งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ข้าวไทย เชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ข้าวไทย เชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ข้าวไทย เชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่

2 สถานการณ์ข้าวโลก ปีการผลิตผลผลิตบริโภคการค้าสต็อกปลายปี 2545/46377.8407.627.6103.6 2546/47391.6413.027.282.1 2547/48400.5408.129.074.5 2548/49417.6415.528.976.7 2549/50417.6419.229.275.1 2550/51420.6423.729.372.1 เปลี่ยนแปลง 2551/2550 (%) 0.71.10.3- 4.1 หน่วย : ล้านตันข้าวสาร

3 American Ministry of Agriculture เดือน กุมภาพันธ์ 2551 ประมาณการผลผลิตข้าวโลก 420.6ล้านตัน ประมาณการบริโภคข้าวโลก 423.7ล้านตัน ผลผลิตมีน้อยกว่าความต้องการ -3.1ล้านตัน (มีผลผลิตต่ำกว่าความต้องการร้อยละ 0.73) ส่งผลให้สต็อกข้าวโลกปลายปีต่ำสุดในรอบ 24 ปี

4

5 สถานการณ์ของประเทศผู้ส่งออก ปี 2550/51 ประเทศผลผลิต การ บริโภค การนำเข้าการส่งออก สต็อก ปลายปี 1. จีน129.5129.10.61.335.7 2. อินเดีย92.088.8-3.511.1 3. เวียดนาม23.318.7-5.01.4 4. ไทย18.69.6**9.02.5 5. อเมริกา6.34.00.73.50.7 6. ปากีสถาน 5.42.4-2.90.5 หน่วย : ล้านตันข้าวสาร

6 สถานการณ์ประเทศผู้ส่งออก VIETNAM CHINA INDIA - ภาวะอากาศหนาว ผลผลิตเสียหาย - กำหนดเป้าหมายส่งออก 4.5 ล้านตัน อาจจะลด เป้าหมาย เพราะ การแข็งค่าของเงิน การเพิ่มขึ้นราคา ข้าวในประเทศ และการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย - ยกเลิกการผ่อนผันการส่งออกข้าวที่มิใช่ข้าวบาสมาติ ตั้งแต่ 8 ก.พ. 51 - พิจารณาจัดเก็บภาษีข้าวส่งออกเพิ่มขึ้น (ยกเว้นข้าวบาสมาติ) - กำหนดราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำเพิ่มขึ้น 20 % - กำหนดราคารับซื้อ (Minimum Support Price : MSP ทั้งข้าวเปลือกธรรมดาและข้าวเปลือกเกรดดีเพิ่มขึ้น - คาดว่าจีนส่งออกข้าวในปี 2551 ประมาณ 1.3 ล้านตัน ใกล้เคียงปีก่อน - เพิ่มราคารับซื้อขั้นต่ำจากเกษตรกร (Minimum Purchasing Price) 75-79 หยวนต่อ 50 กก. หรือ เพิ่มขึ้น 5.3-7.1 %

7 สถานการณ์ของประเทศผู้นำเข้า ปี 2550 ประเทศ การ ผลิต การ บริโภค การ นำเข้า การ ส่งออก สต็อก ปลายปี 1. ฟิลิปปินส์10.012.11.9-5.4 2. ไนจีเรีย3.04.71.6-0.6 3. อินโดนีเซีย34.036.21.6-2.3 4. อิรัก0.21.31.1-0.1 5. อิหร่าน2.23.20.9-0.7 หน่วย : ล้านตันข้าวสาร

