งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

2 มะเร็ง คือ กลุ่มของโรคที่เกิดเนื่องจาก เซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติ ส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโต มีการ แบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ รวดเร็ว และมากกว่าปกติ ดังนั้น จึงอาจทำให้เกิดก้อนเนื้อผิดปกติ ถ้าเซลล์พวกนี้เกิดอยู่ในอวัยวะใด ก็จะ เรียกชื่อ มะเร็ง ตามอวัยวะนั้น เช่น มะเร็งปอด มะเร็งสมอง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก www.nci.g o.th มะเร็งคืออะไร

3 แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจำแนกตาม ช่วงอายุ 15 – 75 ปี ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปี 2551 พบเป็นมะเร็ง พบเป็นมะเร็ง อายุ < 30 ปี พบ 1.5 % อายุ 30-50 ปี พบ 20 % อายุ > 50 ปี พบ 60 %

4 ไม่ทราบสาเหตุ พันธุกรรม ? ฮอร์โมนเพศหญิง ? พฤติกรรม ? สิ่งแวดล้อม ? สาเหตุของมะเร็งเต้า นม

5 ปัจจัยเสี่ยง อายุและเพศ เพศหญิง > ชาย (125 : 1) อายุมากขึ้น (30-35 ปีขึ้นไป ) เชื้อชาติ อเมริกา, ยุโรป มากกว่า เอเชีย, อัฟริกา

6 พันธุกรรมและประวัติครอบครัว – มียีนผิดปกติ มีโอกาสเป็นมะเร็ง มีแม่, พี่สาว, หรือน้องสาว เป็นมะเร็ง ประวัติประจำเดือนและการ ตั้งครรภ์ – เริ่มมีประจำเดือนเร็ว ( ก่อนอายุ 12 ปี ) – หมดประจำเดือนช้า ( หลังอายุ 55 ปี ) – ไม่มีบุตร หรือมีบุตรคนแรก หลังอายุ 30 ปี

7 การใช้ฮอร์โมน – การให้ฮอร์โมนเสริมหลังหมดประจำเดือน – การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดเป็นเวลานาน รังสี – เคยได้รับรังสีบริเวณหน้าอก ในวัยเด็ก อาหารและพฤติกรรมอื่น – อาหารไขมันสูง, น้ำหนักเกิน – ดื่มเหล้า, เบียร์, สูบบุหรี่, ออกกำลัง กายน้อย

8 อาการที่นำผู้ป่วยมา พบแพทย์ ไม่มีอาการ ตรวจพบได้จาก แมมโม แกรม มีก้อน ในระยะหลัง ๆ จะแตกเป็นแผล น้ำหรือน้ำปนเลือดออกทางหัวนม พบมะเร็งได้ 20 % เจ็บเต้านม 15 % ของมะเร็ง ที่จะมี อาการเจ็บได้ การบวมของบริเวณรักแร้ จากต่อม น้ำเหลืองโต อาการของมะเร็งแพร่กระจาย เช่น เหนื่อยหอบ ตัวเหลือง

9

10 การดำเนินโรค ขนาดใหญ่ขึ้น ลุกลามไปอวัยวะข้างเคียง กระจายไปต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้, ในทรวงอก กระจายไปตามกระแสเลือด ไปยัง อวัยวะต่าง ๆ กระดูก ปอด ตับ สมอง เสียชีวิต เสียชีวิต

11 การตรวจร่างกาย

12

13 แมมโมแกรม (Mammography) การตรวจทางรังสีวิทยา

14 อัลตราซาวน์ (Ultrasonography)

15 การตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิ วิทยา Biopsy ( การตัดชิ้นเนื้อตรวจ )

16 Aspiration biopsy ( ใช้เข็มเจาะและดูดเนื้อมาตรวจดู เซลล์มะเร็ง )

17 การตัดเต้านมออก ทั้งหมด

18

19 ทางเลือกของการผ่าตัดรักษา มะเร็งเต้านม ในปัจจุบัน ตัดเต้านม ทั้งหมด ตัดเฉพาะ ส่วน เสริมสร้างเต้า นมใหม่

20 การป้องกันมะเร็งเต้า นม การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การค้นพบให้เร็ว ที่สุด

21 ตัวอย่างผู้ป่วย มะเร็งเต้านม

22

23

24

25

26

27

28 Tumor size reduced from 10x8 cm to 5x4 cm

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในผู้ชาย

52

53


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google