งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- 0 -. มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด255525562557 ม.ค. - ก.พ.อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 255725582555255625572558*

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- 0 -. มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด255525562557 ม.ค. - ก.พ.อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 255725582555255625572558*"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด ม.ค. - ก.พ.อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) * น้ำมันดิบ 1,119,338 1,072, , ,956 85, น้ำมันสำเร็จรูป 124, , ,265 36,107 16, ก๊าซธรรมชาติ 116, , ,172 11,953 20, ถ่านหิน 46,702 39,714 47,947 7,201 6, ไฟฟ้า 15,440 18,546 18,870 2,137 1, LNG 24,023 34,827 33,304 5,449 6, รวม 1,445,999 1,416,239 1,399, , , * ข้อมูลเดือน ม. ค. - ก. พ.

3 มูลค่าการส่งออกพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด ม.ค. - ก.พ. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * น้ำมันดิบ 51,53129,1158,6531, น้ำมันสำเร็จรูป 344,384342,208301,42545,93630, ไฟฟ้า 5,2234,4245, , รวม 401,138375,747315,19848,51231, * ข้อมูลเดือน ม. ค. - ก. พ.

4 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หน่วย: ล้านบาท ชนิด ม.ค. - ก.พ.อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) * น้ำมันสำเร็จรูป 1,312,2071,326,9371,336,316227,020197, ไฟฟ้า 524,392537,695551,81793,10799, ก๊าซธรรมชาติ 122,509121,005125,04319,50519, ลิกไนต์/ถ่านหิน 31,60726,09633,5444,8196, พลังงานทดแทน 118,276125,962123,10023,56124, รวม 2,108,9912,137,6952,169,820368,012347, * ข้อมูลเดือน ม. ค. - ก. พ.

5 มูลค่าการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ชนิด ม.ค. - ก.พ.อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * เบนซิน 298,487304,451314,36950,60941, ธรรมดา ,016121,836130,97521,09017, พิเศษ 88,471182,615183,39429,51923, ก๊าด ดีเซล 625,687624,676624,967105,98394, เครื่องบิน 183,075197,243194,27935,88034, น้ำมันเตา 60,82150,68247,0959,1545, LPG 143,653149,495155,22725,32722, รวม 1,312,207 1,326,937 1,336, , , หน่วย: ล้านบาท * ข้อมูลเดือน ม. ค. - ก. พ.

6 เปรียบเทียบราคาพลังงาน Fuel Oil* Natural Gas* Import Coal** * ราคาขายปลีกเฉลี่ย ** เป็นราคาเฉลี่ยนำเข้าของไทย (CIF) - 5 -


ดาวน์โหลด ppt - 0 -. มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด255525562557 ม.ค. - ก.พ.อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 255725582555255625572558*

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google