งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มะเร็งเต้านม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มะเร็งเต้านม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มะเร็งเต้านม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

2 มะเร็งคืออะไร มะเร็ง คือ กลุ่มของโรคที่เกิดเนื่องจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติ ส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโต มีการแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ รวดเร็ว และมากกว่าปกติ ดังนั้น จึงอาจทำให้เกิดก้อนเนื้อผิดปกติ ถ้าเซลล์พวกนี้เกิดอยู่ในอวัยวะใด ก็จะเรียกชื่อ มะเร็ง ตามอวัยวะนั้น เช่น มะเร็งปอด มะเร็งสมอง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก

3 แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจำแนกตาม
ช่วงอายุ 15 – 75 ปี ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปี 2551 พบเป็นมะเร็ง อายุ < 30 ปี พบ 1.5 % อายุ ปี พบ 20 % อายุ > 50 ปี พบ 60 %

4 สาเหตุของมะเร็งเต้านม
ไม่ทราบสาเหตุ พันธุกรรม ? ฮอร์โมนเพศหญิง ? พฤติกรรม ? สิ่งแวดล้อม ?

5 ปัจจัยเสี่ยง อายุและเพศ เชื้อชาติ เพศหญิง > ชาย (125 : 1)
อายุมากขึ้น (30-35 ปีขึ้นไป) เชื้อชาติ อเมริกา, ยุโรป มากกว่า เอเชีย, อัฟริกา

6 พันธุกรรมและประวัติครอบครัว
มียีนผิดปกติ มีโอกาสเป็นมะเร็ง มีแม่, พี่สาว, หรือน้องสาว เป็นมะเร็ง ประวัติประจำเดือนและการตั้งครรภ์ เริ่มมีประจำเดือนเร็ว (ก่อนอายุ 12 ปี) หมดประจำเดือนช้า (หลังอายุ 55 ปี) ไม่มีบุตร หรือมีบุตรคนแรก หลังอายุ 30 ปี

7 อาหารและพฤติกรรมอื่น
การใช้ฮอร์โมน การให้ฮอร์โมนเสริมหลังหมดประจำเดือน การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดเป็นเวลานาน รังสี เคยได้รับรังสีบริเวณหน้าอก ในวัยเด็ก อาหารและพฤติกรรมอื่น อาหารไขมันสูง, น้ำหนักเกิน ดื่มเหล้า, เบียร์, สูบบุหรี่ , ออกกำลังกายน้อย

8 อาการที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์
ไม่มีอาการ ตรวจพบได้จาก แมมโมแกรม มีก้อน ในระยะหลัง ๆ จะแตกเป็นแผล น้ำหรือน้ำปนเลือดออกทางหัวนม พบมะเร็งได้ 20 % เจ็บเต้านม 15 % ของมะเร็ง ที่จะมีอาการเจ็บได้ การบวมของบริเวณรักแร้ จากต่อมน้ำเหลืองโต อาการของมะเร็งแพร่กระจาย เช่น เหนื่อยหอบ ตัวเหลือง

9

10 การดำเนินโรค เสียชีวิต ขนาดใหญ่ขึ้น ลุกลามไปอวัยวะข้างเคียง
กระจายไปต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้, ในทรวงอก กระจายไปตามกระแสเลือด ไปยังอวัยวะต่าง ๆ กระดูก ปอด ตับ สมอง เสียชีวิต

11 การตรวจร่างกาย

12

13 การตรวจทางรังสีวิทยา แมมโมแกรม (Mammography)

14 อัลตราซาวน์ (Ultrasonography)

15 การตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา Biopsy (การตัดชิ้นเนื้อตรวจ)

16 (ใช้เข็มเจาะและดูดเนื้อมาตรวจดูเซลล์มะเร็ง)
Aspiration biopsy (ใช้เข็มเจาะและดูดเนื้อมาตรวจดูเซลล์มะเร็ง)

17 การตัดเต้านมออกทั้งหมด

18 การตัดเต้านมออกทั้งหมด

19 ทางเลือกของการผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม เสริมสร้างเต้านมใหม่
ในปัจจุบัน ตัดเต้านมทั้งหมด ตัดเฉพาะส่วน เสริมสร้างเต้านมใหม่

20 การป้องกันมะเร็งเต้านม
การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การค้นพบให้เร็วที่สุด

21 ตัวอย่างผู้ป่วย มะเร็งเต้านม

22

23

24

25

26

27

28 Tumor size reduced from 10x8 cm to 5x4 cm

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในผู้ชาย

52

53 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt มะเร็งเต้านม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google