8 PHILIPPINES IRAQ EU สถานการณ์ประเทศผู้นำเข้า - เพิ่มการสำรองข้าวในสต็อค - เจรจาการซื้อในรูป G to G จากเวียดนาม - ยกเลิกการนำเข้าข้าว 0.030 ล้านตัน เพราะสภาผู้แทนฯ ไม่อนุมัติงบประมาณจัดซื้อ - คาดว่าอิรัก นำเข้าข้าว 1.1 ล้านตัน สูงกว่าปีก่อนหน้า 79 % - ตรวจพบการนำข้าวจากจีนมีสารปนเปื้อน GMOs ประกาศให้การนำเข้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากจีน ต้องมีหนังสือรับรองผ่านการทดสอบปลอด GMOs ทำให้ผู้ส่งออกจีนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

9 สถานการณ์ข้าวไทย ปีการผลิตนาปีนาปรังรวม เปลี่ยนแปลง (%) 2544/4522.4105.62428.034- 2545/4621.5666.42627.992- 0.14 2546/4723.1426.33229.474+ 5.29 2547/4822.6505.88828.538- 3.17 2548/4923.5396.75330.292+ 6.15 2549/5022.8406.80229.642- 2.15 2550/5123.3876.79330.180+ 1.81 หน่วย : ล้านตันข้าวเปลือก

10 สถานการณ์ข้าวเปลือกไทย ณ เดือนกุมภาพันธ์ 51 1.การผลิตข้าวปี 2550/51 - ผลผลิตข้าวนาปี 23.387 ล้านตัน - ประมาณการผลผลิตข้าวนาปรัง ปี 2551 6.793 ล้านตัน รวมผลผลิตข้าวปี 2550/51 30.180 ล้านตัน 2. การจำนำข้าว - ปริมาณการรับจำนำข้าวปี 2549/50 (พย.49-กพ.50) 1,769,051 ตัน - ปริมาณการรับจำนำข้าวปี 2550/51 (พย.50-กพ.51) 191,038 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 89.2 %

11 ประเทศ/ภาค/จังหวัด เนื้อที่เพาะปลูกผลผลิตผลผลิตต่อไร่ (ไร่)(ตัน)(กิโลกรัม) 25502551% +/-25502551% +/-25502551% +/- รวมทั้งประเทศ 57,421,68957,403,565-0.0323,387,41723,591,7570.874074110.98 ข้าวเจ้า 38,002,72538,014,8860.0316,604,74016,759,2910.934374410.92 ข้าวเหนียว 19,418,96419,388,679-0.166,782,6776,832,4660.733493520.86 ภาคเหนือ 12,766,51712,774,3150.066,593,9016,656,6480.955165210.97 ข้าวเจ้า 9,367,6149,381,3250.154,791,8864,845,1831.115125160.78 ข้าวเหนียว 3,398,9033,392,990-0.171,802,0151,811,4650.525305340.75 ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 32,719,91032,688,279-0.1010,404,56310,481,5690.743183210.94 ข้าวเจ้า 16,768,07316,760,605-0.045,449,9545,486,8350.683253270.62 ข้าวเหนียว 15,951,83715,927,674-0.154,954,6094,994,7340.813113140.96 ภาคกลาง 9,839,2929,842,5720.035,584,3665,635,5510.925685730.88 ข้าวเจ้า 9,773,4779,777,0840.045,559,1835,610,2000.925695740.88 ข้าวเหนียว 65,81565,488-0.5025,18325,3510.673833871.04 ภาคใต้ 2,095,9702,098,3990.12804,587817,9891.673843901.56 ข้าวเจ้า 2,093,5612,095,8720.11803,717817,0731.663843901.56 ข้าวเหนียว 2,4092,5274.908709165.293613620.28 ข้าวนาปี : ผลพยากรณ์การผลิต ปี 2551 รายจังหวัด

