งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( อาจารย์ ดร. ณรงค์ อัครพัฒนากูล ) ผู้อำนวยการศูนย์ เครื่องมือฯ ผู้ออกบัตร นางสาวสุรนารี โคราช สีมา B5060689 สาขาวิชาโลหการ SAFETY CARD วันออกบัตร 9 กุมภาพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( อาจารย์ ดร. ณรงค์ อัครพัฒนากูล ) ผู้อำนวยการศูนย์ เครื่องมือฯ ผู้ออกบัตร นางสาวสุรนารี โคราช สีมา B5060689 สาขาวิชาโลหการ SAFETY CARD วันออกบัตร 9 กุมภาพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( อาจารย์ ดร. ณรงค์ อัครพัฒนากูล ) ผู้อำนวยการศูนย์ เครื่องมือฯ ผู้ออกบัตร นางสาวสุรนารี โคราช สีมา B สาขาวิชาโลหการ SAFETY CARD วันออกบัตร 9 กุมภาพันธ์ 2554 บัตรหมดอายุ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ , ปุจฉา วิสัชนา ปุจฉา : Safety Card คือ อะไร ? วิสัชนา : บัตรของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีที่อนุญาตให้ผู้ที่ผ่านการ ฝึกอบรมในหลักสูตร “ ความปลอดภัยใน การใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี ” เข้าใช้ ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือของศูนย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป

2 อยากได้บัตร Safety Card…? ต้อง อยากได้บัตร Safety Card…? ต้องอบรม ความปลอดภัยในการใช้ ห้องปฏิบัติการและสารเคมี อบรม - สอบ ศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา น. สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ (F9) ด่วน ! รับสมัครในวันที่ 1-3 มีนาคม 2554 เวลา น เท่านั้น สอบถามรายละเอียดและ สมัครได้ที่ ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยฯ อาคารเครื่องมือ 1(F1) โทรศัพท์ , พลาด โอกาสนี้ต้องรอรอบต่อไป ภาคการศึกษา 2/2554

3 สมัครในวันที่ 1-3 มีนาคม 2554 เวลา น. ฝ่ายสนับสนุน โครงการวิจัยฯ (F1) โทรศัพท์ อบรม - สอบ ศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา น. สถานที่ อาคารเฉลิม พระเกียรติ 72 พรรษาบรม ราชินีนาถ (F9) สอบผ่านได้บัตร Safety Card สถานที่ ฝ่ายสนับสนุน โครงการวิจัยฯ (F1) ส่ง คง.1, คง.2, คง.3 พร้อม แนบบัตร Safety Card สามารถใช้ห้องปฏิบัติการได้ อบรม ความปลอดภัยในการใช้ ห้องปฏิบัติการและสารเคมี ประจำ ภาคการศึกษาที่ 1/2554


ดาวน์โหลด ppt ( อาจารย์ ดร. ณรงค์ อัครพัฒนากูล ) ผู้อำนวยการศูนย์ เครื่องมือฯ ผู้ออกบัตร นางสาวสุรนารี โคราช สีมา B5060689 สาขาวิชาโลหการ SAFETY CARD วันออกบัตร 9 กุมภาพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google