งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาฏมวย ไทย นาฏมวยไทยโครงการ นี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนา น้อง กลุ่มเสี่ยง ในด้านความรุนแรง การติดเกมส์ นำมาพัฒนา เป็น นักแสดง ในรูปแบบ กิจกรรม นาฏมวยไทย และยังสามารถพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาฏมวย ไทย นาฏมวยไทยโครงการ นี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนา น้อง กลุ่มเสี่ยง ในด้านความรุนแรง การติดเกมส์ นำมาพัฒนา เป็น นักแสดง ในรูปแบบ กิจกรรม นาฏมวยไทย และยังสามารถพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาฏมวย ไทย นาฏมวยไทยโครงการ นี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนา น้อง กลุ่มเสี่ยง ในด้านความรุนแรง การติดเกมส์ นำมาพัฒนา เป็น นักแสดง ในรูปแบบ กิจกรรม นาฏมวยไทย และยังสามารถพัฒนา สู้ อาชีพ ครู มวย นักแสดง ได้ในอนาคต

2 กิจกรรม นี้ มีวิธีดำเนินการอย่างไร ? กิจกรรมนี้ จะเป็นตัว ขับเคลื่อน กลุ่มน้องๆ ที่ ใช้เวลาว่างไปกับการเล่น เกมส์ ให้ มาทำกิจกรรม ที่สนุกสนาน เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง สังคม และ ครอบครัว โดยการ ฝึกศิลปะ ป้องกันตัวต่อสูแบบ ไทย หรือที่เราเรียกกันทั่วไป ว่า “ มวยไทย ” นาฏมวยจากเหตุผล ที่หลากหลายจึง ทำ ให้ เกิด กิจกรรมนาฏมวยไทย ไทย

3 ช่วยเพิ่ม ความกล้า แสดงออก ใช้เวลาว่าง อย่าง เหมาะสม นาฏมวย ไทย ร่างกาย กล้ามเนื้อ แข็งแรง มีประโยชน์ ต่อสังคม

4 วิธีดำเนินกา ร จัดหา สถานที ร่วมทีม เริ่มความพร้อมทาง ร่างกาย ฝึกซ้อม กระบวนท่า นาฏ มวยไทย แสดง ตามสถานที่ ต่างๆ

5 การพัฒนา เพิ่ม ทักษะทางด้าน มวย ไทย เพิ่มทักษะทางด้าน การ แสดง เพิ่มทักษะทางด้าน ยิมนาสติก เพิ่มทักษะทางด้าน การ ถ่ายทอด

6 ผลที่ได้รับ จาก กิจกรรม 1. น้องๆ เลิกเล่นเกมส์ ใช้เวลาว่าง กับ การซ้อม มวย 2. สร้าง ความ ภาคภูมิใจ กับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สังคม 3. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย อัตลักษณ์ไทย ในด้าน มวยไทย 4. สร้างเสริม ร่างกายให้ แข็งแรง รู้จักการใช้ กล้ามเนื้อที่ถูกต้อง 5. รู้จัก การมี น้ำใจ การใช้ชีวิตร่วมกัน เป็นกลุ่ม 6. มีการสร้างรายได้ ให้กับตนเอง จากการแสดง 7. น้องๆ มีโอกาส มากขึ้น

7 การพัฒนา ใน อนาคต จาก การเริ่มต้น เมือ ประมาน 6 ปี ที่ผ่านได้มี น้องๆ เข้ามา ร่วมกิจกรรม มากกว่าร้อยชีวิต และ ทางผู้จัดทำคาดว่า ในอนาคต อันใกล้นี้ จะพัฒนา น้องๆ จากการที่เป็น นักแสดง เป็น ครู หรือผู้ที่ สามารถถ่ายทอด รูปแบบการแสดงต่อสู้แบบไทย ให้ สามารถเป็น อาชีพ เพื่อในการประกอบอาชีพ หลักและเสริม แก่น้องๆได้ อีกทั้งยังเป็นนักแสดง ที่มีความสามารถ มากกว่า เดิม อีกด้วย

8 กิจกรรมสร้างรายได้ ให้กับน้องๆ

9

10


ดาวน์โหลด ppt นาฏมวย ไทย นาฏมวยไทยโครงการ นี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนา น้อง กลุ่มเสี่ยง ในด้านความรุนแรง การติดเกมส์ นำมาพัฒนา เป็น นักแสดง ในรูปแบบ กิจกรรม นาฏมวยไทย และยังสามารถพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google