12 ประเทศ/ภาค/ จังหวัด เนื้อที่เพาะปลูกผลผลิตผลผลิตต่อไร่ (ไร่)(ตัน)(กิโลกรัม) 25502551% +/-25502551% +/-25502551% +/- เชียงราย1,229,9471,217,724-0.99653,990651,732-0.355325350.56 ข้าวเจ้า235,289223,693-4.93126,821121,913-3.875395451.11 ข้าวเหนียว994,658994,031-0.06527,169529,8190.505305330.57 พะเยา594,765603,7691.51297,554303,3311.945005020.40 ข้าวเจ้า167,407166,845-0.3487,72187,9270.235245270.57 ข้าวเหนียว427,358436,9242.24209,833215,4042.654914930.41 ลำปาง415,654415,227-0.10216,140217,4090.595205240.77 ข้าวเจ้า27,91827,246-2.4114,51714,495-0.155205322.31 ข้าวเหนียว387,736387,9810.06201,623202,9140.645205230.58 ลำพูน149,389145,844-2.3783,94082,450-1.785625650.53 ข้าวเจ้า20,89221,2211.5710,69711,2905.545125323.91 ข้าวเหนียว128,497124,623-3.0173,24371,160-2.845705710.18 เชียงใหม่514,257513,230-0.20298,415303,9211.855805922.07 ข้าวเจ้า166,432165,883-0.3385,54688,9133.945145364.28 ข้าวเหนียว347,825347,347-0.14212,869215,0081.006126191.14 แม่ฮ่องสอน116,808115,940-0.7454,46155,5782.054664792.79 ข้าวเจ้า94,27493,205-1.1343,55544,5522.294624783.46 ข้าวเหนียว22,53422,7350.8910,90611,0261.104844850.21 แพร่248,689249,3540.27138,119139,5831.065555600.90 ข้าวเจ้า11,13111,3682.136,5126,7874.225855972.05 ข้าวเหนียว237,558237,9860.18131,607132,7960.905545580.72 น่าน206,865210,0181.52106,101108,5582.325135170.78 ข้าวเจ้า3,4193,5273.161,7331,8023.985075110.79 ข้าวเหนียว203,446206,4911.50104,368106,7562.295135170.78

13 ประเทศ/ภาค/ จังหวัด เนื้อที่เพาะปลูกผลผลิตผลผลิตต่อไร่ (ไร่)(ตัน)(กิโลกรัม) 25502551 % +/-25502551 % +/-25502551% +/- รวมทั้งประเทศ 10,074,1489,910,683-1.626,802,1766,793,423-0.136756851.48 ภาคเหนือ3,477,3153,292,053-5.332,311,1072,235,489-3.276656792.11 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 900,130843,860-6.25478,412449,712-6.005315330.38 ภาคกลาง5,485,9035,570,6701.553,909,7214,008,1862.527137200.98 ภาคใต้210,800204,100-3.18102,936100,036-2.824884900.41 เชียงราย146,924118,706-19.2199,36281,314-18.166766851.33 พะเยา3,0833,3207.691,7601,9229.205715791.40 ลำปาง11,6878,758-25.066,5644,975-24.215625681.07 ลำพูน4,0253,897-3.182,8842,837-1.637177281.53 เชียงใหม่40,55427,685-31.7325,92517,912-30.916396471.25 ตาก27,69422,759-17.8217,18914,156-17.656216220.16 กำแพงเพชร546,768542,857-0.72337,575339,2860.516176251.30 สุโขทัย296,865298,7240.63198,736201,0411.166696730.60 แพร่5,4872,525-53.983,2281,507-53.315885971.53 น่าน1,9131,684-11.971,083955-11.825665670.18 ข้าวนาปรัง : ผลพยากรณ์การผลิต ปี 2551 รายจังหวัด

14 สถานการณ์ข้าวนาปีจังหวัดเชียงใหม่ รายการ ปี 2549/2550ปี 2550/2551 ข้าวเจ้า ข้าว เหนียว รวมข้าวเจ้า ข้าว เหนียว รวม พื้นที่ปลูก (ไร่) 131,691380,542512,233107,909406,047513,956 พื้นที่เก็บ เกี่ยว(ไร่) 130,099369,324499,423107,409402,047509,456 ผลผลิต เฉลี่ย (กก./ไร่) 596653638630655649 ผลผลิต รวม (ตัน) 77,539241,169318,70867,668263,341331,009

