งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์น้ำเขื่อนภูมิพลและ เขื่อนสิริกิติ์  น้ำใช้งานได้ 8 มิ. ย. 2558 = 457 ล้าน ลบ. ม. น้อยมากเป็นลำดับที่ 4 ( รองจากปี 2535, 2534, 2553)  ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์น้ำเขื่อนภูมิพลและ เขื่อนสิริกิติ์  น้ำใช้งานได้ 8 มิ. ย. 2558 = 457 ล้าน ลบ. ม. น้อยมากเป็นลำดับที่ 4 ( รองจากปี 2535, 2534, 2553)  ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถานการณ์น้ำเขื่อนภูมิพลและ เขื่อนสิริกิติ์  น้ำใช้งานได้ 8 มิ. ย. 2558 = 457 ล้าน ลบ. ม. น้อยมากเป็นลำดับที่ 4 ( รองจากปี 2535, 2534, 2553)  ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน 1 พ. ค.-8 มิ. ย. 2558 = 4 ล้าน ลบ. ม. น้อยมากเป็นลำดับ ที่ 2 ( รองจากปี 2535) ( ปี 2541 น้อยมากเป็นลำดับที่ 4)  ปริมาณน้ำระบาย 1 พ. ค.-8 มิ. ย. 2558 = 811 ล้าน ลบ. ม. ( เฉลี่ยวันละ 21 ล้าน ลบ. ม )  1 พ. ค.-8 มิ. ย. 2535 น้ำระบาย 469 ล้าน ลบ. ม. ( เฉลี่ยวันละ 12 ล้าน ลบ. ม )  1 พ. ค.-8 มิ. ย. 2534 น้ำระบาย 228 ล้าน ลบ. ม. ( เฉลี่ยวันละ 6 ล้าน ลบ. ม )  1 พ. ค.-8 มิ. ย. 2553 น้ำระบาย 457 ล้าน ลบ. ม. ( เฉลี่ยวันละ 12 ล้าน ลบ. ม )  1 พ. ค.-8 มิ. ย. 2541 น้ำระบาย 516 ล้าน ลบ. ม. ( เฉลี่ยวันละ 13 ล้าน ลบ. ม )  1 พ. ค.-8 มิ. ย. 2537 น้ำระบาย 174 ล้าน ลบ. ม. ( เฉลี่ยวันละ 4.5 ล้าน ลบ. ม ) เขื่อนภูมิพล

3 สถานการณ์น้ำเขื่อนภูมิพลและ เขื่อนสิริกิติ์  ระดับน้ำในอ่างฯ ต่ำกว่า +135.5 ม. รทก. ผลกระทบต้องมีการสูบน้ำที่คลองสิงห์  น้ำใช้งานได้ 8 มิ. ย. 2558 = 831 ล้าน ลบ. ม. น้อยมากเป็นลำดับที่ 9 ( ลำดับที่ 1 ปี 2535)  ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน 1 พ. ค.-8 มิ. ย. 2558 = 159 ล้าน ลบ. ม. น้อยมากเป็น ลำดับที่ 7 ( ลำดับที่ 1 ปี 2535) ( ปี 2541 น้อยมากเป็นลำดับที่ 4)  ปริมาณน้ำระบาย 1 พ. ค.-8 มิ. ย. 2558 = 1,217 ล้าน ลบ. ม. ( เฉลี่ยวันละ 31 ล้าน ลบ. ม )  1 พ. ค.-8 มิ. ย. 2535 น้ำระบาย 367 ล้าน ลบ. ม. ( เฉลี่ยวันละ 9 ล้าน ลบ. ม )  1 พ. ค.-8 มิ. ย. 2536 น้ำระบาย 413 ล้าน ลบ. ม. ( เฉลี่ยวันละ 11 ล้าน ลบ. ม )  1 พ. ค.-8 มิ. ย. 2537 น้ำระบาย 108 ล้าน ลบ. ม. ( เฉลี่ยวันละ 3 ล้าน ลบ. ม )  1 พ. ค.-8 มิ. ย. 2541 น้ำระบาย 373 ล้าน ลบ. ม. ( เฉลี่ยวันละ 10 ล้าน ลบ. ม ) เขื่อนสิริกิต์

4 ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพลอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก ( เหมือนปี 2541 ปริมาณน้ำไหลเข้า เดือน พ. ค. เฉลี่ยวันละ 0.4 ล้าน ลบ. ม., มิ. ย. เฉลี่ยวันละ 0.14 ล้าน ลบ. ม., ก. ค. เฉลี่ยวันละ 3 ล้าน ลบ. ม.) พ.ค.พ.ค.

5

6 ปริมาณน้ำขั้นต่ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อ รองรับวิกฤตภัยแล้ง ตั้งแต่ 8 มิ. ย. – 31 ก. ค.

7 แผนระบายน้ำเสนอแนะ กรณีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเหมือนปี 2541 มิ. ย. 2558 ก. ค. 2558 ส. ค. 2558 ก. ย. 2558 ต. ค. 2558 แผนระบายน้ำ เสนอแนะ 10-125433 ล้าน ลบ. ม./ วัน ( แผนเดิม ) (19-22)(14)433 ล้าน ลบ. ม./ วัน

8 คาดการณ์สถานการณ์น้ำเขื่อน ภูมิพล มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค.

