งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ข้าวไทย เชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ข้าวไทย เชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ข้าวไทย เชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่

2 สถานการณ์ข้าวโลก ปีการผลิตผลผลิตบริโภคการค้าสต็อกปลายปี 2545/ / / / / / เปลี่ยนแปลง 2551/2550 (%) หน่วย : ล้านตันข้าวสาร

3 American Ministry of Agriculture เดือน กุมภาพันธ์ 2551 ประมาณการผลผลิตข้าวโลก 420.6ล้านตัน ประมาณการบริโภคข้าวโลก 423.7ล้านตัน ผลผลิตมีน้อยกว่าความต้องการ -3.1ล้านตัน (มีผลผลิตต่ำกว่าความต้องการร้อยละ 0.73) ส่งผลให้สต็อกข้าวโลกปลายปีต่ำสุดในรอบ 24 ปี

4

5 สถานการณ์ของประเทศผู้ส่งออก ปี 2550/51 ประเทศผลผลิต การ บริโภค การนำเข้าการส่งออก สต็อก ปลายปี 1. จีน อินเดีย เวียดนาม ไทย ** อเมริกา ปากีสถาน หน่วย : ล้านตันข้าวสาร

6 สถานการณ์ประเทศผู้ส่งออก VIETNAM CHINA INDIA - ภาวะอากาศหนาว ผลผลิตเสียหาย - กำหนดเป้าหมายส่งออก 4.5 ล้านตัน อาจจะลด เป้าหมาย เพราะ การแข็งค่าของเงิน การเพิ่มขึ้นราคา ข้าวในประเทศ และการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย - ยกเลิกการผ่อนผันการส่งออกข้าวที่มิใช่ข้าวบาสมาติ ตั้งแต่ 8 ก.พ พิจารณาจัดเก็บภาษีข้าวส่งออกเพิ่มขึ้น (ยกเว้นข้าวบาสมาติ) - กำหนดราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำเพิ่มขึ้น 20 % - กำหนดราคารับซื้อ (Minimum Support Price : MSP ทั้งข้าวเปลือกธรรมดาและข้าวเปลือกเกรดดีเพิ่มขึ้น - คาดว่าจีนส่งออกข้าวในปี 2551 ประมาณ 1.3 ล้านตัน ใกล้เคียงปีก่อน - เพิ่มราคารับซื้อขั้นต่ำจากเกษตรกร (Minimum Purchasing Price) หยวนต่อ 50 กก. หรือ เพิ่มขึ้น %

7 สถานการณ์ของประเทศผู้นำเข้า ปี 2550 ประเทศ การ ผลิต การ บริโภค การ นำเข้า การ ส่งออก สต็อก ปลายปี 1. ฟิลิปปินส์ ไนจีเรีย อินโดนีเซีย อิรัก อิหร่าน หน่วย : ล้านตันข้าวสาร

8 PHILIPPINES IRAQ EU สถานการณ์ประเทศผู้นำเข้า - เพิ่มการสำรองข้าวในสต็อค - เจรจาการซื้อในรูป G to G จากเวียดนาม - ยกเลิกการนำเข้าข้าว ล้านตัน เพราะสภาผู้แทนฯ ไม่อนุมัติงบประมาณจัดซื้อ - คาดว่าอิรัก นำเข้าข้าว 1.1 ล้านตัน สูงกว่าปีก่อนหน้า 79 % - ตรวจพบการนำข้าวจากจีนมีสารปนเปื้อน GMOs ประกาศให้การนำเข้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากจีน ต้องมีหนังสือรับรองผ่านการทดสอบปลอด GMOs ทำให้ผู้ส่งออกจีนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

9 สถานการณ์ข้าวไทย ปีการผลิตนาปีนาปรังรวม เปลี่ยนแปลง (%) 2544/ / / / / / / หน่วย : ล้านตันข้าวเปลือก

10 สถานการณ์ข้าวเปลือกไทย ณ เดือนกุมภาพันธ์ 51 1.การผลิตข้าวปี 2550/51 - ผลผลิตข้าวนาปี ล้านตัน - ประมาณการผลผลิตข้าวนาปรัง ปี ล้านตัน รวมผลผลิตข้าวปี 2550/ ล้านตัน 2. การจำนำข้าว - ปริมาณการรับจำนำข้าวปี 2549/50 (พย.49-กพ.50) 1,769,051 ตัน - ปริมาณการรับจำนำข้าวปี 2550/51 (พย.50-กพ.51) 191,038 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 89.2 %

