งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ฐานข้อมูล Dissertation Abstracts. Dissertation Abstracts : DA  ดัชนีและสาระสังเขป วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และเอกของ – สหรัฐอเมริกา – ยุโรป – อัฟริกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ฐานข้อมูล Dissertation Abstracts. Dissertation Abstracts : DA  ดัชนีและสาระสังเขป วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และเอกของ – สหรัฐอเมริกา – ยุโรป – อัฟริกา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ฐานข้อมูล Dissertation Abstracts

2 Dissertation Abstracts : DA  ดัชนีและสาระสังเขป วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และเอกของ – สหรัฐอเมริกา – ยุโรป – อัฟริกา และเ อเชีย ( มีข้อมูล จากประเทศไทย )

3 3 การเรียกใช้ฐานข้อมูล DA ติดต่อได้ที่ http://www.car.chul a.ac.th

4 4 คลิกเลือก CU Ref.

5 5 คลิก เลือก

6 6

7 7 1 2 3 4

8 8 รายการที่ค้นพบจากคำค้น “ecotourism and policy” คลิกใต้รายการที่ ต้องการอ่านเรื่อง ย่อ

9 9

10 10

11 11 1 2 3 4

12 12

13 13

14 14 บรรณารักษ์ทุก ห้องสมุดในจุฬาฯ หรือ โทร. 218-2929-30

15 15


ดาวน์โหลด ppt การใช้ฐานข้อมูล Dissertation Abstracts. Dissertation Abstracts : DA  ดัชนีและสาระสังเขป วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และเอกของ – สหรัฐอเมริกา – ยุโรป – อัฟริกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google