ข้อมูลจาก">

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 File Uploading & Shell มหาวิทยาลัยโยนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 File Uploading & Shell มหาวิทยาลัยโยนก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 File Uploading & Shell มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด ลำปาง ศูนย์กลางความรู้และภูมิปัญญา แผ่นดิน

2 Page: 2 รับแฟ้มข้อมูล (upload1.htm)


3 Page: 3 นำแฟ้มเข้าเครื่อง (upload1.php) ข้อมูลจาก

4 Page: 4 รับแฟ้มข้อมูลและชื่อใหม่ (upload2.htm)

5 Page: 5 นำแฟ้มเข้าเครื่อง (upload2.php) ข้อมูลจาก

6 Page: 6 รับแฟ้มข้อมูล (upload3.htm)

7 Page: 7 นำแฟ้มเข้าเครื่อง (upload3.php) ข้อมูลจาก

8 Page: 8 ลบแฟ้มด้วย Shell_exec


ดาวน์โหลด ppt Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 File Uploading & Shell มหาวิทยาลัยโยนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google