15 ผลผลิตข้าวนาปรัง จังหวัดเชียงใหม่ ปี ประเภท 254925502551 เฉลี่ยปี ละ ข้าว เหนียว 31,708. 00 61,993. 00 48,808. 00 47,50 3.00 ข้าวเจ้า 10,024. 00 1,932.0 0 2,317.0 0 4,757. 67 รวม 41,732.00 63,925.00 51,125.00 52,26 0.67 ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

16 สถานการณ์ราคาของข้าวไทย ที่มา : กรมการค้าภายใน ชนิดปีมค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.ตคพย.ธค.เฉลี่ย ข้าว เปลือก หอม มะลิ (36 กรัม) 49 7500783381518157830583158812897590238080836482918392 50 86808788893089558913896190339025905891189348102979092 51 1050012175 ข้าว เปลือก เหนียว เมล็ด ยาว 49 67746979720073317500767991009464 100201026210567 102588595 50 11367113001132911447119201366712700 9250 904111593 51 68058066 หน่วย : บาท / ตัน

17 เปรียบเทียบ ราคาข้าว เปรียบเทียบ ราคาข้าว รายการสินค้า 26 มี. ค. 2550 1 เม. ย. 2551 เปลี่ยนแป ลง (%) ข้าวเปลือกหอมมะลิ (บาท/ตัน) - จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดสุรินทร์ 9,000-9,200 8,900-9,000 14,800 - 15,000 16,500 - 16,600 + 63.04 +84.44 ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง (ความชื้นไม่เกิน 15%) - จังหวัดนครสวรรค์ - จังหวัดสุพรรณบุรี 6,100-6,200 6,300-6,400 11,500-12,500 12,000-12,200 +101.61 + 90.63 ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว (บาท/ตัน) - จังหวัดอุดรธานี (ข้าวใหม่)11,300-11,500 11,000-11,200 + 2.60 ข้าวสาร (บาท/100 กก.) - ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (เก่า) - ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) - ข้าวขาว 100% ชั้น 2 (ใหม่) - ข้าวขาว 5% (ใหม่) - ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว (ใหม่) 2,050-2,100 1,950-2,000 1,250-1,300 1,050-1,100 2,100-2,150 2,910-2,920 2,200-2,205 2,150-2,155 1,955-1,960 + 39.05 + 46.00 + 69.61 + 95.91 - 8.83

18 การส่งออก เป้าหมายการส่งออก ปี 2551 - จำนวน 8.75 ล้านตัน - มูลค่า 3,325 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การส่งออกเบื้องต้น (ม.ค. – ก.พ. 51) - จำนวน 2.01 ล้านตัน - มูลค่า 852.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