11 ประเทศ/ภาค/จังหวัด เนื้อที่เพาะปลูกผลผลิตผลผลิตต่อไร่ (ไร่)(ตัน)(กิโลกรัม) % +/ % +/ % +/- รวมทั้งประเทศ 57,421,68957,403, ,387,41723,591, ข้าวเจ้า 38,002,72538,014, ,604,74016,759, ข้าวเหนียว 19,418,96419,388, ,782,6776,832, ภาคเหนือ 12,766,51712,774, ,593,9016,656, ข้าวเจ้า 9,367,6149,381, ,791,8864,845, ข้าวเหนียว 3,398,9033,392, ,802,0151,811, ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 32,719,91032,688, ,404,56310,481, ข้าวเจ้า 16,768,07316,760, ,449,9545,486, ข้าวเหนียว 15,951,83715,927, ,954,6094,994, ภาคกลาง 9,839,2929,842, ,584,3665,635, ข้าวเจ้า 9,773,4779,777, ,559,1835,610, ข้าวเหนียว 65,81565, ,18325, ภาคใต้ 2,095,9702,098, ,587817, ข้าวเจ้า 2,093,5612,095, ,717817, ข้าวเหนียว 2,4092, ข้าวนาปี : ผลพยากรณ์การผลิต ปี 2551 รายจังหวัด

12 ประเทศ/ภาค/ จังหวัด เนื้อที่เพาะปลูกผลผลิตผลผลิตต่อไร่ (ไร่)(ตัน)(กิโลกรัม) % +/ % +/ % +/- เชียงราย1,229,9471,217, ,990651, ข้าวเจ้า235,289223, ,821121, ข้าวเหนียว994,658994, ,169529, พะเยา594,765603, ,554303, ข้าวเจ้า167,407166, ,72187, ข้าวเหนียว427,358436, ,833215, ลำปาง415,654415, ,140217, ข้าวเจ้า27,91827, ,51714, ข้าวเหนียว387,736387, ,623202, ลำพูน149,389145, ,94082, ข้าวเจ้า20,89221, ,69711, ข้าวเหนียว128,497124, ,24371, เชียงใหม่514,257513, ,415303, ข้าวเจ้า166,432165, ,54688, ข้าวเหนียว347,825347, ,869215, แม่ฮ่องสอน116,808115, ,46155, ข้าวเจ้า94,27493, ,55544, ข้าวเหนียว22,53422, ,90611, แพร่248,689249, ,119139, ข้าวเจ้า11,13111, ,5126, ข้าวเหนียว237,558237, ,607132, น่าน206,865210, ,101108, ข้าวเจ้า3,4193, ,7331, ข้าวเหนียว203,446206, ,368106,

13 ประเทศ/ภาค/ จังหวัด เนื้อที่เพาะปลูกผลผลิตผลผลิตต่อไร่ (ไร่)(ตัน)(กิโลกรัม) % +/ % +/ % +/- รวมทั้งประเทศ 10,074,1489,910, ,802,1766,793, ภาคเหนือ3,477,3153,292, ,311,1072,235, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 900,130843, ,412449, ภาคกลาง5,485,9035,570, ,909,7214,008, ภาคใต้210,800204, ,936100, เชียงราย146,924118, ,36281, พะเยา3,0833, ,7601, ลำปาง11,6878, ,5644, ลำพูน4,0253, ,8842, เชียงใหม่40,55427, ,92517, ตาก27,69422, ,18914, กำแพงเพชร546,768542, ,575339, สุโขทัย296,865298, ,736201, แพร่5,4872, ,2281, น่าน1,9131, , ข้าวนาปรัง : ผลพยากรณ์การผลิต ปี 2551 รายจังหวัด

14 สถานการณ์ข้าวนาปีจังหวัดเชียงใหม่ รายการ ปี 2549/2550ปี 2550/2551 ข้าวเจ้า ข้าว เหนียว รวมข้าวเจ้า ข้าว เหนียว รวม พื้นที่ปลูก (ไร่) 131,691380,542512,233107,909406,047513,956 พื้นที่เก็บ เกี่ยว(ไร่) 130,099369,324499,423107,409402,047509,456 ผลผลิต เฉลี่ย (กก./ไร่) ผลผลิต รวม (ตัน) 77,539241,169318,70867,668263,341331,009

15 ผลผลิตข้าวนาปรัง จังหวัดเชียงใหม่ ปี ประเภท เฉลี่ยปี ละ ข้าว เหนียว 31, , , , ข้าวเจ้า 10, , , , รวม 41, , , , ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

16 สถานการณ์ราคาของข้าวไทย ที่มา : กรมการค้าภายใน ชนิดปีมค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.ตคพย.ธค.เฉลี่ย ข้าว เปลือก หอม มะลิ (36 กรัม) ข้าว เปลือก เหนียว เมล็ด ยาว หน่วย : บาท / ตัน

