กดปุ่ม “Send” เมื่อตอบครบทุกข้อ

8 Good Luck


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอน การตอบแบบสอบถาม เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google