19 ปริมาณการส่งออกข้าวของไทย ระหว่างปี 2548-2551 (ก.พ.) ปริมาณ : ตัน ประเทศ254825492550%สัดส่วน (ม.ค.) 2550%สัดส่วน2551%สัดส่วน% เปลี่ยน เอเชีย 2,057,800 2,069,285 2,890,639 30.21 225,134.13 36.14 250,664.37 24.5111.34 จีน 490,134 653,153 462,152 4.84 94,943.34 7.82 99,915.97 4.825.24 ฟิลิปปินส์ 77,785 111,925 425,506 4.45 6,515.20 0.54 50,928.00 2.46681.68 อินโดนีเซีย 119,792 171,740 456,158 4.77 30,908.00 2.55 13,691.68 0.66-55.70 มาเลเซีย 417,381 372,814 414,028 4.33 98,277.00 8.09 118,279.38 5.7120.35 ฮ่องกง 303,262 281,854 313,843 3.28 56,780.40 4.68 54,531.40 2.63-3.96 ตะวันออกกลาง 906,178 1,577,274 1,465,148 15.34 30,171.65 4.84 140,570.17 13.74365.90 อิรัก 463,195 616,923 413,436 4.33 11,800.00 0.97 82,830.83 4.00601.96 อิหร่าน 160,481 650,697 615,904 6.44 54,713.26 4.51 61,407.60 2.9612.24 ยุโรป 332,282 404,469 646,961 6.77 55,926.10 8.98 89,229.77 8.7259.55 แอฟริกา 3,450,533 2,736,271 3,922,286 41.06 259,907.41 41.72 469,220.69 45.8780.53 เซเนกัล 494,649 319,196 680,155 7.12 157,370.74 12.96 113,778.20 5.49-27.70 ไนจีเรีย 601,969 384,340 327,025 3.42 43,550.00 3.59 30,993.00 1.50-28.83 เบนิน 526,333 536,248 801,498 8.39 90,880.00 7.48 213,441.48 10.30134.86 แอฟริกาใต้ 455,083 441,380 532,369 5.57 69,636.88 5.73 85,952.05 4.1523.43 ไอวอรีโคสต์ 298,301 451,004 397,569 4.16 48,798.45 4.02 153,656.25 7.41214.88 อเมริกา 414,293 483,163 477,008 4.99 40,202.20 6.45 57,432.21 5.6142.86 สหรัฐอเมริกา 346,020 379,506 372,802 3.90 64,526.15 5.31 79,820.97 3.8523.70 โอเชียเนีย 143,261 150,193 155,339 1.63 11,601.18 1.86 15,731.98 1.5435.61 รวมทั้งสิ้น 7,304,346 7,420,656 9,557,382 100.00 622,942.67 100.00 1,022,849.19 100.0064.20 มูลค่าข้าว (ล้านบาท) 90,874 97,349 123,700 8,380.88 14,225.63 69.74 มูลค่าข้าว (ล้านUS$) 2,278 2,553 3,592 234.34 424.81 81.28 ปริมาณข้าวเอกชน 7,304,346 7,420,656 8,897,609 622,942.67 981,876.39 57.62 ปริมาณข้าวรัฐบาล - - 653,282 - 40,972.80

20 เบนิน 801 เซเนกัล680 อิหร่าน615 แอฟริกาใต้532 จีน462 อินโดนีเซีย456 ฟิลิบปินส์ 425 มาเลเซีย414 อิรัก413 ไอวอรีโคสต์397 อเมริกา372 ไนจีเรีย327 ฮ่องกง313 ประเทศที่ไทยส่งออก ข้าวไปขาย (2550) หน่วย : พันตัน

21 ตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของไทย พัน ตัน ข้อมูลปี 2550

22 ปัญหาและอุปสรรคการส่งออกข้าวของไทย 1. ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา (ต้นทุนการผลิต สูงกว่าประเทศอื่น) 2. การกีดกันทางการค้าด้วยมาตรการภาษี และ มิใช่มาตรการภาษี 3. การแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกรายอื่นที่รุนแรงมากขึ้น 4. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ค่าระวางเรือ ขาดแคลนเรือบรรทุก 5. การแข่งขันกันเองของผู้ส่งออกข้าวไทย 6. ความเสี่ยงจากประเทศผู้ซื้อข้าวที่ประสบปัญหา ทางการเงิน

23 นโยบายการตลาดข้าวไทย 1. การขยายตลาดข้าวไทย - การขยายตลาดข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ - การขยายตลาดข้าวในรูปแบบทั่วไป - การขยายข้าวในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ และร่วมงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ 2. สร้างพันธมิตรกับ 5 ประเทศ (จีน อินเดีย ปากีสถาน เวียดนาม และไทย) โดยเริ่มที่เวียดนาม 3. บริหารจัดการสต็อกข้าวตามโครงการรับจำนำ ข้าวของรัฐบาล

24 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ข้าวไทย เชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google