งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน พิพิธภัณฑ์เมือง นครราชสีมา ดำเนินงานโดย สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับงบประมาณอุดหนุนจำนวน 60,000 บาท จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน พิพิธภัณฑ์เมือง นครราชสีมา ดำเนินงานโดย สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับงบประมาณอุดหนุนจำนวน 60,000 บาท จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน พิพิธภัณฑ์เมือง นครราชสีมา ดำเนินงานโดย สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับงบประมาณอุดหนุนจำนวน 60,000 บาท จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการศูนย์ วัฒนธรรมเฉลิมราช ปี 2556-2557

2 ตราสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ เมือง

3

4

5

6

7

8

9

10

11 แผนผังการจัดแสดง (7 ห้อง )

12 ห้องต้นกำเนิด อารยธรรม

13

14 ห้องสมัย ทวารวดี

15 ห้องสมัย ลพบุรี

16

17 ห้องสมัย อยุธยา

18

19 ห้องสมัย รัตนโกสินทร์

20

21

22 ห้องมหานครแห่ง อีสาน

23 ห้องของดีโคราช มวยโคราชเพลงโคราชแมวโคราชสามล้อโคราชผ้าหางกระรอก คำขวัญเมือง โคราช มวยโคราชเพลงโคราชแมวโคราชสามล้อโคราชผ้าหางกระรอก

24 เบื้องหน้า - เบื้องหลัง การ ดำเนินงาน เบื้องหน้าเบื้องหลัง - การจัดแสดงนิทรรศการ - กิจกรรมการศึกษา เผยแพร่ความรู้ - การนำชม - การประชาสัมพันธ์ - การรวบรวม การสืบค้น วัตถุ - การศึกษาค้นคว้า - การอนุรักษ์ ดูแลรักษา วัตถุ - การทำนุบำรุง

25 สถิติผู้เข้าชม ปี 2557

26 สถิติผู้เข้าชม ( มี. ค. 57 – ก. พ. 58) ( เปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ ) รวมทั้งสิ้น 4,035 คน ( ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก. พ. 58)

27 0

28 0

29 การประชาสัมพันธ์

30 สื่อสิ่งพิมพ์

31 ทางโทรทัศน์

32 สื่อออนไลน์

33

34

35

36

37

38 โบรชัวร์

39

40 นิทรรศการ ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

41 กิจกรรมส่งเสริมการ เรียนรู้

42 การอบรมโคราชศึกษา

43 การอบรม การทำความสะอาด วัตถุพิพิธภัณฑ์

44 ส่งเสริมให้เป็นลานวัฒนธรรม

45 หน่วยงานเครือข่ายภายนอก

46 นิทรรศการ “ หลงรัก ” ยางรัก ณ มิว เซียมสยาม

47 การดำเนินงาน พิพิธภัณฑ์เมือง นครราชสีมา ดำเนินงานโดย สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับงบประมาณอุดหนุนจำนวน 60,000 บาท จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการศูนย์ วัฒนธรรมเฉลิมราช ปี 2556-2557


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน พิพิธภัณฑ์เมือง นครราชสีมา ดำเนินงานโดย สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับงบประมาณอุดหนุนจำนวน 60,000 บาท จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google