งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน พิพิธภัณฑ์เมือง นครราชสีมา ดำเนินงานโดย สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับงบประมาณอุดหนุนจำนวน 60,000 บาท จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน พิพิธภัณฑ์เมือง นครราชสีมา ดำเนินงานโดย สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับงบประมาณอุดหนุนจำนวน 60,000 บาท จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน พิพิธภัณฑ์เมือง นครราชสีมา ดำเนินงานโดย สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับงบประมาณอุดหนุนจำนวน 60,000 บาท จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการศูนย์ วัฒนธรรมเฉลิมราช ปี

2 ตราสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ เมือง

3

4

5

6

7

8

9

10

11 แผนผังการจัดแสดง (7 ห้อง )

12 ห้องต้นกำเนิด อารยธรรม

13

14 ห้องสมัย ทวารวดี

15 ห้องสมัย ลพบุรี

16

17 ห้องสมัย อยุธยา

18

19 ห้องสมัย รัตนโกสินทร์

20

21

22 ห้องมหานครแห่ง อีสาน

23 ห้องของดีโคราช มวยโคราชเพลงโคราชแมวโคราชสามล้อโคราชผ้าหางกระรอก คำขวัญเมือง โคราช มวยโคราชเพลงโคราชแมวโคราชสามล้อโคราชผ้าหางกระรอก

24 เบื้องหน้า - เบื้องหลัง การ ดำเนินงาน เบื้องหน้าเบื้องหลัง - การจัดแสดงนิทรรศการ - กิจกรรมการศึกษา เผยแพร่ความรู้ - การนำชม - การประชาสัมพันธ์ - การรวบรวม การสืบค้น วัตถุ - การศึกษาค้นคว้า - การอนุรักษ์ ดูแลรักษา วัตถุ - การทำนุบำรุง

25 สถิติผู้เข้าชม ปี 2557

26 สถิติผู้เข้าชม ( มี. ค. 57 – ก. พ. 58) ( เปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ ) รวมทั้งสิ้น 4,035 คน ( ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก. พ. 58)

27 0

28 0

29 การประชาสัมพันธ์

30 สื่อสิ่งพิมพ์

31 ทางโทรทัศน์

32 สื่อออนไลน์

33

34

35

36

37

38 โบรชัวร์

39

40 นิทรรศการ ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

41 กิจกรรมส่งเสริมการ เรียนรู้

42 การอบรมโคราชศึกษา

43 การอบรม การทำความสะอาด วัตถุพิพิธภัณฑ์

44 ส่งเสริมให้เป็นลานวัฒนธรรม

45 หน่วยงานเครือข่ายภายนอก

46 นิทรรศการ “ หลงรัก ” ยางรัก ณ มิว เซียมสยาม

47 การดำเนินงาน พิพิธภัณฑ์เมือง นครราชสีมา ดำเนินงานโดย สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับงบประมาณอุดหนุนจำนวน 60,000 บาท จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการศูนย์ วัฒนธรรมเฉลิมราช ปี


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน พิพิธภัณฑ์เมือง นครราชสีมา ดำเนินงานโดย สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับงบประมาณอุดหนุนจำนวน 60,000 บาท จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google