17 เปรียบเทียบ ราคาข้าว เปรียบเทียบ ราคาข้าว รายการสินค้า 26 มี. ค เม. ย เปลี่ยนแป ลง (%) ข้าวเปลือกหอมมะลิ (บาท/ตัน) - จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดสุรินทร์ 9,000-9,200 8,900-9,000 14, ,000 16, , ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง (ความชื้นไม่เกิน 15%) - จังหวัดนครสวรรค์ - จังหวัดสุพรรณบุรี 6,100-6,200 6,300-6,400 11,500-12,500 12,000-12, ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว (บาท/ตัน) - จังหวัดอุดรธานี (ข้าวใหม่)11,300-11,500 11,000-11, ข้าวสาร (บาท/100 กก.) - ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (เก่า) - ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) - ข้าวขาว 100% ชั้น 2 (ใหม่) - ข้าวขาว 5% (ใหม่) - ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว (ใหม่) 2,050-2,100 1,950-2,000 1,250-1,300 1,050-1,100 2,100-2,150 2,910-2,920 2,200-2,205 2,150-2,155 1,955-1,

18 การส่งออก เป้าหมายการส่งออก ปี จำนวน 8.75 ล้านตัน - มูลค่า 3,325 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การส่งออกเบื้องต้น (ม.ค. – ก.พ. 51) - จำนวน 2.01 ล้านตัน - มูลค่า ล้านเหรียญสหรัฐฯ

19 ปริมาณการส่งออกข้าวของไทย ระหว่างปี (ก.พ.) ปริมาณ : ตัน ประเทศ %สัดส่วน (ม.ค.) 2550%สัดส่วน2551%สัดส่วน% เปลี่ยน เอเชีย 2,057,800 2,069,285 2,890, , , จีน 490, , , , , ฟิลิปปินส์ 77, , , , , อินโดนีเซีย 119, , , , , มาเลเซีย 417, , , , , ฮ่องกง 303, , , , , ตะวันออกกลาง 906,178 1,577,274 1,465, , , อิรัก 463, , , , , อิหร่าน 160, , , , , ยุโรป 332, , , , , แอฟริกา 3,450,533 2,736,271 3,922, , , เซเนกัล 494, , , , , ไนจีเรีย 601, , , , , เบนิน 526, , , , , แอฟริกาใต้ 455, , , , , ไอวอรีโคสต์ 298, , , , , อเมริกา 414, , , , , สหรัฐอเมริกา 346, , , , , โอเชียเนีย 143, , , , , รวมทั้งสิ้น 7,304,346 7,420,656 9,557, , ,022, มูลค่าข้าว (ล้านบาท) 90,874 97, ,700 8, , มูลค่าข้าว (ล้านUS$) 2,278 2,553 3, ปริมาณข้าวเอกชน 7,304,346 7,420,656 8,897, , , ปริมาณข้าวรัฐบาล , ,972.80

20 เบนิน 801 เซเนกัล680 อิหร่าน615 แอฟริกาใต้532 จีน462 อินโดนีเซีย456 ฟิลิบปินส์ 425 มาเลเซีย414 อิรัก413 ไอวอรีโคสต์397 อเมริกา372 ไนจีเรีย327 ฮ่องกง313 ประเทศที่ไทยส่งออก ข้าวไปขาย (2550) หน่วย : พันตัน

21 ตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของไทย พัน ตัน ข้อมูลปี 2550

22 ปัญหาและอุปสรรคการส่งออกข้าวของไทย 1. ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา (ต้นทุนการผลิต สูงกว่าประเทศอื่น) 2. การกีดกันทางการค้าด้วยมาตรการภาษี และ มิใช่มาตรการภาษี 3. การแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกรายอื่นที่รุนแรงมากขึ้น 4. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ค่าระวางเรือ ขาดแคลนเรือบรรทุก 5. การแข่งขันกันเองของผู้ส่งออกข้าวไทย 6. ความเสี่ยงจากประเทศผู้ซื้อข้าวที่ประสบปัญหา ทางการเงิน

23 นโยบายการตลาดข้าวไทย 1. การขยายตลาดข้าวไทย - การขยายตลาดข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ - การขยายตลาดข้าวในรูปแบบทั่วไป - การขยายข้าวในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ และร่วมงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ 2. สร้างพันธมิตรกับ 5 ประเทศ (จีน อินเดีย ปากีสถาน เวียดนาม และไทย) โดยเริ่มที่เวียดนาม 3. บริหารจัดการสต็อกข้าวตามโครงการรับจำนำ ข้าวของรัฐบาล

24 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ข้าวไทย เชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google