งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดื่มแอลกอฮอล์และการบริหาร จิตและการเจริญปัญญา ชื่อ เด็กหญิง ปาริชาติ ด่านณรงค์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 10 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ ชื่อ เด็กหญิง ปาริชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดื่มแอลกอฮอล์และการบริหาร จิตและการเจริญปัญญา ชื่อ เด็กหญิง ปาริชาติ ด่านณรงค์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 10 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ ชื่อ เด็กหญิง ปาริชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดื่มแอลกอฮอล์และการบริหาร จิตและการเจริญปัญญา ชื่อ เด็กหญิง ปาริชาติ ด่านณรงค์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 10 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ ชื่อ เด็กหญิง ปาริชาติ ด่านณรงค์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 10 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ

2 การดื่มแอลกอฮอล์ การดื่ม การดื่มเครื่องแอลกอฮอล์หรือสุรา นับเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งซึ่งมีผลต่อการ ทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย ซึ่งมี ความสัมพันธ์ของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ต่อสุขภาพ

3 โทษของการดื่ม โทษของการดื่ม ทำให้ส่งผลต่อร่างกาย ของคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ถ้าดื่มมากๆจะ ส่งผลต่อสมอง หัวใจ ตับ กระเพาะอาหาร ตับอ่อน และจะเสียสติควบคุมตัวเองไม่ได้ ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท เป็นปัญหาที่ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและตัวเรา เอง

4 การบริหารจิต การบริหารจิต เป็นการฝึกสมาธิ เพื่อพัฒนา จิตให้มีคุณภาพ ความดีงามมีสมรณภาพมี ความเข้มแข็งมีความปลอดภัย จะส่งผลให้ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข

5 การเจริญปัญญา การเจริญปัญญา เป็นการฝึกให้รู้จักคิด วิเคราะห์วิจารณ์อย่างรอบคอบรอบด้าน เพื่อให้เกิดปัญญาแตกฉาน สำหรับการคิด แบบอริยสัจหรือการคิดแบบแก้ปัญหา

6 สรุป การดื่มแอลกอฮอล์อาจทำให้เสียสติและทำ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท และเกิดผลเสียต่อร่างกายของเรา ถ้าเราดื่ม มากๆจะทำให้เราไม่สามารถควบคุมสติของ เราได้อาจเกิดอันตรายต่อการขับขี่ เราควร ฝึกการบริหารจิตและการเจริญปัญญาให้ได้ เพื่อพัฒนาจิตให้มีคุณภาพ ความดีงามมี สมรณภาพมีความเข้มแข็งมีความปลอดภัย จะส่งผลให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข

7 คติ จุดหมายของการดื่มเหล้าเมา ไม่ใช่ ยี่ห้อของสุรา จุดหมาย ของการศึกษา คือความรู้ที่ได้มาไม่ใช่ สถาบัน

8 แหล่งอ้างอิง ข้อมูลที่ได้มาจาก หนังสือพระพุทธศาสนา และสุขศึกษาและข้อมูลในอินเตอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt การดื่มแอลกอฮอล์และการบริหาร จิตและการเจริญปัญญา ชื่อ เด็กหญิง ปาริชาติ ด่านณรงค์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 10 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ ชื่อ เด็กหญิง ปาริชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google