งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาฏมวยไทย นาฏมวยไทยโครงการ นี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาน้อง กลุ่มเสี่ยง ในด้านความรุนแรง การติดเกมส์ นำมาพัฒนา เป็น นักแสดง ในรูปแบบ กิจกรรม นาฏมวยไทย และยังสามารถพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาฏมวยไทย นาฏมวยไทยโครงการ นี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาน้อง กลุ่มเสี่ยง ในด้านความรุนแรง การติดเกมส์ นำมาพัฒนา เป็น นักแสดง ในรูปแบบ กิจกรรม นาฏมวยไทย และยังสามารถพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาฏมวยไทย นาฏมวยไทยโครงการ นี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาน้อง กลุ่มเสี่ยง ในด้านความรุนแรง การติดเกมส์ นำมาพัฒนา เป็น นักแสดง ในรูปแบบ กิจกรรม นาฏมวยไทย และยังสามารถพัฒนา สู้ อาชีพ ครูมวย นักแสดง ได้ในอนาคต

2 นาฏมวยจากเหตุผล ที่หลากหลายจึงทำ ให้ เกิด กิจกรรมนาฏมวยไทย ไทย
กิจกรรม นี้ มีวิธีดำเนินการอย่างไร ? กิจกรรมนี้ จะเป็นตัว ขับเคลื่อน กลุ่มน้องๆ ที่ใช้เวลาว่างไปกับการเล่น เกมส์ ให้ มาทำกิจกรรม ที่สนุกสนาน เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง สังคม และครอบครัว โดยการ ฝึกศิลปะ ป้องกันตัวต่อสูแบบไทย หรือที่เราเรียกกันทั่วไป ว่า “มวยไทย”

3 นาฏมวยไทย ใช้เวลาว่าง อย่างเหมาะสม ร่างกาย กล้ามเนื้อ แข็งแรง
ช่วยเพิ่ม ความกล้า แสดงออก ใช้เวลาว่าง อย่างเหมาะสม ร่างกาย กล้ามเนื้อ แข็งแรง มีประโยชน์ ต่อสังคม

4 เริ่มความพร้อมทาง ร่างกาย ฝึกซ้อม กระบวนท่า นาฏมวยไทย
วิธีดำเนินการ จัดหา สถานที ร่วมทีม เริ่มความพร้อมทาง ร่างกาย ฝึกซ้อม กระบวนท่า นาฏมวยไทย แสดง ตามสถานที่ ต่างๆ

5 การพัฒนา เพิ่ม ทักษะทางด้าน มวยไทย เพิ่มทักษะทางด้าน การแสดง
เพิ่มทักษะทางด้าน ยิมนาสติก เพิ่มทักษะทางด้าน การถ่ายทอด

6 ผลที่ได้รับ จาก กิจกรรม
1.น้องๆ เลิกเล่นเกมส์ ใช้เวลาว่าง กับ การซ้อม มวย 2.สร้าง ความ ภาคภูมิใจ กับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สังคม 3.อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย อัตลักษณ์ไทย ในด้าน มวยไทย 4.สร้างเสริม ร่างกายให้ แข็งแรง รู้จักการใช้กล้ามเนื้อที่ถูกต้อง 5.รู้จัก การมี น้ำใจ การใช้ชีวิตร่วมกัน เป็นกลุ่ม 6. มีการสร้างรายได้ ให้กับตนเอง จากการแสดง 7. น้องๆ มีโอกาส มากขึ้น

7 การพัฒนา ใน อนาคต จาก การเริ่มต้น เมือ ประมาน 6 ปี ที่ผ่านได้มีน้องๆ เข้ามา ร่วมกิจกรรม มากกว่าร้อยชีวิต และทางผู้จัดทำคาดว่า ในอนาคต อันใกล้นี้ จะพัฒนาน้องๆ จากการที่เป็น นักแสดง เป็น ครู หรือผู้ที่สามารถถ่ายทอด รูปแบบการแสดงต่อสู้แบบไทย ให้ สามารถเป็น อาชีพ เพื่อในการประกอบอาชีพ หลักและเสริม แก่น้องๆได้ อีกทั้งยังเป็นนักแสดง ที่มีความสามารถ มากกว่า เดิม อีกด้วย

8 กิจกรรมสร้างรายได้ ให้กับน้องๆ

9

10


ดาวน์โหลด ppt นาฏมวยไทย นาฏมวยไทยโครงการ นี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาน้อง กลุ่มเสี่ยง ในด้านความรุนแรง การติดเกมส์ นำมาพัฒนา เป็น นักแสดง ในรูปแบบ กิจกรรม นาฏมวยไทย และยังสามารถพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google