งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ผักตบชวามหาประโยชน์ จัดทำโดย นาย ภมร บุญจันทร์ เลขที่ 8 ม.6/4 นาย ศิลามัญ เพชรวาว เลขที่ 28 ม.6/4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ผักตบชวามหาประโยชน์ จัดทำโดย นาย ภมร บุญจันทร์ เลขที่ 8 ม.6/4 นาย ศิลามัญ เพชรวาว เลขที่ 28 ม.6/4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ผักตบชวามหาประโยชน์ จัดทำโดย นาย ภมร บุญจันทร์ เลขที่ 8 ม.6/4 นาย ศิลามัญ เพชรวาว เลขที่ 28 ม.6/4

2 หลักการและเหตุผล. เพื่อต้องการรู้ว่าผักตบชวานำมาใช้ ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง. เพื่อต้องการนำผักตบชวาที่มีในชุมชนมา ทำรายได้แทนการทำลาย. ได้รู้ถึงวีธีการต่างๆที่นำผักตบชวามาเพิ่ม รายได้

3 ผักตบชวาที่อยู่ในแม่น้ำลำคลอง

4 การนำผักตบชวามาทำสิ่งประดิษฐ์ ใช้ทำเป็นของใช้ต่างๆ เช่น กระเป๋า ฯลฯ

5 การนำผักตบชวามาใช้ด้านปศุสัตว์ เช่น อาหารสัตร์ ฯ

6 การนำผักตบชวามาใช้ด้านการเกษตร เช่น นำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก ฯลฯ

7 การนำผักตบชวามาใช้ด้านสมุนไพร เช่น ใช้แก้พิษ ภายในร่างกาย และขับลม ฯลฯ

8 การนำผักตบชวามาใช้ด้านอาหาร เช่น ดอกอ่อน และก้าน ใบอ่อน กินเป็นผักลวกจิ้มน้ำพริกหรือทำ แกงส้ม

9 แหล่งอ้างอิง :http://warissara- hangger.blogspot.com/2011/07/blog-post.html


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ผักตบชวามหาประโยชน์ จัดทำโดย นาย ภมร บุญจันทร์ เลขที่ 8 ม.6/4 นาย ศิลามัญ เพชรวาว เลขที่ 28 ม.6/4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google