งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- 0 -. มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด255525562557 ม.ค. - ก.พ.อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 255725582555255625572558*

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- 0 -. มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด255525562557 ม.ค. - ก.พ.อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 255725582555255625572558*"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.eppo.go.th - 0 -

2 http://www.eppo.go.th มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด255525562557 ม.ค. - ก.พ.อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 255725582555255625572558* น้ำมันดิบ 1,119,338 1,072,221 979,704 191,956 85,49514.595.8-8.6-55.5 น้ำมันสำเร็จรูป 124,171 139,021 202,265 36,107 16,57429.212.045.5-54.1 ก๊าซธรรมชาติ 116,325 111,911 117,172 11,953 20,04424.4-3.84.767.7 ถ่านหิน 46,702 39,714 47,947 7,201 6,43110.3-15.020.7-10.7 ไฟฟ้า 15,440 18,546 18,870 2,137 1,76611.420.11.7-17.4 LNG 24,023 34,827 33,304 5,449 6,69450.245.0-4.422.8 รวม 1,445,999 1,416,239 1,399,262 254,802 137,00216.7-2.1-1.2-46.2 - 1 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. - ก. พ.

3 http://www.eppo.go.th มูลค่าการส่งออกพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด255525562557 ม.ค. - ก.พ. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 25572558255625572558* น้ำมันดิบ 51,53129,1158,6531,7860-43.5-70.3-100.0 น้ำมันสำเร็จรูป 344,384342,208301,42545,93630,132-0.6-11.9-34.4 ไฟฟ้า 5,2234,4245,1197901,082-15.315.737.0 รวม 401,138375,747315,19848,51231,213-6.3-16.1-35.7 - 2 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. - ก. พ.

4 http://www.eppo.go.th มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หน่วย: ล้านบาท ชนิด255525562557 ม.ค. - ก.พ.อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 25572558255625572558* น้ำมันสำเร็จรูป 1,312,2071,326,9371,336,316227,020197,2471.10.7-13.1 ไฟฟ้า 524,392537,695551,81793,10799,8552.52.67.2 ก๊าซธรรมชาติ 122,509121,005125,04319,50519,265-1.23.3-1.2 ลิกไนต์/ถ่านหิน 31,60726,09633,5444,8196,572-17.428.536.4 พลังงานทดแทน 118,276125,962123,10023,56124,6996.5-2.34.8 รวม 2,108,9912,137,6952,169,820368,012347,6381.41.5-5.5 - 3 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. - ก. พ.

5 http://www.eppo.go.th มูลค่าการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ชนิด255525562557 ม.ค. - ก.พ.อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 25572558255625572558* เบนซิน 298,487304,451314,36950,60941,1302.03.3-18.7 ธรรมดา 91 210,016121,836130,97521,09017,281-42.07.5-18.1 พิเศษ 88,471182,615183,39429,51923,849106.40.4-19.2 ก๊าด 4843903806758-19.4-2.5-13.1 ดีเซล 625,687624,676624,967105,98394,157-0.20.0-11.2 เครื่องบิน 183,075197,243194,27935,88034,1547.7-1.5-4.8 น้ำมันเตา 60,82150,68247,0959,1545,739-16.7-7.1-37.3 LPG 143,653149,495155,22725,32722,0094.13.8-13.1 รวม 1,312,207 1,326,937 1,336,316 227,020 197,2471.10.7-13.1 - 4 - หน่วย: ล้านบาท * ข้อมูลเดือน ม. ค. - ก. พ.

6 http://www.eppo.go.th เปรียบเทียบราคาพลังงาน Fuel Oil* Natural Gas* Import Coal** * ราคาขายปลีกเฉลี่ย ** เป็นราคาเฉลี่ยนำเข้าของไทย (CIF) - 5 -


ดาวน์โหลด ppt - 0 -. มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด255525562557 ม.ค. - ก.พ.อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 255725582555255625572558*

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google