9 แผนระบายน้ำเสนอแนะ กรณีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเหมือนปี 2535 มิ. ย. 2558 ก. ค. 2558 ส. ค. 2558 ก. ย. 2558 ต. ค. 2558 แผนระบายน้ำ เสนอแนะ 20-2515433 ล้าน ลบ. ม./ วัน ( แผนเดิม ) (28-33)(21)433 ล้าน ลบ. ม./ วัน

10 คาดการณ์สถานการณ์น้ำเขื่อน สิริกิติ์

11 มาตรการรองรับการหยุดจ่ายก๊าซ ธรรมชาติ จากแหล่ง JDA-A18 ปี 2558 JDA-A18 วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2558 (5 วัน ) : Booster tie-in and Bridge installation วันที่ 10 – 21 มกราคม 2559 (12 วัน ) : Commissioning Compressor 11 โรงไฟฟ้าจะนะรับก๊าซฯจากแหล่งก๊าซฯ JDA-A18 เพียงแหล่งเดียว ทำให้เมื่อมีการทำงานแหล่ง JDA-A18 จะส่งผลให้โรงไฟฟ้า จะนะ : ชุดที่ 1 เดินเครื่องด้วย ดีเซล ชุดที่ 2 ไม่สามารถ เดินเครื่องได้

12 มาตรการรองรับภาวะวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558 1. ระบบผลิต 2. ระบบส่ง 3. แผนการระบายน้ำ ( เพื่อรักษาปริมาณน้ำ สำรองเพื่อความมั่นคงด้านการรักษาระบบนิเวศ การอุปโภค - บริโภคอย่างเคร่งครัด ตามแผน บริหารความเสี่ยง ) 4. ประเมินผลกระทบ พื้นที่ใดบ้างที่ได้รับ ผลกระทบ 5. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก แจ้งเตือนก่อนเกิด เหตุ 6. มาตรการให้การช่วยเหลือ 7. แผนรองรับวิกฤติภัยแล้ง (9 มิ. ย.-31 ก. ค.) 8. แผนบริหารความเสี่ยง

13 คาดการณ์กำลังผลิตภาคใต้ช่วง งาน JDA-A18 13 โรงไฟฟ้า กำลัง ผลิต หมายเหตุ รฟ. รัชชประภา 240 พลังน้ำ รฟ. บางลาง + บ้านสันติ 49 พลังน้ำ SPP29Renew รฟ. จะนะ 1 650 ดีเซล รฟ. จะนะ 2 0 ต้องหยุด เดินเครื่อง รฟ. ขนอมพลังความ ร้อนร่วมชุดที่ 1 615 ก๊าซจากอ่าว ไทย รฟ. ขนอมพลังความ ร้อนชุดที่ 2 70 ก๊าซจากอ่าว ไทย รฟ. กระบี่ 315 น้ำมันเตา รฟ. สุราษฎร์ 230 น้ำมันดีเซล HVDC30TNB Tieline ภาคกลาง -> ภาคใต้ (N-1) 600 - รวมกำลังผลิตที่รองรับ N-1 2,828 รองรับ N-1 หมายถึง รองรับอุปกรณ์ใดๆ ขัดข้อง 1 อุปกรณ์ แล้ว ไม่ มีไฟฟ้าดับ พลังไฟฟ้าผ่านสายส่งเชื่อมโยง ภาคกลาง - ภาคใต้ สูงสุด 1,050 เมกะวัตต์ มาตรฐานความมั่นคงระบบไฟฟ้า N-1 600 เมกะวัตต์

14 1. ระบบผลิต รฟ. จะนะชุดที่ 1 พร้อมเดินเครื่องด้วยดีเซล ตรวจสอบโรงไฟฟ้าในภาคใต้ทั้งหมดให้พร้อมใช้ งานก่อนเริ่มการทำงานแหล่งก๊าซ งดการหยุดเครื่องบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าภาคใต้ ในช่วงการทำงานแหล่งก๊าซฯ ประสานการไฟฟ้ามาเลเซียขอซื้อไฟฟ้าผ่าน HVDC 2. ระบบส่ง ตรวจสอบสายส่งและอุปกรณ์สำคัญในภาคใต้ให้ พร้อมใช้งาน ก่อนเริ่มการทำงานแหล่งก๊าซฯ งดการทำงานระบบส่งภาคใต้ช่วงการทำงานแหล่ง ก๊าซฯ มาตรการรองรับการหยุดจ่ายก๊าซ ธรรมชาติ จากแหล่ง JDA-A18 ปี 2558 14

15 3. เชื้อเพลิง สำรองน้ำมันเต็มความสามารถกักเก็บก่อนเริ่ม ทำงานแหล่งก๊าซฯ ประสานงาน ปตท. จัดส่งน้ำมันระหว่างงาน เพื่อให้ สามารถรองรับงานล่าช้า 4. Demand side รณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะในช่วง 18.00 – 21.30 น. ใช้มาตรการ Demand Response โดยเฉพาะ ในช่วง 18.00 – 21.30 น. มาตรการรองรับ งาน JDA-A18 ปี 2558 15

16 แผนบริหารความ เสี่ยง หมายเหตุ : เขื่อนภูมิพล ปริมาณน้ำใช้งานได้ต่ำสุด 75 ล้าน ลบ. ม. วันที่ 8 ก. ค. 2535 เขื่อนสิริกิติ์ ปริมาณน้ำใช้งานได้ต่ำสุด 104 ล้าน ลบ. ม. วันที่ 9 ก. ค. 2535

17


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์น้ำเขื่อนภูมิพลและ เขื่อนสิริกิติ์  น้ำใช้งานได้ 8 มิ. ย. 2558 = 457 ล้าน ลบ. ม. น้อยมากเป็นลำดับที่ 4 ( รองจากปี 2535, 2534, 2553)  ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google